Lỗi khoá sản phẩm không hợp lệ trong Microsoft Office

Bạn có nhận được lỗi khoá sản phẩm không hợp lệ trong Microsoft Office 2010 không?

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi này sau khi nhập khoá sản phẩm của mình, hãy khởi động Thuật sĩ Giải pháp Trực tuyến.

Đây không phải là khoá Sản phẩm Office hợp lệ. Xem các ví dụ ở trên để tìm hiểu thêm.Online Solution Wizard

A step-by-step solution is available to resolve this problem.Bạn có nhận được lỗi khoá sản phẩm không hợp lệ trong phiên bản Microsoft Office trước không?

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về lỗi soát hợp thức trong phiên bản Microsoft Office trước, bấm để xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2549291 Lỗi khoá sản phẩm không hợp lệ trong Microsoft Office 2007 hoặc 2003 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)


Tham khảo
Bạn có gặp sự cố khi tìm khoá sản phẩm Office 2010 của mình không?
Tìm hiểu thêm về cách tìm khoá sản phẩm Office 2010 của bạn.

Bạn có mất khoá sản phẩm Office của mình không? Bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thay thế khoá sản phẩm phải không?
Tìm hiểu thêm về cách thay thế khoá sản phẩm Microsoft Office 2010 bị mất hoặc hỏng.

Bạn có câu hỏi về thẻ khoá sản phẩm Office 2010 phải không?
Hãy đọc câu hỏi thường gặp về các thẻ khoá sản phẩm.

Đây là các tài nguyên khác bạn có thể khai thác nếu bài viết này không thể khắc phục sự cố của bạn:
属性

文章 ID:836178 - 上次审阅时间:10/31/2012 17:53:00 - 修订版本: 8.0

  • kbnosurvey kbexpertisebeginner kbtshoot kbceip kbsetup kberrmsg kbprb kbcip KB836178
反馈