Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tiêu đề trên hợp đồng hoặc dự án trong tiến trình báo cáo kế toán dự án

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 869482
Nội dung TechKnowledge
TÓM TẮT

Bài viết này mô tả trường và tiêu đề trên báo cáo hiệu suất (báo cáo | Dự án | Hiệu suất) như hợp đồng trong tiến trình hoặc dự án đang diễn ra.

THÔNG TIN KHÁC

Cột tổng số dự án (ước tính doanh thu và biên lợi nhuận dự kiến) là tổng ngân sách thời.

Nhóm từ khởi động đến XX/XX/XXXX danh sách tổng đếm chữ đầu của dự án đến cuối giai đoạn. Vì vậy cột cho khởi động từ 31 tháng 8 năm 2007, tổng số sẽ từ đầu của dự án đến cuối ngày.

Nhóm tại XX/XX/XXXX danh sách tổng số chỉ trong thời gian đó. Nếu tiêu đề nói 31/8/2007, nó sẽ bao gồm chỉ tổng số tháng ngày. Nếu có mục trong ngày họ sẽ không hiển thị trong báo cáo.

Tiêu đề cho các năm kết thúc XX/XX/XXXX bao gồm tổng số chỉ có năm tài chính. Nó sẽ bao gồm vòng đời của dự án nếu dự án kéo dài hơn một năm.

Dưới đây là giải thích về các trường khác về báo cáo và tính toán của họ:

1. ước tính doanh thu = thời thanh toán số tất cả các loại chi phí bổ sung nhau (là cũng dự án). Điều này xuất phát từ cửa sổ ngân sách chi tiết mục (thẻ | Dự án | Dự án | Ngân sách | lựa chọn loại chi phí và bấm vào hộp mở rộng).

2. ước tính biên lợi nhuận = dự toán tiền-thời phí. Cũng xuất phát từ cửa sổ ngân sách chi tiết mục.

3. doanh thu kiếm được - số doanh thu được. Khi trường này được cập nhật tuỳ thuộc vào loại dự án:

a. và Materials/When thực hiện-khi giao dịch chi phí được đăng.

b. và Materials/When quảng cáo-khi giao dịch chi phí quảng cáo.

c. cố định giá/chi phí Plus-khi ghi nhận doanh thu được chạy.

4. công nhận doanh thu - số doanh thu đã được chấp nhận sau khi đăng giao dịch ghi nhận doanh thu.

5. tổng chi phí phát sinh - Cập Nhật khi giao dịch chi phí được đăng.

6. cam kết chi phí - mua hàng cam kết chi phí. Cập Nhật khi một PO được in. Thay thế khi nhận PO.

7. doanh thu / chi phí này được chấp nhận chi phí. Khi trường này được cập nhật tuỳ thuộc vào loại dự án:

a. và Materials/When thực hiện-khi giao dịch chi phí được đăng.

b. và Materials/When quảng cáo-khi giao dịch chi phí quảng cáo.

c. cố định giá/chi phí Plus-khi ghi nhận doanh thu được chạy.

8. tổng lợi nhuận/mất = doanh thu được-chi phí thu.

9. quảng cáo ngày = Billings tất cả ngày.

10. ước tính chi phí để hoàn thành = doanh thu ước tính - biên lợi nhuận ước-tổng chi phí phát sinh.

11. chi phí và ước tính biên lợi nhuận trong dư thừa của Billings - Cập Nhật khi chạy ghi nhận doanh thu. Sẽ chỉ được Cập Nhật nếu được số lượng lớn hơn số tiền thanh toán.

12. Billings vượt quá chi phí và biên lợi nhuận ước tính - Cập Nhật khi chạy ghi nhận doanh thu. Sẽ chỉ được Cập Nhật nếu số tiền thanh toán lớn hơn số lượng được.

Cuối 4 cột được tính cách tương tự như cột 3, 4, 7 và 8, tương ứng.

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:22534

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 869482 - Xem lại Lần cuối: 04/06/2016 02:20:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB869482 KbMtvi
Phản hồi