Làm thế nào để chia hoa hồng giữa hai salespersons

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 859383
Nội dung TechKnowledge
TÓM TẮT

Bài viết này mô tả cách chia hoa hồng giữa hai salespersons.

THÔNG TIN KHÁC

Trong cửa sổ nhập ủy quyền (giao dịch | Bán hàng | Bút toán giao dịch | nút chọn một hoa hồng) thực hiện các bước sau:

1. giảm % bán 100% 50% cho nhân viên bán hàng 1.

2. đôi phần trăm ủy quyền.

3. thêm nhân viên bán hàng 2.

4. giảm % bán 100% 50% cho nhân viên bán hàng 2.

5. đôi ủy quyền số bán hàng 2.

6. nhập số ủy quyền bán hàng và số lượng ủy quyền tính toán tự động.

7. chọn OK trên cửa sổ mục Ủy quyền.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chia hoa hồng trên hoá đơn. Bạn không thể chia hoa hồng lệnh.

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:30199

Thuộc tính

ID Bài viết: 859383 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2016 03:49:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB859383 KbMtvi
Phản hồi