Tiện ích đối chiếu quản lý khoản phải trả

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 866913
Nội dung TechKnowledge
Câu hỏi:

Khi chạy Reconcile utilityfor tóm tắt tuỳ chọn quản lý khoản phải trả, các tập tin và định lượng hoặc trường được đối chiếu không?

Trả lời:

Tệp PM Transaction Open hòa tập tin tóm tắt chiều nhà cung cấp quản lý. Đối chiếu sẽ tính toán lại unapplied thanh toán, tài chính chưa thanh toán chi phí và tổng số dư hiện tại trong cửa sổ nhà cung cấp tín dụng tóm tắt theo giao dịch và thanh toán số tiền đã được đăng trong năm hiện tại. Trường được Cập Nhật trong cửa sổ nhà cung cấp tín dụng tóm tắt là trường số dư hiện tại (tổng số dư tài liệu tất cả còn lại trong tệp mở), trường Unapplied thanh toán số dư (còn lại unapplied thanh toán tiền trong tệp mở) và trường chưa thanh toán chi phí tài chính (còn lại số tiền phí tài chính chưa có trong tệp mở). Trình reconcile sẽ tính toán lại, nếu cần thiết, độ chính xác số dư tài khoản và các tài liệu cổ ở mỗi giai đoạn lão hóa.Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:920

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 866913 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2016 01:48:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB866913 KbMtvi
Phản hồi