Kho vô tình đóng hai

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 855316
Nội dung TechKnowledge
Vấn đề:

Những gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình đóng mô-đun quản lý kho của tôi hai lần?

Giải pháp:

Nếu bạn đóng kho hai lần bạn cần khôi phục đồng gửi lưu từ trước khi đóng hai được thực hiện và nhập lại bất kỳ thông tin nào được nhập từ sao lưu đã được thực hiện. Nếu điều này là không thể, hãy làm theo hướng dẫn thích hợp dưới đây:

Nếu hàng tồn kho được đóng hai lần nhưng không có giao dịch liên quan đến kho hàng (từ hàng tồn kho, bán hàng, đơn hoặc mua hàng) đã được nhập và đăng:

1. thông tin bán hàng năm hiện tại và cuối năm cột trong cửa sổ mục lịch sử (have Inventory| Lịch sử) sẽ không đúng. Hiện tại năm và năm trường sẽ có tất cả 0. Năm hiện tại sẽ của 0, nhưng cuối năm trường sẽ hiển thị tổng số năm bạn chỉ cần đóng. Trường này phải được chỉnh sửa theo cách thủ công.

2. báo cáo doanh thu (Reports| Inventory| Analysis| Báo cáo doanh thu), sẽ đúng vì số dư đầu năm mới được Cập Nhật hiện tại trên tay nhiều.

Nếu hàng tồn kho được đóng hai lần và giao dịch liên quan đến kho hàng (từ Inventory| Bán hàng Order| Lập hoá đơn hoặc mua hàng) đã được nhập và đăng sau khi kết thúc đầu tiên nhưng trước khi kết thúc thứ hai:

1. thông tin bán hàng năm hiện tại và cuối năm cột trong cửa sổ mục lịch sử (have Inventory| Lịch sử) sẽ không đúng. Năm hiện tại sẽ được chỉnh sửa để hiển thị số lượng và số lượng phản ánh giao dịch năm mới đã được gửi. Cuối năm trường phản ánh lượng YTD năm đóng. Trường này phải được chỉnh sửa theo cách thủ công.

2. báo cáo doanh thu (Reports| Inventory| Analysis| Báo cáo doanh thu), sẽ không chính xác từ số dư đầu sử dụng trong các bản cập nhật tính toán báo cáo với số lượng bên trên lúc năm đóng. Giao dịch đã được nhập và gửi cho năm mới, số lượng bên trên không phản ánh số lượng cuối năm.Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:2366

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 855316 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2016 03:12:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB855316 KbMtvi
Phản hồi