Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Máy tính chạy trên Windows Server 2003 có thể ngừng đáp ứng khi thoát khỏi chế độ chờ và các sự kiện 1030 và 1058 được ghi vào nhật ký ứng dụng của điều khiển vùng

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn đưa máy tính chạy trên Windows Server 2003 thoát khỏi chế độ chờ, máy tính có thể ngừng đáp ứng. Bạn cũng có thể nhìn thấy hộp thông báoI use this term in tres_Windows-7.csv "Applying Personal Settings (Áp dụng Thiết đặt Cá nhân)” trong tối đa một tiếng trước khi bàn làm việc xuất hiện.

Thông thường, khi bạn đưa máy tính chạy trên Windows Server 2003 thoát khỏi chế độ chờ, máy tính bị khoá. Do vậy, bạn phải đăng nhập vào máy tính trước khi bạn có thể truy nhập bàn làm việc. Tuy nhiên, khi sựFor spacing, I keep spacing as source as I have asked PM whether to delete them but was told to keep them as source (The file is extracted for translation). So, I keep my trans. cố này xảy ra, máy tính không bị khoá và màn hình đăng nhập Windows Server 2003 không xuất hiện.

Ngoài ra, các thông báo sự kiện sau đây có thể được ghi vào nhật ký sự kiện ứng dụng trên điều khiển vùng sau khi bạn khởi chạy máy tính chạy trên Windows Server 2003:
Loại Sự kiện: Lỗi
Nguồn Sự kiện: Userenv
Thể loại Sự kiện: Không có
ID Sự kiện 1058
Mô tả Windows không thể truy nhập tệp gpt.ini đối với GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=com. Tệp này phải có mặt tại vị trí <\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Truy nhập bị từ chối. ). Xử lý Chính sách Nhóm bị bỏ dở. Để biết thêm thông tin, xem Trung tâm Hỗ trợ và Trợ giúp tại http://support.microsoft.com.
hoặc
Mô tả Windows không thể truy nhập tệp gpt.ini đối với GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=com. Tệp này phải có mặt tại vị trí <\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Không tìm thấy đường dẫn mạng. ).

Loại Sự kiện: Lỗi
Nguồn Sự kiện: Userenv
Thể loại Sự kiện: Không có
ID Sự kiện 1030
Mô tả Windows không thể truy vấn danh sách các Đối tượng Chí́nh sách Nhóm. Thông báo mô tả lý do của hiện tượng này trước đây đã được cơ chế chính sách ghi trong nhật ký. Để biết thêm thông tin, xem Trung tâm Hỗ trợ và Trợ giúp tại http://support.microsoft.com.
Khi bạn bật ghi nhật ký môi trường người dùng (Userenv), các dịch vụ Hệ thống Tệp Được phân phối vùng (DFS) có thể không hoạt động sau khi máy tính thoát khỏi chế độ chờ. Ngoài ra, bạn có thể nhận được các thông báo tương tự các thông báo sau đây trong tệp %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

Chú ý Để biết thông tin về cách bật ghi nhật ký Userenv, hãy xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft được tham chiếu trong phần "Tham khảo".
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Tìm kiếm GPO trong cn=policies,cn=system,DC=domain,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Tìm kiếm <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Máy có quyền truy nhập vào GPO này.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO đạt kiểm tra lọc.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Tìm thấy phiên bản chức năng của: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Tìm thấy đường dẫn hệ thống tệp của: <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: Không thể tìm thấy tệp khuôn mẫu chính sách nhóm <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu quy trình Winlogon cố gắng xử lý chính sách nhóm trước khi chạy các cấu phần khác. Gói dịch vụ mà bài viết này mô tả thêm logic để nâng cao chế độ mặc định của quy trình Winlogon và các dịch vụ trạm làm việc.

Tuy nhiên, có một số kịch bản khác có thể gây ra sự cố này. Đảm bảo những cấu phần sau đây được khởi động và cấu hình chính xác trước khi bạn áp dụng gói dịch vụ này:
 • Dịch vụ DFS và Netlogon được khởi động.
 • Bộ điều khiển vùng đã đọc và áp dụng quyền đối với Chính sách Bộ điều khiển Vùng.
 • Quyền hệ thống tệp NTFS và quyền chia sẻ được đặt chính xác trên chia sẻ Sysvol.
 • Các mục nhập DNS chính xác đối với bộ điều khiển vùng.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy xem phần "Thông tin gói dịch vụ" tiếp theo ngay sau đây. Để tạm thời khắc phục sự cố này, vui lòng xem phần "Cách khắc phục" tiếp theo trong phần "Giải pháp" này.

Thông tin gói dịch vụ

Để giải quyết vấn đề này, lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003. Để biết thêm thông tin, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
889100 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003
Chú ý Sau khi bạn đã cài đặt gói dịch vụ này, hãy trở lại bài viết này để hoàn tất quy trình nêu trong phần "Thông tin sổ đăng ký" tiếp theo ngay sau đó.

Thông tin sổ đăng ký

Chú ý Hãy làm theo các bước này trong Windows Server 2003.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để yêu cầu chúng tôi hoàn tất quy trình này cho bạn, hãy đi tới phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôiĐể khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Trong hộp thoại File Download (Tải Tệp xuống), bấm Run (Chạy) rồi làm theo các bước trong Thuật sỹ Khắc phục Sự cố.Chú ý
 • Vui lòng cài đặt gói dịch vụ trong phần "Thông tin gói dịch vụ" trước tiên trước khi bạn chạy gói này.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Sau đó, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự khắc phục sự cố

Sau khi bạn áp dụng gói dịch vụ này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 2. Trong Registry Editor, định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Nếu mục nhập WaitForNetwork thiếu, bạn phải thêm mục nhập này. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Bấm chuột phải vào khoá conWinlogon, bấm Mới , sau đó bấm Giá trị Dword .
  2. Trong ô Tên Giá trị, gõ WaitForNetwork.
 4. Bấm chuột phải vào WaitForNetwork, rồi bấm Sửa đổi.
 5. Trong hộp thoại Chỉnh sửa Giá trị Dword, trong ô Dữ liệu Giá trị, gõ 1, rồi bấm OK.
 6. Đóng Registry Editor.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ sự cố nào về giải pháp này, vui lòng để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố giúp tôi" hoặc gửi thư email cho chúng tôi.

Cách khắc phục

Để tạm thời khắc phục sự cố này, bạn có thể chạy tệp Dfsutil.exe được bao gồm trong Công cụ Hỗ trợ Windows Server 2003. Bạn có thể cài đặt Công cụ Hỗ trợ Windows Server 2003 theo hai cách. Bạn có thể chạy \\Support\Tolls\Suptools.msi từ CD-ROM Windows Server 2003. Hoặc bạn có thể trực tiếp giải nén các công cụ hỗ trợ từ tệp \\Support\Tools\Support.cab. Để chạy tệp Dfsutil.exe, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd, rồi bấm OK.
 2. Khi có lời nhắc lệnh, gõ dfsutil /PurgeMupCache, sau đó nhấn ENTER.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2003 Gói dịch vụ 1.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về cách kích hoạt ghi nhật ký môi trường người dùng, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
221833 Cách kích hoạt ghi nhật ký gỡ lỗi môi trường người dùng trong bản dựng Windows bán lẻ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 842804 - Xem lại Lần cuối: 04/01/2011 14:29:00 - Bản sửa đổi: 1.0

 • kbresolve kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbprb kbbug kbfixme kbmsifixme KB842804
Phản hồi