Mô tả các mẹo chưa được khám phá về Excel

Tóm tắt
Bài viết này mô tả một số tính năng và hàm mạnh mẽ và hữu ích nhất trong Microsoft Excel mà người dùng vẫn chưa khám phá ra. Ví dụ: bạn có thể tạo một macro mới để thực hiện tính toán khi một công thức hoặc hàm hiện có có thể thực hiện tác vụ này. Hoặc, bạn có thể tạo một macro mới để thực hiện tác vụ khi bạn có thể sử dụng tính năng hiện có để thực hiện tác vụ đó.

TRONG TÁC VỤ NÀY

GIỚI THIỆU
Bài viết này liệt kê một số mẹo về cách sử dụng Microsoft Excel.

quay lại đầu trang
Thông tin thêm

Kết hợp văn bản vào nhiều cột

Bạn có thể ghép nối hoặc liên kết văn bản vào nhiều cột bằng cách sử dụng toán tử & hoặc hàm GHÉP NỐI--ví dụ: nếu bạn nhập dữ liệu sau vào các ô A1:C2:

A1: Đầu tiênB1: GiữaC1: Cuối
A2: TomB2: EdwardC2: Smith

Để đặt họ và tên, trong ô D2, gõ một trong các công thức sau đây:
$D$2: =CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2)
$D$2: =A1&" "&B2&" "&C2
Chú ý Khoảng trống (" ") giữa các ô được dùng để chèn một khoảng trống giữa văn bản được hiển thị.

quay lại đầu trang

Đặt vùng in

Do Microsoft Excel 97 dành cho Windows nên nút thanh công cụ Đặt Vùng In đã có sẵn trên menu Tệp. Khi bạn bấm nút thanh công cụ Đặt Vùng In, bạn có thể đặt vùng in cho lựa chọn hiện thời. Sau khi thêm nút thanh công cụ Đặt Vùng In vào thanh công cụ hiện có, bạn có thể nhấp vào Đặt Vùng In để dễ dàng đặt vùng in cho phạm vi hiện được chọn.

Để thêm nút thanh công cụ Đặt Vùng In trong Excel, làm theo các bước sau:
 1. Trên menu Xem, trỏ tới Thanh công cụ, sau đó bấm Tùy chỉnh.
 2. Bấm tab Lệnh.
 3. Bên dưới Thể loại, bấm Tệp, sau đó cuộn xuống danh sách lệnh cho tới khi bạn thấy nút thanh công cụ Đặt Vùng In.
 4. Bấm Đặt Vùng In, sau đó kéo lệnh này tới thanh công cụ hiện có.
quay lại đầu trang

Loại trừ các khoản mục giống nhau trong danh sách

Nếu bạn tạo danh sách khoản mục có chứa các khoản mục giống nhau, và bạn muốn xuất ra từ danh sách duy nhất, hãy sử dụng lệnh Bộ lọc Nâng cao trong Excel.

Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Gõ dữ liệu sau đây vào các ô A1:A10 trong một sổ làm việc mới:

  A1: Hoa quả
  A2: Táo
  A3: Anh đào
  A4:
  A5: Anh đào
  A6: Mận
  A7: Táo
  A8: Táo
  A9:
  A10: Táo
 2. Trên menu Dữ liệu, trỏ tới Bộ lọc, sau đó bấm Bộ lọc Nâng cao.
 3. Bên dưới Hành động, bấm Sao vào.
 4. Trong hộp Phạm vi Danh sách, gõ $A$1:$A$10.
 5. BấmChỉ bản ghi duy nhất, gõ $B$1 trong ô Sao vào, sau đó bấm OK.

  Danh sách duy nhất sau đây xuất hiện trong cột B:

  B1: Hoa quả
  B2: Táo
  B3: Anh đào
  B4:
  B5: Mận
Chú ý rằng phương pháp này cũng hoạt động đối với nhiều cột. Bạn có thể ẩn các hàng khi sử dụng lệnh của Bộ lọc Nâng cao.

quay lại đầu trang

Nhân các giá trị văn bản với 1 để thay đổi văn bản thành số

Đôi khi bạn nhập các tệp từ nguồn khác, các giá trị số có thể xuất hiện ở dạng số nhưng lại hoạt động như các giá trị văn bản. Để giải quyết vấn đề này, chuyển đổi các giá trị này thành số. Một phương pháp để thực hiện việc này là nhân các giá trị văn bản với 1.

Để chuyển đổi các giá trị văn bản, làm theo các bước sau đây:
 1. Bấm vào một ô trống trong trang tính, hãy đảm bảo rằng ô này không được định dạng là văn bản, sau đó gõ 1 vào ô.
 2. Với ô trống được chọn này, bấm Sao chép trên menu Chỉnh sửa.
 3. Chọn dải có chứa các giá trị bạn muốn chuyển đổi thành các số.
 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấmDán Đặc biệt.
 5. Bên dưới Thao tác, bấm Nhân, sau đó bấm OK.
Phương pháp này chuyển đổi văn bản thành các số. Bạn có thể cho biết liệu bạn đã chuyển đổi thành công các giá trị văn bản hay chưa bằng cách xem căn chỉnh của số đó. Nếu bạn sử dụng định dạng Chung và các giá trị được căn chỉnh sang phải, thì các giá trị đó là số và các giá trị văn bản được căn chỉnh sang trái.

quay lại đầu trang

Sử dụng Thuật sĩ Nhập Văn bản để thay đổi văn bản thành các số

Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Chọn dải có chứa các giá trị bạn muốn chuyển đổi thành các số.
 2. Trên menu Dữ liệu, bấm Văn bản cho Cột.
 3. Bấm Tiếp theo hai lần để chuyển tới bước 3 của thuật sĩ.
 4. Trong Ô Nhóm Định dạng Dữ liệu Cột, bấm Chung, sau đó bấm Kết thúc.
Phương pháp này chuyển đổi văn bản thành các số. Bạn có thể cho biết liệu bạn đã chuyển đổi thành công các giá trị văn bản hay chưa bằng cách xem căn chỉnh của số đó. Nếu bạn sử dụng định dạng Chung và các giá trị được căn chỉnh sang phải, thì các giá trị đó là số và các giá trị văn bản được căn chỉnh sang trái.

quay lại đầu trang

Sắp xếp các số thập phân thành một phân cấp

Giả sử rằng bạn tạo các số theo phân cấp sau đây trong các ô A1:A6:

A1: 1.1.0
A2: 1.10.0
A3: 1.2.0
A4: 1.20.0
A5: 1.21.1
A6: 1.3.0

Sau khi bạn sắp xếp các số theo phân cấp, chúng sẽ xuất hiện theo cùng một trật tự. Các số theo phân cấp xuất hiện theo trật tự bạn đã gõ chúng. Tuy nhiên, nếu bạn sắp xếp các số giữa mỗi số thập phân, hãy sử dụng Thuật sĩ Nhập Văn bản. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Chọn các ô A1:A6.
 2. Trên menu Dữ liệu, bấm Văn bản cho Cột.
 3. Tại bước 1 trong Thuật sĩ Nhập Văn bản, bấmĐược ngăn cách, sau đó bấm Tiếp theo.
 4. Trong Ô Nhóm Dấu phân cách, bấm để xóa mọi hộp kiểm trừ hộp kiểm Khác. Trong hộp kiểm Khác, gõ một thời kỳ, sau đó bấm Tiếp theo.
 5. Trong bước 2, gõ $B$1 vào ô Đích sao cho phân cấp gốc không bị ghi đè, sau đó bấm Kết thúc.

  Các số xuất hiện trong cột B, C, và D.
 6. Chọn các ô A1:D6.
 7. Trên menu Dữ liệu, bấm Sắp xếp.
 8. Trong danh sách Sắp xếp theo, bấm cột B.
 9. Trong ô Sau đó, bấm cột C.
 10. Trong danh sách Sau đó, bấm cột D, sau đó bấm OK.
Danh sách đã sắp xếp xuất hiện trong cột A.

quay lại đầu trang

Sử dụng mẫu dữ liệu để thêm các bản ghi vào một danh sách

Nếu bạn đang thêm các bản ghi vào một danh sách, sử dụng mẫu dữ liệu đã được xác định trước. Để bắt đầu, bấm vào một ô trong danh sách, sau đó bấm Mẫu trên menu Dữ liệu.
Public/EN-US/Office/Excel/843504A.gif
quay lại đầu trang

Nhập ngày hoặc thời gian hiện thời

Nếu bạn muốn nhập nhanh ngày hiện thời vào một ô, nhấn CTRL+; và sau đó nhấn ENTER. Để nhập nhanh thời gian hiện tại vào một ô, nhấn CTRL+: sau đó nhấn ENTER.

quay lại đầu trang

Xem các đối số trong một công thức

Trong khi bạn nhập một công thức vào một ô, nhấn CTRL+SHIFT+A để xem các đối số trong một công thức. Nếu bạn nhập =RATE và sau đó nhấn CTRL+SHIFT+A, bạn có thể xem tất cả đối số cho hàm đó--ví dụ: =RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess). Nếu bạn muốn xem thêm chi tiết, gõ =RATE, sau đó nhấn CTRL+A để hiển thị Thuật sĩ Hàm.

quay lại đầu trang

Nhập cùng văn bản hoặc công thức vào một dải ô

Nếu bạn muốn nhập nhanh cùng văn bản hoặc cùng công thức trong một dải ô, làm theo các bước sau:
 1. Chọn dải ô bạn muốn điền.
 2. Gõ văn bản hoặc công thức nhưng không nhấn ENTER. Thay vào đó, nhấn CTRL+ENTER.
Dữ liệu xuất hiện trong dải bạn đã chọn.

quay lại đầu trang

Nối kết một hộp văn bản với dữ liệu trong một ô

Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau đây:
 1. Trên thanh công cụ Vẽ, bấm Hộp Văn bản, bấm vào trang tính, sau đó kéo con trỏ để tạo hộp văn bản.
 2. Để thực hiện thay đổi trong thanh công thức, bấm vào thanh công thức hoặc nhấn F2.
 3. Gõ công thức nối kết--ví dụ, gõ=A1, sau đó bấm ENTER.
Văn bản bạn nhập vào ô đã nối kết sẽ xuất hiện trong hộp văn bản--ví dụ, A1. Bạn có thể di chuyển hộp văn bản tới bất kỳ trang tính nào trong sổ làm việc mà mình muốn.

quay lại đầu trang

Liên kết hình ảnh với một dải ô

Bạn có thể sao chép một dải ô và dán hình ảnh kết quả lên trang tính. Khi thực hiện việc này, bạn có thể dễ dàng xem nội dung ô bất kỳ chỗ nào trên trang tính. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để in các ô không kề nhau trên một trang. Hình ảnh này được nối kết và cập nhật bằng cả thay đổi nội dung và thay đổi định dạng. Để tạo một hình ảnh được nối kết, làm theo các bước sau:
 1. Chọn dải ô.
 2. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Sao chép.
 3. Chọn ô mà tại đó bạn muốn hình ảnh xuất hiện.
 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Dán Nối kết Hình ảnh trong khi bạn giữ phím SHIFT.
Kết quả là, ảnh chụp nhanh được cập nhật như các ô nguồn bị thay đổi hoặc định dạng.

quay lại đầu trang

Gỡ rối công thức dài

Nếu bạn tạo một công thức dài trên trang tính mà kết quả trả về không như mong muốn, kéo con trỏ để chọn một phần của công thức đó trong thanh công thức, sau đó nhấn F9. Khi bạn thực hiện thao tác này, chỉ một phần của công thức đã chọn được đánh giá.

Quan trọng Nếu bạn nhấn ENTER, một phần công thức của bạn sẽ bị mất. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn nhấn ESC. Tuy nhiên, nếu bạn nhấn nhầm ENTER, hãy nhấn CTRL+Z để hoàn tác thay đổi.

quay lại đầu trang

Xem ánh xạ đồ họa của một tên đã xác định

Chú ý Phần này chỉ áp dụng đối với Excel 97 cho Windows.

Khi bạn đặt hộp Thu phóng cho một trang tính thành cài đặt 39 phần trăm trở xuống, tên đã xác định bao gồm một dải ô gồm hai hoặc nhiều ô liền kề xuất hiện trong hình chữ nhật trên màn hình. Khi bạn bấm Thu phóng trên thanh công cụ Chuẩn và gõ một giá trị là 40 phần trăm hoặc lớn hơn, thì các hình chữ nhật xác định các dải đã đặt tên sẽ tự động biến mất. Chú ý rằng tính năng này không có sẵn trong các phiên bản trước đó của Microsoft Excel.

quay lại đầu trang

Điền các ô trống vào một cột với nội dung từ một ô trước

Giả sử rằng bạn gõ các tên sau đây vào cột A:
Public/EN-US/Office/Excel/843504B.gif
Để sắp xếp đúng các tên, điền các tên đó vào các ô trống. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Chọn các ô A1:A10.
 2. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Đi tới.
 3. BấmĐặc biệt, bấm Trống, sau đó bấm OK.
 4. Nhập =a1 và sau đó nhấn CTRL+ENTER.

  Bước này sẽ nhập tên vào các ô trống bạn đã chọn.
 5. Chọn các ô A1:A10.
 6. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Sao chép.
 7. Trên menu Chỉnh sửa, bấmDán Đặc biệt.
 8. Bên dưới nhóm Dán, bấm Giá trị, sau đó bấm OK.
Tên sẽ được điền vào các ô.

quay lại đầu trang

Chuyển từ tham chiếu tương đối sang tham chiếu tuyệt đối

Bạn có thể nhấn F4 để bật tắt địa chỉ ô tuyệt đối và tương đối cho một công thức. Khi bạn gõ một công thức vào một thanh công thức, sử dụng tham chiếu ô trong mẫu địa chỉ tương đối--ví dụ, sử dụng ô A1. Sau khi bạn gõ tham chiếu, nhấn F4 và tham chiếu ô được tự động thay đổi thành tham chiếu ô tuyệt đối--ví dụ, $A$1. Bạn cũng có thể tiếp tục nhấn F4 để hiện thị các mẫu tham chiếu tương đối và tuyệt đối hỗn hợp.

Để biết thêm thông tin về tham chiếu ô, bấm tab Tìm trong Trợ giúp Microsoft Excel, gõ tuyệt đối và tương đối, sau đó bấm đúp chủ điểm Sự khác biệt giữa tham chiếu tuyệt đối và tham chiếu tương đối.

quay lại đầu trang

Sử dụng hàm OFFSET để sửa đổi dữ liệu trong các ô được chèn

Giả sử bạn đang sử dụng dữ liệu sau trong các ô A1:A7 và bạn muốn trừ hàng cuối cùng từ hàng đầu tiên trong dải:

A1: 1
A2: 2
A3: 3
A4: 4
A5: 5
A6:
A7: =A5-A1

Giả sử rằng bạn muốn sử dụng một công thức luôn ở dạng hai hàng bên dưới ô cuối cùng, với một ô trống nằm giữa công thức và ô cuối cùng có chứa dữ liệu. Giả sử bạn chèn một hàng mới ở ô trống (hàng 6 trong ví dụ sau), bạn muốn sử dụng công thức để trừ dữ liệu ở trong ô A1 từ dữ liệu ở trong ô A6 thay vì từ dữ liệu trong ô A5.

Chú ý rằng trong ví dụ này, công thức =A5-A1 không trừ dữ liệu trong hàng A6 khi bạn chèn một hàng với dữ liệu trong A6.

Để thực hiện việc này, sử dụng hàm OFFSET. Hàm OFFSET trả về tham chiếu cho một dải là số hàng và cột được chỉ định từ một ô hoặc từ một dải ô. Trong ví dụ này, hãy sử dụng công thức sau:
=OFFSET(A6,-1,0)-A1
Công thức OFFSET chưa được cố định trên hàng phía trên A6 và các thay đổi khi bạn chèn hàng mới.

quay lại đầu trang

Sử dụng lệnh của Bộ lọc Nâng cao

Nếu bạn tạo một danh sách dữ liệu trong Excel, và muốn chọn các khoản mục cụ thể rồi sao chép chúng sang một trang khác, hãy sử dụng lệnh của Bộ lọc Nâng cao trong Excel. Để sử dụng lệnh này, trỏ tới Bộ lọc trên menu Dữ liệu, bấm Bộ lọc Nâng cao, sau đó làm theo chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin Excel đang nhắc bạn, xem Trợ giúp Microsoft Excel.

lên đầu trang

Sử dụng các tổng có điều kiện để tính tổng dữ liệu

Giả sử rằng bạn tạo một danh sách dữ liệu trong các ô A1:A10, và bạn muốn tính tổng toàn bộ giá trị lớn hơn 50 và nhỏ hơn 200. Để thực hiện việc này, sử dụng công thức mảng sau đây:
=SUM(IF(A1:A10>=50,IF(A1:A10<=200,A1:A10,0),0))
Chú ý Hãy chắc chắn rằng bạn nhập công thức là một mảng bằng cách nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Sau khi thực hiện việc này, bạn sẽ thấy dấu ngoặc móc bao quanh công thức. Không cố nhập dấu ngoặc móc thủ công.

Công thức sử dụng các hàm IF được đặt sẵn cho mỗi ô trong dải và chỉ thêm dữ liệu ô khi cả hai tiêu chuẩn kiểm tra được đáp ứng.

quay lại đầu trang

Sử dụng các tổng có điều kiện để tính dữ liệu

Giả sử rằng bạn tạo một danh sách dữ liệu trong các ô A1:A10, và bạn muốn tính toàn bộ giá trị lớn hơn 50 và nhỏ hơn 200. Để thực hiện việc này, sử dụng công thức mảng sau đây:
=SUM(IF(A1:A10>=50,IF(A1:A10<=200,1,0),0))
Chú ý Hãy chắc chắn rằng bạn nhập công thức là một mảng bằng cách nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Sau khi thực hiện việc này, bạn sẽ thấy dấu ngoặc móc bao quanh công thức. Không cố nhập dấu ngoặc móc thủ công.

Công thức sử dụng các hàm IF được đặt sẵn cho mỗi ô trong dải và chỉ thêm một vào tổng khi cả hai tiêu chuẩn kiểm tra được đáp ứng.

lên đầu trang

Sử dụng hàm INDEX và hàm MATCH để tìm kiếm dữ liệu

Giả sử rằng bạn tạo bảng thông tin sau trong các ô A1:C5 và bảng này có chứa thông tin về tuổi trong các ô C1:C5:
Public/EN-US/Office/Excel/843504C.gif
Giả sử rằng bạn muốn tìm kiếm tuổi của một người bằng cách sử dụng tên của người đó. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng kết hợp hàm INDEX và hàm MATCH như trong công thức mẫu sau:
=INDEX($A$1:$C$5, MATCH("Mary",$A$1:$A$5,),3)
Công thức mẫu này sử dụng các ô A1:C5 làm bảng và tra cứu tuổi của Mary trong cột thứ ba. Công thức trả về tuổi 22.

lên đầu trang

Kéo móc điều khiển để tạo một chuỗi số

Bằng cách kéo móc điều khiển của một ô, bạn có thể sao chép nội dung của ô đó sang các ô khác trong cùng hàng hoặc cột. Nếu ô đó có chứa một số, một ngày hoặc một khoảng thời gian mà Excel có thể chiếu trong một chuỗi, thì các giá trị đó được tăng dần thay vì được sao chép. Ví dụ, nếu ô có chứa "Tháng 1," bạn có thể điền nhanh vào các ô khác trong một hàng hoặc cột có "Tháng 2," "Tháng 3," v.v... Bạn có thể tạo một chuỗi điền tuỳ chỉnh cho các mục văn bản được sử dụng thường xuyên, ví dụ các vùng doanh số của công ty bạn.

lên đầu trang

Tự động điền dữ liệu

Bạn có thể bấm đúp vào móc điều khiển điền của một ô đã chọn để điền nội dung của ô đó xuống một cột cho cùng số hàng như cột liền kề. Ví dụ, nếu bạn gõ dữ liệu vào các ô A1:A20, gõ một công thức hoặc văn bản vào ô B1, nhấn ENTER, sau đó bấm đúp vào móc điều khiển điền, Excel sẽ điền dữ liệu xuống cột từ ô B1 tới ô B20.

lên đầu trang

Sử dụng hàm VLOOKUP với dữ liệu chưa được sắp xếp

Trong Excel 97 cho Windows và các phiên bản mới hơn, hàm VLOOKUP hoạt động khi bạn sử dụng với dữ liệu chưa được sắp xếp. Tuy nhiên, bạn phải thêm đối số bổ sung vào công thức. Đối số Range_Lookup được giả sử là TRUE nếu bạn không chỉ định một giá trị. Chú ý rằng đối số Range_Lookup là đối số thứ tư. Hành vi này làm cho hàm tương thích với các phiên bản trước của Excel.

Để làm cho hàm VLOOKUP hoạt động chính xác với dữ liệu chưa được sắp xếp, thay đổi đối số Range_Lookup thành FALSE. Sau đây là hàm mẫu tìm kiếm tuổi của Stan trong bảng dữ liệu bạn đã tạo trước đó trong phần "Sử dụng hàm INDEX và hàm MATCH để tìm kiếm dữ liệu":
=VLOOKUP("Stan",$A$2:$C$5,3,FALSE)
lên đầu trang

Trả về mọi số thứ ba

Giả sử rằng bạn tạo bảng dữ liệu sau đây trong các ô A1:A12, và bạn muốn lấy mọi số thứ ba trong một cột và đặt các số đó trong một cột liền kề:
Public/EN-US/Office/Excel/843504D.gif
Để thực hiện việc này, sử dụng hàm ROW với hàm OFFSET--ví dụ, sử dụng công thức mẫu sau:
=OFFSET($A$1,ROW()*3-1,0)
Công thức này phụ thuộc vào hàng của ô mà tại đó nó được nhập. Trong công thức này, hàm ROW trả về số hàng của ô mà tại đó công thức được nhập. Số này được nhân với 3. Hàm OFFSET di chuyển ô đang hoạt động từ ô A1 xuống số hàng đã chỉ định và trả về mọi số thứ ba.

lên trang đầu

Làm tròn tới số thập phân gần nhất

Giả sử rằng bạn nhập các công thức sau đây vào các ô A1:A3 trong một trang tính:

A1: =1.23/2
A2: =1.21/2
A3: =SUM(A1:A2)

Giả sử rằng bạn đang làm việc với số tiền và kết quả của các phép tính được định dạng cho tiền tệ. Các giá trị được trả về như sau:

A1: $0.62
A2: $0.61
A3: $1.22

Như bạn thấy, tổng trong ô A3 là không đúng. Vấn đề là, mặc dù định dạng số (tiền) làm tròn các giá trị được hiển thị, nhưng các giá trị bên dưới không được làm tròn tới số thập phân gần nhất. Chúng ta có thể giải quyết hiện tượng này khi sử dụng hàm ROUND. Ví dụ, thay đổi các công thức thành như sau:

A1: =ROUND(1.23/2,2)
A2: =ROUND(1.21/2,2)
A3: =ROUND(SUM(A1:A2),2)

Đối số thứ hai của hàm ROUND cho Excel biết chữ số nào cần làm tròn. Trong trường hợp này, 2 cho Excel biết để làm tròn tới hàng trăm gần nhất.

quay lại đầu trang

Cài đặt và sử dụng Trợ giúp Microsoft Excel

Trợ giúp Microsoft Excel cho phép bạn tìm kiếm thông tin về một chủ đề sử dụng cụ thể, duyệt qua danh sách các chủ đề hoặc tìm kiếm từ và cụm từ cụ thể thay vì chủ đề. Bạn cũng có thể sử dụng Trợ giúp phụ thuộc ngữ cảnh (nhấn F1) để xem thông tin liên quan tới tác vụ.

Các tệp Trợ giúp phải được cài đặt để bạn truy nhập vào. Nếu Trợ giúp chưa được cài đặt, hãy chạy lại chương trình Thiết lập và sau đó bấm vào Thêm/Loại bỏ để cài đặt tệp.

quay lại đầu trang

Không mở và lưu trực tiếp từ đĩa mềm

Khi bạn mở sổ làm việc, Excel sẽ tạo tệp tạm thời trong thư mục mà bạn lưu tệp và trong thư mục bạn đã mở sổ làm việc. Những tệp tạm thời này bị xoá khi bạn đóng tệp. Ngoài ra, Excel còn tạo một bản sao của tệp đó trên phương tiện khi bạn lưu tệp. Hành vi này có thể là sự cố nếu bạn mở một sổ làm việc từ đĩa mềm hoặc nếu đĩa mềm không đủ không gian trống để chứa tệp.

Vì những lý do này, tốt hơn hết là sao chép tệp đó sang ổ cứng trước khi bạn làm việc với nó. Sau khi thực hiện sửa đổi, lưu tệp vào ổ cứng, rồi sao chép tệp đó vào lại đĩa mềm.

lên đầu trang

Sử dụng một phím để tạo một biểu đồ hoặc trang tính mới

Để tạo nhanh một biểu đồ, chọn dữ liệu biểu đồ, sau đó bấm F11. Để tạo một trang tính mới, nhấn SHIFT+F11.

lên đầu trang

Thiết lập nhiều vùng in trên cùng trang tính

Bạn có thể thiết lập nhiều vùng in trên cùng trang tính mà không sử dụng một macro. Để thực hiện việc này, sử dụng lệnh Xem Tuỳ chỉnh và lệnh In Báo cáo. Về cơ bản, bạn xác định dạng xem của trang tính, sau đó xác định báo cáo với dạng xem do bạn lựa chọn. Để biết thêm thông tin, xem Trợ giúp Microsoft Excel.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
142529 XL: Cách tạo nhiều chế độ xem và tạo, in một báo cáo
quay lại đầu trang
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
属性

文章 ID:843504 - 上次审阅时间:04/28/2016 10:08:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbfunctions kbhowto kbinfo KB843504
反馈