Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

WD: Đặc tả định dạng (RTF) văn bản phong phú 1.7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:86999
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Phiên bản mới nhất của định dạng văn bản phong phú (RTF) Đặc điểm kỹ thuật (Phiên bản 1,7) có sẵn từ Microsoft Developer Network Trang web.

Đặc điểm kỹ thuật giàu văn bản định dạng (RTF) cung cấp một định dạng để trao đổi văn bản và đồ họa có thể được sử dụng với sản lượng khác nhau thiết bị, điều hành môi trường và hệ điều hành. RTF sử dụng người Mỹ Viện các tiêu chuẩn quốc gia (ANSI), PC-8, Macintosh, hoặc IBM PC ký tự để kiểm soát các đại diện và định dạng của một tài liệu, cả hai đều trên màn hình và trong in. Với đặc điểm kỹ thuật RTF, tài liệu tạo dưới khác nhau hệ điều hành và phần mềm khác nhau các ứng dụng có thể được chuyển giao giữa những hệ điều hành và các ứng dụng.
THÔNG TIN THÊM
Đặc điểm kỹ thuật giàu văn bản định dạng (RTF) là một phương pháp mã hóa định dạng văn bản và đồ họa cho dễ dàng chuyển giao giữa các ứng dụng. Hiện nay, người sử dụng phụ thuộc vào phần mềm dịch thuật đặc biệt để di chuyển word-processing tài liệu giữa khác nhau MS-DOS, Microsoft Windows, OS/2, Macintosh, và Power Macintosh ứng dụng.

RTF tệp được tạo trong Word 6.0 (và sau này) cho Macintosh và Power Macintosh có một loại tệp "RTF."

RTF tiêu chuẩn cung cấp một định dạng văn bản và đồ họa trao đổi có thể được sử dụng với các thiết bị đầu ra khác nhau, hoạt động môi trường và hệ điều hành. Sử dụng RTF ANSI, PC-8, Macintosh, hoặc IBM PC ký tự đặt để kiểm soát các đại diện và định dạng của một tài liệu, cả hai đều trên màn hình và trong in ấn. Với các tiêu chuẩn RTF, bạn có thể chuyển các tài liệu tạo dưới hệ điều hành khác nhau và khác nhau phần mềm.

Để có được "Rich văn bản định dạng (RTF) Specifications, Phiên bản 1,7 ", truy cập vào Microsoft MSDN Web site sau: Để có thêm thông tin về RTF và Word 2000, bấm vào số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
269575 WD2000: Thông số kỹ thuật định dạng (RTF) văn bản phong phú Phiên bản 1,6 có sẵn
RTF appnote specs spec macppt winppt

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 86999 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:16:07 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 2.0 Standard Edition, Microsoft Word 6.0 Standard Edition, Microsoft Word 4.0 for Macintosh, Microsoft Word 5.0 for Macintosh, Microsoft Word 5.1 for Macintosh, Microsoft Word 6.0 for Macintosh

  • kbnosurvey kbarchive kbappnote kbhowto kbinterop kbmt KB86999 KbMtvi
Phản hồi