Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Project Server 2003

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 873458
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
GIỚI THIỆU
Microsoft Office Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Project Server 2003. Gói bản ghi dịch vụ có cải tiến bảo mật và cải thiện tính ổn định và hiệu suất.
Thông tin thêm

Microsoft Office Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 3 (SP3)

Ngày phát hành: ngày 18 tháng 12 năm 2007

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 3 và danh sách bản vá có trong gói bản ghi dịch vụ, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
923645 Mô tả Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 3

Microsoft Office Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2a (SP2a)

Ngày phát hành: 13 tháng 12 năm 2005

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2a và danh sách bản vá có trong gói bản ghi dịch vụ, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
887621 Mô tả Project Server 2003 Service Pack 2a

Microsoft Office Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2)

Ngày phát hành gốc: 27 tháng 9 năm 2005

Project Server 2003 SP2 đã bị xoá khỏi Microsoft Download Center ngày 27 tháng 10 năm 2005.

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt Project Server 2003 SP2, bạn có thể gặp phải sự cố được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
909947 Bảng tra cứu doanh nghiệp các mã không chính xác sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2

Microsoft Office Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1)

Ngày phát hành: ngày 27 tháng 8 năm 2004

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 1 và danh sách bản vá có trong gói bản ghi dịch vụ, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
837241 Mô tả Project Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 1

Thuộc tính

ID Bài viết: 873458 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2015 06:24:39 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Project Server 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbgetsp atdownload kbinfo kbmt KB873458 KbMtvi
Phản hồi