Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để xác định một ứng dụng email MAPI khiếu nại để sử dụng với Microsoft FRx

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 858494
Microsoft doanh nghiệp giải pháp-Axapta 3.0 là một phần của Microsoft Dynamics AX 3.0. Tất cả các tham chiếu đến Microsoft doanh nghiệp giải pháp-Axapta và Microsoft Axapta liên quan đến Microsoft Dynamics AX.
Nội dung TechKnowledge
Vấn đề

Để sử dụng chức năng email trong Microsoft Dynamics FRx, ứng dụng email của bạn phải tuân thủ MAPI. Bài viết này cung cấp các bước làm thế nào để xác định một ứng dụng email MAPI phù hợp để sử dụng với Dynamics FRx.

Giải pháp

Cách tốt nhất để xác định các ứng dụng email MAPI phù hợp là kiểm tra tài liệu đi kèm với nó hoặc gọi cho nhà sản xuất.
Một cách khác để kiểm tra là thực hiện theo các bước sau:

1. khởi động Window Explorer.

2. chọn một tập tin có thể được gửi qua e-mail (ví dụ. Tài liệu Word).

3. quyền clickthe tệp, bấm gửi tới, và sau đó người nhận.

4 Nếu ứng dụng email của bạn là MAPI tương hợp về sau với một cửa sổ thư mới sẽ mở. Cửa sổ này sẽ cùng cửa sổ bạn muốn xemtín bạn trong ứng dụng email của bạn và đã tạo thư mới.

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:29022

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 858494 - Xem lại Lần cuối: 04/28/2016 02:25:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Business Solutions for Analytics–FRx 6.7 Desktop, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 7.5, Microsoft Dynamics SL 6.5, Microsoft Business Solutions–Solomon 6.0, Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Dynamics AX 3.0, Microsoft Dynamics NAV 4.0, Microsoft Business Solutions–Navision 3.70, FRx Financial Reporter 6.5

  • kbnosurvey kbnavisionfrx kbsolomonfrx kbsmallbusinessfinancialsfrx kbinfo kbgreatplainsfrx kbaxaptafrx kbmbsmigrate kbmt KB858494 KbMtvi
Phản hồi