Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bảng lương Mẹo phân bổ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 865911
Nội dung TechKnowledge
Tính toán phân bổ Mẹo

Động tính giao Mẹo sử dụng phương pháp xác nhận tổng. Theo sở thuế vụ: Tổng phương pháp xác nhận.

Nếu không tốt - thỏa thuận Đức tin (như trình bày dưới đây) áp dụng cho bảng lương thời gian, bạn phải phân bổ sự khác biệt giữa lời khuyên tất cả báo cáo và 8% tổng lượng sử dụng các bước sau:

1. nhân thành lập Tổng hóa đơn (trừ nonallocable thu) bảng lương khoảng 8% (. 08) hoặc mức thấp.

2. trừ số hình ở bước 1 tổng số Mẹo báo cáo của nhân viên đã cho gián tiếp khoảng bảng lương. Sự khác biệt này là chia sẻ tất cả các nhân viên trực tiếp tipped 8% (hoặc mức thấp) lượng tổng thiết lập.

Gián tiếp cho nhân viên không nhận được lời khuyên trực tiếp từ các khách hàng.
Ví dụ là nhân viên xe bảng, bartenders bản ghi dịch vụ và đầu bếp.

Trực tiếp cho nhân viên, chẳng hạn như phục, waitresses và bartenders, nhận được lời khuyên trực tiếp từ các khách hàng.

Nhân viên, chẳng hạn như maitre d, người nhận được lời khuyên trực tiếp từ các khách hàng và gián tiếp qua Mẹo tách hoặc tổng hợp, được coi là trực tiếp cho nhân viên.

3. đối với mỗi nhân viên được cho trực tiếp, nhân quả trong bước 2 của phần sau:
a.numerator (đầu số) là số lượng tổng của cơ sở
nhờ đến nhân viên
b.denominator (số cuối) là tổng thu nhờ trực tiếp cho tất cả
nhân viên.

Kết quả là một trực tiếp cho nhân chia sẻ 8% (hoặc mức thấp) tổng lượng thời gian bảng lương.

4. từ mỗi nhân viên trực tiếp tipped chia sẻ 8% hoặc tỷ lệ giảm tổng lượng tìm trong bước 3, trừ đầu nhân viên thông báo thời gian bảng lương. Kết quả là một trực tiếp cho nhân thiếu hụt (nếu có) trong thời gian.

5. từ số hình ở bước 1 trừ đầu tất cả đều báo cáo trực tiếp và gián tiếp cho nhân viên. Kết quả là số tiền đã được phân bổ giữa các nhân viên trực tiếp tipped đã thiếu hụt một khoảng lương như hình trong bước 4.

6. đối với mỗi trực tiếp cho nhân viên có sự thiếu hụt trong giai đoạn tìm ở bước 4, nhân số trong bước 5 phần sau:
a.numerator là thiếu hụt của nhân viên (xác định trong bước 4),
b.denominator là thiếu hụt tổng của tất cả nhân viên trực tiếp tipped.

Đó là lời khuyên được phân bổ cho mỗi nhân viên trực tiếp tipped.

Ví dụ. Thực phẩm lớn hoặc thiết lập nước giải khát có tổng thu khoảng lương 100.000 và có Mẹo báo cáo khoảng lương $6,200.

Trực tiếp cho nhân viên báo cáo $5,700, trong khi gián tiếp cho nhân viên báo cáo $500.

Vì nhân viên C không thiếu hụt, C được phân bổ không. Trực tiếp cho tổng biên nhận lời khuyên nhân viên lương thời gian báo cáo
$18.000 $1.080
B 16.000 880
C 23.000 1.810
D 17.000 800
E 12.000 450
F 14.000 680
TỔNG SỐ 100.000 $5,700

1. 100.000 (tổng thu) X.08 = $8,000.
2. $8.000 - $500 (lời khuyên cáo gián tiếp cho nhân viên) = $7.500.
3. trực tiếp cho nhân viên cho nhân chia sẻ tổng thu chia sẻ của nhân viên 8% tổng tỷ lệ 8% tổng
$7,500... X 18,000/100, 000. = $1,350
B $7,500... X 16,000/100, 000. = 1200
C $7,500... X 23,000/100, 000. = 1.725 người
D $7,500... X 17,000/100, 000. = 1,275
E $7,500... X 12,000/100, 000. = 900
F $7,500... X 14,000/100, 000. = 1.050
TẤT CẢ $7,500

4. trực tiếp nhân cho chia sẻ Mẹo nhân nhân viên 8% thiếu hụt báo cáo tổng $1,350. $1.080. = $270
B 1200... 880... = 320
C 1.725 NGƯỜI. 1.810... =-85)
D 1,275... 800... = 475
E 900. 450... = 450
F 1.050... 680... = 370
Tất cả thiếu hụt $1,885

5. $8,000 ít hơn $6,200 (Tất cả lời khuyên thông báo) = $1.800 (allocable giữa các nhân viên đã thiếu hụt một số)

6. thiếu hụt Allocable thiếu hụt lượng nhân viên số lượng tỷ lệ phân bổ
$1.800... X 270/1, 885. = $258
B 1.800... X 320/1, 885. = 306
D 1.800... X 475/1, 885. = 454
E 1.800... X 450/1, 885. = 430
F 1.800... X 370/1, 885. = 353

Xin lưu ý: điều này được thực hiện trực tiếp từ một tài liệu IRS. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi tư vấn kế toán của bạn hoặc sở thuế vụ.

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:6455

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 865911 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2016 03:51:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB865911 KbMtvi
Phản hồi
ms.js">