Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được thông báo lỗi "Truy nhập bị từ chối" khi bạn cố gắng cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 hoặc Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi mục đăng ký. Đảm bảo sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng cài đặt Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2(SP2) hoặc Microsoft Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 (SP1), có thể bạn sẽ gặp một trong các vấn đề sau đây :
 • Bạn không thể cài đặt gói dịch vụ.
 • Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Thiết lập Gói Dịch vụ bị thất bại. Truy nhập bị từ chối
 • Tệp Svcpack.log có chứa thông báo lỗi sau đây:
  DoRegistryUpdates failed
NGUYÊN NHÂN
Những sự cố này có thể xảy ra khi quyền cho một hoặc nhiều khoá đăng ký bị giới hạn ngăn không cập nhật các khoá đăng ký. Thất bại cập nhật khoá đăng ký có thể khiến chương trình Thiết lập bị thất bại.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Cảnh báo Các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng bằng cách dùng Registry Editor hoặc dùng phương pháp khác. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tự sửa đổi sổ đăng kýí.

Chú ý Bạn phải là một thành viên của nhóm bảo mật Quản trị viên để hoàn thành các bước này.

Để giải quyết vấn đề này, làm theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra xem cập nhật đăng ký bị thất bại

 1. Mở tệp Svcpack.log . Theo mặc định, tệp này nằm trong cặp C:\Windows. Để mở tệp Svcpack.log , bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %windir%\svcpack.log, rồi bấm OK.
 2. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Tìm kiếm.
 3. Trong ô Tìm kiếm cái gì, gõ DoRegistryUpdates failed , rồi bấm Tìm kiếm Tiếp.
 4. Nếu tìm thấy thông báo lỗiDoRegistryUpdates failed, có nghĩ là có sự cố ngăn không cho cập nhật đăng ký. Thông báo lỗi sẽ giống với ví dụ sau đây:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Truy nhập bị từ chối
  xxxx.xxx: Thông báo được hiển thị cho người dùng: Truy nhập bị từ chối.
  Chú ý xxxx.xxx thể hiện dấu thời gian của mỗi mục nhập.

Bước 2: Định vị khoá đăng ký cụ thể

Ngay sau khi kiểm chứng được rằng quyền đăng ký thất bại, bạn phải định vị khoá đăng ký đúng để thay đổi quyền và kích hoạt Windows XP SP2 hoặc Windows Server 2003 SP1 để cài đặt thành công. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Bao gồm thông tin đăng ký trong tệp Setupapi.log bằng cách cho phép ghi nhật ký đầy đủ.Để biết thêm thông tin về thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  906485 Cách cho phép ghi nhật ký đầy đủ trên máy tính chạy trên Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  Chú ý Theo mặc định, các khoá đăng ký không được ghi trong tệp Setupapi.log.

  Sau khi bạn cho phép ghi nhật ký đầy đủ, hãy cài đặt lại Windows XP SP2 hoặc Windows Server 2003 SP1 để giữ khoá đăng ký.
 2. Mở tệp Setupapi.log. Theo mặc định, tệp này nằm trong cặp C:\Windows. Để mở tệp Setupapi.log, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %windir%\setupapi.log, rồi bấm OK.
 3. Nhấn CTRL+END để cuộn tới phần cuối của tệp Setupapi.log.
 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Tìm kiếm.
 5. Trong ôTìm kiếm cái gì, gõ Lỗi 5: Truy nhập bị từ chốitrong phầnHướng, bấm Lên , rồi bấm Tìm kiếm Tiếp.

  Mục được tìm thấy trong tệp Setupapi.log phải giống với ví dụ sau đây :
  #-007 Xoá khoá đăng ký HKCR\vnd.ms.radio
  #E033 Lỗi 5: Truy nhập bị từ chối.
  Chú ý Dòng trước mục nhập "Truy nhập bị từ chối" cho biết khoá đăng ký đang được bàn đến. Trong trường hợp này, HKCR là chữ viết tắt của trung tâm đăng ký được gắn nhãn "HKEY_CLASSES_ROOT." "vnd.ms.radio" là một khoá con nằm dưới trung tâm đăng ký đó.

Bước 3: Thiết lập lại quyền đăng ký

Ngay khi bạn tìm thấy khoá con đăng ký có quyền không đúng, hãy cập nhật quyền cho khoá con đó.

Để cập nhật quyền của khoá con đăng ký, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK để khởi động Registry Editor.
 2. Định vị và bấm chuột phải vào khoá con đăng ký mà bạn đã ghi chú trong Bước 2d, rồi bấm Quyền.
 3. TrongNhóm hoặc tên người dùng, bấm Quản trị viên.
 4. TrongQuyền cho Quản trị viên, đảm bảo rằng hộp kiểmCho phép đối với các mục nhập sau đã được lựa chọn:
  • Toàn quyền
  • Đọc
 5. Bấm Áp dụng, rồi bấm OK.
 6. Trên menu Tệp, bấm Thoát để thoát khỏi Registry Editor.
Vấn đề về quyền cho khoá con đăng ký cần được giải quyết bây giờ, và Windows XP SP2 hoặc Windows Server 2003 SP1 phải được cài đặt thành công. Nếu bạn gặp thêm các vấn đề trong khi cài đặt Windows XP SP2 hoặc Windows Server 2003 SP1, hãy lặp lại các bước này nếu cần.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Thuộc tính

ID Bài viết: 873148 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:31:00 - Bản sửa đổi: 5.2

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbnofix kbperformance kbappcompatibility kbupgrade kbsetup kbprb kbmaintenance KB873148
Phản hồi