Chú thích phát hành cho Windows XP Gói Dịch vụ 2

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn sửa đổi sổ đăng ký, bảo đảm sao lưu sổ đăng ký và bảo đảm rằng bạn hiểu được cách khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, khôi phục, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả về Sổ đăng ký của Microsoft Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
GIỚI THIỆU
Bài viết này liệt kê các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft có trong các chú thích phát hành cho Microsoft XP Gói Dịch vụ 2 (SP2) và Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Bài viết này cũng liệt kê các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft cung cấp tài liệu về các vấn đề đã xác định và các thông tin khác về Windows XP SP2 dành cho chú thích phát hành. Những vấn đề đã xác định này và các thông tin khác chưa được ghi lại trong bài viết nào của Cơ sở Kiến thức Microsoft.

Chú ý Các cấu phần và tính năng của Windows XP SP2 đều có trong Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Để biết thêm thông tin về các sự cố được khắc phục trong Windows XP SP2, bấm các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
811113 Danh sách các miếng vá có trong Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
838079 Công cụ Hỗ trợ Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để giải quyết vấn đề này, hãy lấy gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
THÔNG TIN THÊM

Người tiêu dùng

Chung

838080 Công cụ Triển khai Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Thiết lập

837783 Yêu cầu không gian đĩa cứng đối với Windows XP Gói dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
873153 Phần mềm đọc màn hình có thể không hoạt động nếu bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 sử dụng OOBE (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
883609 Thông báo lỗi "Gói dịch vụ này yêu cầu máy chạy nguồn AC trước khi bắt đầu thiết lập” khi bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Chương trình và thiết bị

883607 Chức năng máy chủ Web có thể không hoạt động đúng cách sau khi bạn cài đặt Windows XP Gói dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
878461 Ảnh không xuất hiện như mong muốn, hoặc bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn mở tệp HTML trên máy tính chạy trên Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
883613 Outlook Express tự động tải xuống nội dung bên ngoài khi bạn trả lời thông báo hoặc chuyển tiếp thông báo trên máy tính chạy trên Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
878451 Cách bật tính năng Chia sẻ Bàn làm việc Từ xa của Windows Netmeeting trongWindows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
883605 Tính năng mới của mục Pa-nen Điều khiển Tác vụ theo Lịch biểu có trong Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
884487 Có chương không chạy khi bạn bấm vào một số đĩa WMV HD DVD trong Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Doanh nghiệp

Chung

838080 Công cụ Triển khai Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
883608 Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn thêm tham chiếu vào đối tượng COM trong Visual Studio .NET sau khi bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
841625 Cập nhật nội dung Trợ giúp tích lũy Gói Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ của Microsoft Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
884768 LỖI: Bạn không thể đóng cửa sổ Internet Explorer bằng cách sử dụng phương pháp window.setTimeout(window.close,1) trong Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Thiết lập

837783 Yêu cầu không gian đĩa cứng đối với Windows XP Gói dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Chương trình và thiết bị

883603 Windows Movie Maker 2.1 được cài đặt trên máy tính của bạn khi bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Kết nối mạng và truyền thông

883611 Bạn phải chỉ định các thiết đặt Chính sách Nhóm nhất định trước khi bạn quản trị từ xa Bộ Chính sách Tổng hợp (RSoP) hoặc chỉnh sửa từ xa các đối tượng Chính sách Nhóm trong Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
884020 Các chương trình kết nối với địa chỉ IP trong dải địa chỉ quay vòng có thể không hoạt động như mong muốn trong Windows XP Gói Dịch vụ 2

Bảo mật

842933 Thông báo lỗi "Mục nhập sau đây trong phần [các xâu] quá dài và đã được cắt bớt" khi bạn cố gắng sửa đổi hoặc xem GPO trong Window Server 2003, Windows XP hoặc Windows 2000 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
872769 Bạn không thể cấu hình thiết đặt Tường lửa của Windows trên máy khách chạy trên Windows XP Gói Dịch vụ 2 trong mạng sử dụng Windows Small Business Server 2003 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về những thay đổi chức năng trong Windows XP Gói Dịch vụ 2, xem tài liệu "Những thay đổi chức năng trong Windows XP Gói Dịch vụ 2". Để xem tài liệu này, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Thuộc tính

ID Bài viết: 835935 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:31:00 - Bản sửa đổi: 14.1

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

  • kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935
Phản hồi