Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Quy trình phục vụ DHCP đã hết hạn bản ghi tài nguyên PTR trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:837061
TRIỆU CHỨNG
Máy chủ DHCP của bạn đang chạy Microsoft Windows Server 2003 có thể không unregister bản ghi tài nguyên DNS PTR cho địa chỉ IP hết hạn cho thuê. Khi tình trạng này xảy ra, bạn có thể gặp các triệu chứng sau đây:
 • Một backlog của cho thuê hết hạn tích tụ trên máy chủ DHCP.
 • Mạng chương trình không thể kết nối tới tài nguyên mạng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu số IP địa chỉ cho thuê hết hạn lớn hơn số tối đa được xác định bởi các giới hạn hàng đợi. Khi giới hạn hàng đợi được đạt tới, hồ sơ còn lại không được thực hiện cho đến khoảng thời gian đăng ký tiếp theo. Với hotfix này, bạn có thể thiết lập giới hạn hàng đợi.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải dừng lại và sau đó khởi động lại dịch vụ DHCP Server sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.

IA-64
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  25-Feb-2004 17:12 5.2.3790.132   676,864 Dhcpssvc.dll   IA-64  25-Feb-2004 17:16 5.2.3790.132   259,584 Wdhcpssvc.dll  x86  19-Jan-2004 22:53            271 Branches.inf  25-Feb-2004 17:23           10,119 Kb837061.cat  25-Feb-2004 17:18            354 Updatebr.inf  25-Feb-2004 17:19           8,393 Update_rtmqfe.inf
x86
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  25-Feb-2004 17:16 5.2.3790.132   259,584 Dhcpssvc.dll    19-Jan-2004 22:54            271 Branches.inf  25-Feb-2004 17:23           9,766 Kb837061.cat  25-Feb-2004 17:17            354 Updatebr.inf  25-Feb-2004 17:18           6,568 Update_rtmqfe.inf
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn có thể sử dụng một giá trị đăng ký để thiết lập giới hạn hàng đợi. Để thiết lập giới hạn hàng đợi, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Loại regedit trong các Mở hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
 3. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters
 4. Nhấp chuột phải Tham số, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 5. Loại DynamicDNSQueueLength Đối với giá trị tên, và sau đó nhấn ENTER.
 6. Bấm đúp DynamicDNSQueueLength, và sau đó nhập một giá trị cho giới hạn hàng đợi. Ví dụ, gõ 2048.

  Chú ý Trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, giá trị của DynamicDNSQueueLength có thể lên đến 65536.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
 8. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Công cụ quản trị, sau đó bấm Dịch vụ.
 9. Dừng lại và sau đó khởi động lại các Hệ phục vụ DHCP dịch vụ.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 837061 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 08:09:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbdns kbdhcp kbclientserver kbnetwork kbwinserv2003presp1fix kbsyssettings kbperformance kbfix kbbug kbmt KB837061 KbMtvi
Phản hồi