Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được thông báo lỗi "Truy nhập bị từ chối" hoặc "Không tìm thấy đường dẫn mạng" khi bạn cố gắng quản lý từ xa máy tính đang chạy Windows XP Gói Dịch vụ 2

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng quản lý từ xa máy tính đang chạy Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2), bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như một trong những thông báo lỗi sau đây:
Không thể quản lý được máy tính \\COMPUTERNAME.EXAMPLE.COM. Không tìm thấy đường dẫn mạng.

Chọn 'Kết nối với máy tính khác’ từ menu Hành động để quản lý máy tính khác.
Không thể truy nhập vào máy tính Tên máy tính.
Lỗi là: Truy nhập bị từ chối
Không thể truy nhập vào máy tính Tên máy tính.
Lỗi là: Không tìm thấy đường dẫn mạng.
Không thể mở đối tượng Chính sách Nhóm trên Tên máy tính. Bạn có thể không có quyền thích hợp.
Chi tiết: Không tìm thấy đường dẫn mạng.
Không thể tìm thấy đối tượng (Máy tính) với tên sau đây: "Tên máy tính". Chọn vị trí và loại đối tượng đã chọn cho chính xác và đảm bảo bạn đã gõ đúng tên đối tượng, hoặc loại bỏ đối tượng khỏi lựa chọn.
Đã xảy ra lỗi hệ thống 53. Không tìm thấy đường dẫn mạng.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn cố gắng quản lý máy tính từ xa bằng cách sử dụng một trong các công cụ Bàn điều khiển của Microsoft (MMC):
 • Chứng chỉ
 • Quản lý Máy tính
 • Bộ quản lý Thiết bị
 • Quản lý Đĩa
 • Trình xem sự kiện
 • Chính sách Nhóm
 • Dịch vụ Chỉ mục
 • Màn hình Bảo mật Giao thức Internet (Ipsec)
 • Chính sách Bảo mật IP
 • Nhóm và Người dùng cục bộ
 • Quản lý Bộ lưu trữ Di động
 • Tập kết quả của Chính sách
 • Dịch vụ
 • Cặp Dùng chung
 • Điều khiển WMI
Ngoài ra, sự cố này có thể xảy ra nếu bạn cố gắng quản lý máy tính từ xa bằng cách sử dụng công cụ Net.exe hoặc nếu bạn cố truy nhập máy tính từ xa từ các hộp thoại sau:
 • Chọn Người dùng, Máy tính, hoặc Nhóm
 • Tìm Người dùng, Liên hệ và Nhóm
 • Net.exe
Sự cố này xảy ra vì cấu hình mặc định của chương trình Tường lửa Windows trong Windows XP SP2 chặn lưu thông mạng đến trên Giao thức Điều khiển Truyền tin (TCP) cổng 445. Đối với các công cụ quản trị được liệt kê ở đây để kết nối với máy tính từ xa, máy tính từ xa đó phải cho phép lưu thông mạng đến trên TCP cổng 445.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1 và Phương pháp 2 mô tả cách khắc phục vấn đề trên cơ sở từng máy tính. Phương pháp 3 mô tả cách khắc phục vấn đề này trên nhiều máy tính bằng cách sử dụng Chính sách Nhóm.

Phương pháp 1: Sử dụng công cụ dòng lệnh Netsh

Trên máy tính từ xa chạy trên Windows XP SP2 , chạy lệnh netsh để cho phép lưu thông qua Tường lửa của Windows trên TCP cổng 445:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 2. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  netsh firewall set portopening tcp 445 smb enable
  Bạn nhận được thông báo sau:
  Ok.
 3. Thoát khỏi lời nhắc lệnh.
Để thực hiện thay đổi này trong tổ chức của bạn, chạy dòng lệnh netsh này từ tệp bó hoặc từ tập lệnh.

Phương pháp 2: Sử dụng Giao diện Người dùng Đồ họa

Trên máy tính từ xa chạy trên Windows XP SP2, sửa đổi Tường lửa Windows để cho phép lưu thông TCP đến trên cổng 445:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm Trung tâm Bảo mật, rồi bấm Tường lửa Windows.
 3. Bấm tab Ngoại lệ, bấm để chọn hộp kiểm Chia sẻ Tệp và Máy in, rồi bấm Chỉnh sửa.
 4. Bấm để chọn hộp kiểm TCP 445, bấm Thay đổi phạm vi, sau đó thực hiện một trong các hành động sau đây:
  • Bấm Chỉ mạng của tôi (mạng con).
  • Bấm Tuỳ chỉnh danh sách, sau đó gõ các địa chỉ IP mà bạn muốn quản lý máy tính này.
 5. Bấm OK bốn lần.

Phương pháp 3: Sử dụng Chính Sách Nhóm để đặt chính sách 'Cho phép Ngoại lệ Quản trị Từ xa'

Chú ý Những bước này coi tất cả các máy tính bạn muốn quản lý bằng chính sách này đều ở trong cùng một đơn vị tổ chức. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Chính sách Nhóm, ghé thăm web site sau của Microsoft: Những bước này coi Tường lửa của Windows được cấu hình để sử dụng hồ sơ vùng. Hồ sơ vùng này là kịch bản đặc trưng nhất. Để biết thêm thông tin về hồ sơ Tường lửa của Windows và cách Windows chọn hồ sơ để nạp, xem hướng dẫn Thiết đặt Tường lửa của Windows cho Microsoft Windows XP với Gói Dịch vụ 2. Để nhận được hướng dẫn này, ghé thăm web site sau của Microsoft:Để cấu hình Chính sách Nhóm nhằm cho phép quản trị từ xa máy tính của bạn, hãy làm theo những bướcsau.
 1. Tạo đối tượng Chính sách Nhóm cho đơn vị tổ chức bao gồm các máy tính chạy trên Windows XP SP2 mà bạn muốn quản lý:
  1. Đăng nhập vào bộ điều khiển vùng.
  2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong ô Mở, sau đó bấm OK.
  3. Mở rộng vùng của bạn, bấm chuột phải vào đơn vị tổ chức mà bạn muốn tạo Chính sách Nhóm, sau đó bấm Thuộc tính.
  4. Bấm tab Chính sách Nhóm, rối bấm Mới.
  5. Gõ tên đối tượng Chính sách Nhóm, sau đó nhấn ENTER.
  6. Bấm Đóng.
 2. Đăng nhập máy tính thành viên vùng đang chạy Windows XP SP2 với tư cách là người dùng thành viên của một hoặc nhiều nhóm bảo mật sau đây:
  • Quản trị Vùng
  • Quản trị Doanh nghiệp
  • Chính sách Nhóm Người tạo Chủ sở hữu
 3. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 4. Trên menu Tệp, bấm Thêm/Loại Bỏ Phần đính vào .
 5. Trên tab Riêng biệt, bấm Thêm.
 6. Trong hộp thoại Thêm Phần đính vào Riêng biệt, bấm Chính sách Nhóm, rồi bấm Thêm.
 7. Trong hộp thoại Chọn Đối tượng Chính sách Nhóm, bấm Duyệt.
 8. Bấm đối tượng Chính sách Nhóm mà bạn muốn cập nhật với các thiết đặt Tường lửa của Windows mới. Ví dụ, bấm đơn vị tổ chức bao gồm các máy tính Windows XP SP2, bấm OK, rồi bấm đối tượng Chính sách Nhóm mà bạn đã tạo ở bước 1.
 9. Bấm OK, rồi bấm Kết thúc.
 10. Bấm Đóng, rồi bấm OK.
 11. TrongGốc Bàn điều khiển, bung rộng đối tượng Chính sách Nhóm mà bạn đã chọn ở bước 8, bung rộng Cấu hình Máy tính, bung rộng Mẫu Quản trị, bung rộng Mạng, bung rộng Kết nối Mạng, bung rộng Tường lửa của Windows, sau đó bấm Hồ sơ Vùng.
 12. Trong ngăn bên phải, bấm đúp Tường lửa của Windows: Cho phép ngoại lệ quản trị từ xa.
 13. Bấm Được cho phép, sau đó chỉ định phạm vi quản trị trong ô Cho phép thông báo đến tự nguyện từ. Ví dụ: để cho phép quản trị từ xa từ một địa chỉ IP cụ thể, gõ địa chỉ IP đó vào ô Cho phép thông báo đến tự nguyện từ .

  Để cho phép quản trị từ xa từ mạng con cụ thể, gõ mạng con đấy bằng cách sử dụng định dạng Định tuyến Vùng Internet Không phân lớp (CIDR). Trong kịch bản này, gõ 192.168.1.0/24 để chỉ định mạng 192.168.1.0 với mặt nạ mạng con 24-bit là 255.255.255.0. Để biết thêm thông tin về cách chỉ định phạm vi quản trị hợp lệ, xem khu vực cú pháp của tab Thiết đặt trong chính sách này.
 14. Bấm OK, rồi bấm Thoát trên menu Tệp.
THÔNG TIN THÊM
Công cụ quản trị máy khách là tập hợp các phần đính vào của Bàn Quản lý Microsoft (MMC) cho phép bạn quản trị người dùng, máy tính, dịch vụ và các cấu phần hệ thống khác trên máy tính cục bộ và từ xa.
winxpsp2 xpsp2
Thuộc tính

ID Bài viết: 840634 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:30:47 - Bản sửa đổi: 5.4

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbsecurity kbpermissions kbadmin kbnetwork kbtshoot kberrmsg kbprb KB840634
Phản hồi