Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho MSCDEX.EXE

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:87165
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho Microsoft của đĩa CD-ROMPhần mở rộng, Mscdex.exe, phiên bản 2,21, 2,22, và 2,95.

Mscdex.exe có sẵn từ nhà cung cấp đĩa CD-ROM, với các MS-DOS 6 Upgrade, 6.2Nâng cấp, và nâng cấp 6,21, và với Windows 95/98.
THÔNG TIN THÊM
Mscdex.exe là một đĩa CD-ROM "redirector." Nó móc vào MS-DOS hay Windowshệ điều hành theo cùng một cách mạng redirector nào để có được quyền truy cậpđể các tập tin mà không phải là trên địa phương cứng hay đĩa mềm. Xa như MS-DOS hayWindows là có liên quan, đĩa CD-ROM ổ trông giống như ổ đĩa mạng.MSCDEX splices chính nó ở phía trước của redirector mạng và sẽ đưa yêu cầuthuộc vào đĩa CD-ROM ổ đĩa và vượt qua phần còn lại để redirectors (chẳng hạn nhưredirectors mạng).

Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh

Đây là dòng lệnh cho MSCDEX.EXE:
MSCDEX.EXE: /D:x /M:n /E/v/s /L:x /K
Bảng sau đây xác định MSCDEX.Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh EXE:
Switch         Definition/D:<device name>    - Allows you to specify a name for the device             driver. This name must be identical to the             device name used in the CONFIG.SYS file./M:<n>         - Specifies the number of sector buffers used             to cache the path table of a CD-ROM disk.             Typically, each drive should have a minimum             of four to five buffers. The larger this             number is, the less your computer will have             to read directly from the CD-ROM drive./E           - Tells MSCDEX.EXE to use expanded memory if             your system is using expanded memory./V           - Displays information on memory usage             when you boot your PC./L:<drive letter>    - Allows you to specify the letter you want             to assign to the first CD-ROM drive./S           - Allows the CD-ROM to be shared on MS-NET             based systems./K           - Tells MSCDEX.EXE to use any KANJI (Japanese)             file structures, if present, rather than the             default of alphanumeric file structures.				
5,00 5.00a 6,00 6,20 6,21 6.22 3.00 3.00a chia sẻ 3.10 3,11 cd rom thiết bị tham số delimiters dos win95x msdos

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 87165 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:16:15 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 3.0 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo tp_cs kbmt KB87165 KbMtvi
Phản hồi