Bạn nhận được mã lỗi dừng 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED) trong Pci.sys

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:839641
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn ngắt kết nối bộ điều hợp CardBus Compact Flash (CF), máy tính của bạn có thể dừng bất ngờ, và bạn có thể nhận được lỗi dừng sau trong Pci.sys trên một màn hình màu xanh:
Một vấn đề đã được phát hiện và Windows đã bị tắt để tránh thiệt hại máy tính của bạn...
Thông tin kỹ thuật:

*** STOP: 0X0000007E (0XAAAAAAAA, 0XBBBBBBBB, 0XCCCCCCCC, 0XDDDDDDDD)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Lưu ý Các tham số bốn trong thông báo lỗi này có thể khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân của lỗi dừng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra khi bạn loại bỏ các CardBus adapter máy tính sau một chuyển tập tin hoặc sau khi chỉnh sửa một tập tin trên thẻ Compact Flash.
GIẢI PHÁP

Microsoft Windows Server 2003

Không có hiện đang có sửa chữa cho vấn đề này trong Windows Server 2003.

Microsoft Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Làm thế nào để có được Windows XP service pack mới nhất

Microsoft Windows 2000

Không có hiện đang có sửa chữa cho vấn đề này trong Windows 2000.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Windows XP

Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 839641 - Xem lại Lần cuối: 01/16/2012 05:21:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • atdownload kbwinxpsp2fix kbpending kbbug kbmt KB839641 KbMtvi
Phản hồi