Cách khắc phục sự cố đồng bộ hóa khi bạn đồng bộ hóa hộp thư Exchange Server với tệp .ost trong Outlook

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách khắc phục các sự cố mà bạn có thể gặp phải khi đồng bộ hóa hộp thư Microsoft Exchange Server với tệp thư mục ngoại tuyến (.ost) trong Microsoft Office Outlook 2003 hoặc trong Microsoft Office Outlook 2007.
GIỚI THIỆU
Thông tin sau đây mô tả cách khắc phục các sự cố mà bạn có thể gặp phải khi đồng bộ hóa hộp thư Exchange Server với tệp .ost.

Xác định liệu các thư mục ngoại tuyến có đang được đồng bộ hóa hay không

Để xác định liệu các thư mục ngoại tuyến đang được đồng bộ hóa đúng cách hay không, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào thư mục bạn muốn xác minh, sau đó bấm vào Thuộc tính.
 2. Bấm tabĐồng bộ hoá. Nếu bạn không thấy tab Đồng bộ hóa, điều đó có nghĩa là bạn chưa thiết lập cấu hình để sử dụng thư mục ngoại tuyến.
 3. Trong Số liệu thống kê cho thư mục này, xác minh các cài đặt trong các trường sau:

  Đồng bộ hóa Lần cuối vào: Ngày

  Thư mục máy chủ có chứa:# Mục

  Thư mục ngoại tuyến có chứa:# Mục
Nếu đồng bộ hoá đang hoạt động đúng cách, số mục trong trường Thư mục máy chủ có chứa và trong trường Thư mục ngoại tuyến có chứa giống nhau. Nếu đồng bộ hóa không hoạt động đúng cách hoặc nếu đồng bộ hóa không hoạt động đúng cách giữa thư mục máy chủ và thư mục ngoại tuyến, bạn phải xác minh cài đặt cấu hình. Để thực hiện điều này, hãy làm theo những bước sau sao cho thích hợp với phiên bản Outlook mà bạn đang chạy.

Outlook 2003

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tài khoản E-mail.
 2. Trong hộp thoại Tài khoản E-mail, đảm bảo rằng bạn đã chọn tùy chọn Xem hoặc thay đổi tài khoản email hiện có trong phần E-mail, sau đó bấm vào Tiếp theo.
 3. Trong danh sách Gửi thư mới tới vị trí sau, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn Hộp thư - tên tài khoản.
 4. Bấm vào đối tượng Microsoft Exchange Server sau đó bấm vào Thay đổi.
 5. Xác nhận rằng bạn đã chọn tùy chọn Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange sau đó bấm vào Tiếp theo.
 6. Bấm Kết thúc rồi bấm OK.
 7. Thoát Outlook, sau đó mở lại Outlook

Outlook 2007

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Cài đặt Tài khoản.
 2. Bấm vào tab Tệp Dữ liệu, sau đó đảm bảo rằng bạn đã đặt Hộp thư - tên tài khoản là mặc định.
 3. Bấm tab E-mail.
 4. Bấm Hộp thư - tên tài khoản rồi bấm Thiết đặt.
 5. Bấm vào tab Nâng cao, xác minh rằng bạn đã chọn tùy chọn Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange rồi bấm OK.
 6. Trong hộp thoại Cài đặt Tài khoản, bấm Đóng.
 7. Thoát Outlook, sau đó mở lại Outlook

Outlook 2010

 1. Trên menu Tệp, bấm vào Cài đặt Tài khoảnChọn Cài đặt Tài khoản từ danh sách.
 2. Bấm vào tab Tệp Dữ liệu, sau đó đảm bảo rằng bạn đã đặt Hộp thư - tên tài khoản là mặc định.
 3. Bấm tab E-mail.
 4. Bấm Hộp thư - tên tài khoản rồi bấm Thay đổi.
 5. Xác minh rằng bạn đã chọn tùy chọn Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange rồi bấm OK.
 6. Trong hộp thoại Cài đặt Tài khoản, bấm Đóng.
 7. Thoát Outlook, sau đó mở lại Outlook

Đồng bộ hóa lại các thư mục

Sau khi bạn kiểm tra các cài đặt này, hãy sử dụng một trong các biện pháp sau để đồng bộ hóa lại các thư mục.

Đồng bộ hóa theo cách thủ công

 1. Trong ngăn Danh sách Thư mục, bấm vào thư mục mà bạn muốn đồng bộ hóa.
  Nếu bạn không thấy ngăn Danh sách thư mục, hãy bấm vào Danh sách Thư mục trên menu Bắt đầu.
 2. Trên menu Công cụ, hãy trỏ chuột tới Gửi/Nhận, sau đó bấm vào Thư mục Này (Microsoft Exchange Server) để đồng bộ hóa một thư mục ngoại tuyến hoặc bấm vào Gửi/Nhận Tất cả để đồng bộ hóa tất cả các thư mục ngoại tuyến.
Trong Outlook 2010 bấm Gửi/Nhận, rồi bấm Gửi/Nhận Tất cả để đồng bộ hoá tất cả các cặp gián tuyến.

Khi bắt đầu quy trình đồng bộ hóa, bạn sẽ thấy thông báo trạng thái đồng bộ hóa ở phần phía dưới bên phải của màn hình. Nếu bạn có nhiều mục trong hộp thư và gần đây bạn chưa đồng bộ hóa các thư mục ngoại tuyến, quy trình đồng bộ hóa có thể kéo dài hơn 30 phút.

Đồng bộ hóa tự động

Để tự động đồng bộ hóa tất cả các thư mục ngoại tuyến mỗi lần bạn vào mạng và mỗi lần bạn thoát Outlook, hãy làm theo các bước sau đây:
 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.
 2. Bấm tabThiết lập Thư.
 3. Trong phần Gửi/Nhận, bấm để chọn hộp kiểm Gửi ngay khi được kết nối.
 4. Bấm Gửi/Nhận.
 5. Trong hộp thoại Gửi/Nhận Nhóm, đảm bảo rằng bạn đã chọn tùy chọn Thực hiện gửi/nhận tự động khi thoát rồi bấm vào Đóng.
 6. Bấm OK.

Tạo một tệp .ost mới và đồng bộ hóa lại các thư mục ngoại tuyến

Nếu tất cả các thư mục trừ thư mục Hộp thư đến được đồng bộ hóa hoặc nếu bạn không thể đồng bộ hóa thư mục, có thể tệp .ost bạn có đã bị hỏng. Để giải quyết sự cố này, hãy tạo một tệp .ost mới rồi đồng bộ hóa lại các thư mục.

Cách tạo tệp .ost mới và đồng bộ hóa các thư mục

Để tạo tệp .ost mới, hãy đổi tên tệp .ost cũ rồi đồng bộ hóa tệp .ost mới với máy tính đang chạy Microsoft Exchange Server. Khi bạn đổi tên tệp .ost cũ, Outlook tạo một tệp mới. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình.
 2. Bấm vào Bắt đầu, hãy trỏ chuột tới Tìm kiếm, rồi bấm vào Đối với Tệp hoặc Thư mục.
 3. Trong hộp thoại tìm kiếm, bấm Tất cả các tệp và thư mục.
 4. Trong tab Tất cả hoặc một phần tên tệp, nhập *.ost .
 5. Không nhập bất kỳ nội dung nào vào hộp Một từ hoặc cụm từ trong tệp.
 6. Bấm đĩa cứng trong danh sách Tìm trong. Sau đó, trong tùy chọn Tùy chọn nâng cao khác, bấm để chọn hộp kiểm Bao gồm thư mục con, rồi bấm vào Tìm kiếm

  Trong cột Tên, bạn sẽ thấy tệp .ost. Vị trí mặc định của tệp .ost tệp như sau.

  Đối với Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003
  C:\Documents and Settings\user name\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
 7. Bấm chuột phải vào tệp .ost, rồi bấm Đổi tên. Đổi tên tệp bằng cách sử dụng đuôi tệp khác, chẳng hạn như đuôi tệp .old thay vì đuôi tệp .ost.
 8. Trên menu Tệp, bấm Đóng.
 9. Khởi động Outlook, trỏ chuột vào Gửi/nhận trên menu Công cụ rồi bấm vào Gửi/Nhận Tất cả.
Bạn sẽ thấy trạng thái của đồng bộ hóa mới ở phần phía dưới bên phải của màn hình và bây giờ bạn có tệp .ost mới.

Vì tệp .ost là tệp bản sao thông tin được lưu trữ trong hộp thư Exchange Server, quy trình này không làm hỏng bất kỳ thông tin nào.

Thay thế tệp hỗ trợ Exchange Server bị hỏng

Nếu bạn vẫn không thể khôi phục đồng bộ hóa, có thể các tệp hỗ trợ dịch vụ Microsoft Exchange Server đã bị hỏng. Để thay thế các tệp hỗ trợ Exchange Server bị hỏng, trước tiên, bạn phải xóa các tệp hỗ trợ dịch vụ Exchange Server rồi thay thế các tệp đã xóa bằng tệp Outlook ban đầu.

Để yêu cầu chúng tôi xóa các tệp hỗ trợ dịch vụ Exchange Server giúp bạn, hãy đi tới phần "Đây là cách khắc phục dễ dàng". Nếu bạn muốn tự loại bỏ các tệp hỗ trợ dịch vụ Exchange Server, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Đây là cách khắc phục dễ dàng

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở rồi làm theo các bước trong thuật sỹ khắc phục dễ dàng.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính gặp sự cố, hãy lưu giải pháp khắc phục dễ dàng vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Khắc phục dễ dàng 50670

Cách xóa các tệp hỗ trợ dịch vụ Microsoft Exchange Server cho Outlook 2003

Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầu, hãy trỏ chuột tới Chương trình, rồi bấm vào Windows Explorer.
 2. Đổi tên các tệp sau bằng cách sử dụng đuôi tệp .old:
  • Emsabp32.dll
  • Emsmdb32.dll
  • Emsui32.dll
  Chú ý
  • Để đổi tên tệp, bấm chuột phải vào tệp, sau đó bấm Đổi tên.
  • Vị trí mặc định của tệp này như sau:
   C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033

Cách loại bỏ các tệp hỗ trợ dịch vụ Microsoft Exchange Server đối với Outlook 2007

Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầu, hãy trỏ chuột tới Chương trình, rồi bấm vào Windows Explorer.
 2. Đổi tên tệp sau bằng cách sử dụng đuôi tệp .old:
  Emsmdb32.dll
  Chú ý
  • Để đổi tên tệp, bấm chuột phải vào tệp, sau đó bấm Đổi tên.
  • Vị trí mặc định của tệp này như sau:
   C:\Program Files\Common Office\OFFICE12

Cách thay thế các tệp hỗ trợ dịch vụ Exchange Server

Để thay thế các tệp hỗ trợ bạn đã đổi tên từ phương tiện gốc, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập control, sau đó bấm vào OK.
 2. Bấm đúp Thêm/Loại bỏ Chương trình.
 3. Bấm Microsoft Office, rồi bấm Thay đổi.
 4. Bấm Cài đặt lại hoặc Sửa chữa, rồi bấm Cài đặt lại Office.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về các thư mục ngoại tuyến và quy trình đồng bộ hóa, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
195436 Thư từ xa, cặp gián tuyến, và làm việc gián tuyến
OL2003 Synchronization OL2007 fixit fix it
Thuộc tính

ID Bài viết: 842284 - Xem lại Lần cuối: 12/30/2015 21:17:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbprod2web kbhowto kbfixme kbmsifixme KB842284
Phản hồi