Biểu đồ thời gian chưa qua chế biến hoặc chi phí tồn tại khi cố gắng xoá người dùng trong PDK

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 870090
Nội dung TechKnowledge
HIỆN TƯỢNG

Tôi muốn xóa người dùng trong PDK và nhận được thông báo cho người dùng này vẫn còn có một biểu đồ thời gian chưa qua chế biến hoặc chi phí. Thật không may, thông báo đã không cho tôi biết khi thời gian giao dịch chưa chế biến vào có.
Có cách nào để tạo một danh sách hoặc báo cáo chưa chế biến biểu đồ thời gian và chi phí trong suốt thời gian tất cả?

NGUYÊN NHÂN

Một biểu đồ thời gian chưa qua chế biến hoặc chi phí tồn tại.

ĐỘ PHÂN GIẢI

Bạn có thể chạy lệnh sau trong Query Analyzer khỏi bộ máy cơ sở dữ liệu công ty. Bạn sẽ phải điền vào nhân viên ID của người dùng mà bạn muốn xoá.

Chọn * từ PDK10000
Nơi PDK_Document_Status< 8="" and="" employid='enteremployeehere'>
Bắt đầu
Chọn * từ PDK10500
Nơi PDK_Document_Status< 8="" and="" employid='enteremployeehere'>
Bắt đầu

Điều này sẽ cung cấp một danh sách các biểu đồ thời gian và expensesthat cần được xoá hoặc xử lý.

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:33867

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 870090 - Xem lại Lần cuối: 04/04/2016 22:34:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbspersonaldatakeeper kbmbsmigrate kbmt KB870090 KbMtvi
Phản hồi