Làm thế nào để sao chép bảng lương của Canada nhân viên tệp từ một công ty khác

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 859113
Nội dung TechKnowledge
Vấn đề

Làm thế nào để sao chép thông tin nhân viên từ một công ty khác trong bảng lương của Canada?

Giải pháp

Sao chép các tập tin từ mục tin thư thoại dự án. Nếu bạn sử dụng MS SQL, bạn sẽ cần DTS tệp bộ máy cơ sở dữ liệu hiện có của công ty bộ máy cơ sở dữ liệu mới của công ty.

Lịch sử tốc độ CDN bảng lương nhân viên (CPY10065)
CDN bảng lương nhân viên quản lý (CPY10100)
CDN bảng lương nhân viên trực tiếp gửi tệp (CPY10102)
CDN bảng lương nhân viên T4 tệp (CPY10103)
CDN bảng lương nhân viên T4A tệp (CPY10104)
CDN bảng lương nhân viên thuế tín dụng tệp (CPY10105)
Nhân viên lương CDN WCB (CPY10106)
Quản lý nhân viên CDN Misc. Edu. Ghi chú (CPY10107)
Chú ý CDN quản lý nhân viên Misc. Review (CPY10108)
CDN bảng lương của nhân viên với ngân thêm (CPY10110)
CDN bảng lương của nhân viên với ngân lại (CPY10115)
CDN bảng lương của nhân viên với ngân Stat (CPY101120)
CDN bảng lương của nhân viên với ngân bệnh (CPY10130)
Trì hoãn CDN bảng lương nhân viên khấu trừ (CPY10135)
CDN bảng lương nhân viên Paycodes (CPY10140)
Máy chủ CDN nhân viên phân phối (CPY10150)
CDN bảng lương nhân viên Paycode YTD (CPY10160)
CDB bảng lương nhân viên R1 (CPY40105)

Để sao chép thông tin lịch sử của nhân viên, bạn willalso cần sao chép các tệp sau:

Lịch sử tốc độ nhân viên lương CDN LY (CPY50065)
CDN bảng lương nhân viên quản lý LY (CPY50100)
Nhân viên CDN Maser khác LY (CPY50101)
CDN bảng lương nhân viên trực tiếp gửi tệp LY (CPY50102)
CDN bảng lương nhân viên T4 tệp LY (CPY50103)
CDN bảng lương nhân viên T4a tệp LY (CPY50104)
CND bảng lương nhân viên thuế tín lý tập tin (CPY50105)
CDN bảng lương nhân viên WCB LY (CPY50106)
Chú ý CDN quản lý nhân viên Misc. Edu LY (CPY50107)
Chú ý CDN quản lý nhân viên khác xem xét lý (CPY50108)
Nhân viên CDN với ngân thời lý (CPY50110)
CDN bảng lương của nhân viên với ngân thời lý (CPY50110)
CDN bảng lương của nhân viên với ngân lại lý (CPY50115)
CDN bảng lương của nhân viên với ngân chỉ số LY (CPY50120)
CDN bảng lương của nhân viên với ngân bệnh lý (CPY50130)
Trì hoãn CDN bảng lương nhân viên trừ LY (CPY50135)
CDN bảng lương nhân viên Paycodes LY (CPY50140)
Nhân viên phân phối chủ CDN LY (CPY50150)
CDN bảng lương nhân viên Paycodes YTD LY (CPY50160)
CDN bảng lương nhân viên R1 LY (CPY70105)

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:29860

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 859113 - Xem lại Lần cuối: 04/04/2016 23:22:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB859113 KbMtvi
Phản hồi