Cách loại bỏ Windows XP Gói Dịch vụ 2 khỏi máy tính của bạn

Quan trọng Bài viết này cung cấp thông tin hướng dẫn bạn cách giảm các thiết đặt bảo mật hoặc tắt các tính năng bảo mật trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để giải quyết một vấn đề cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường riêng của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, hãy tiến hành các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách loại bỏ Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2) khỏi máy tính của bạn.
THÔNG TIN THÊM
Cảnh báo Cách này có thể khiến máy tính hoặc mạng của bạn dễ bị tấn công bởi những người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm nguy hiểm như vi-rút. Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng cách này nhưng chúng tôi cung cấp thông tin này để bạn có thể áp dụng cách này theo lựa chọn riêng của bạn. Ban tự chịu rủi ro khi sử dụng cách này.Chú ý Bạn không thể loại bỏ Windows XP SP2 nếu bạn đã cài đặt gói dịch vụ trên một máy tính mà đã được cài đặt Windows XP SP2 . Chương trình loại bỏ sẽ trở lại phiên bản Windows đã có trước khi bạn cài đặt. Trong trường hợp này, chương trình sẽ trở lại cài đặt đầu tiên của Windows XP SP2.

Quan trọng Nếu cài đặt Windows XP SP2 trên một máy tính vẫn đang chạy Windows XP SP2, bạn sẽ tạo ra một cặp dỡ cài đặt mới trên ổ đĩa cứng . Cặp mới này sẽ sử dụng 50-100 megabytes của dung lượng đĩa. Mỗi khi bạn cài đặt Windows XP SP2, thì một cặp mới sẽ được tạo ra.

Sử dụng một trong những phương pháp sau để loại bỏ Microsoft Windows XP SP2 khỏi máy tính của bạn:
 • Sử dụng công cụ Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển
 • Sử dụng cặp ẩn $NtServicePackUninstall$
 • Sử dụng tiến trình Khôi phục Hệ thống
 • Sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi.
Quan trọng Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên sử dụng các phương pháp sau theo đúng trình tự như đã được liệt kê.

Sử dụng công cụ Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 2. Bấm để chọn hộp kiểm Hiển thị các cập nhật.
 3. Bấm Windows XP Gói Dịch vụ 2, rồi bấm Loại bỏ.
 4. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để loại bỏ Windows XP SP2.

Sử dụng cặp ẩn $NtServicePackUninstall$

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe trong ô Mở , rồi bấm OK.
 2. Khi Thuật sĩ Loại bỏ Windows XP Gói Dịch vụ 2 khởi động, bấm Tiếp.
 3. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để loại bỏ Windows XP SP2.

Sử dụng tiến trình Khôi phục Hệ thống

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 2. Bấm Khôi Phục máy tính của tôi về thời gian trước đó , rồi bấm Tiếp.
 3. Bấm ngày mà bạn đã cài đặt Windows XP SP2, rồi bấm Windows XP Gói Dịch vụ 2 đã Cài đặt trong ôThời điểm Khôi phục .
 4. Bấm Tiếp, rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình để loại bỏ Windows XP SP2.

Sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi

Cảnh báoCác bước sau có chứa các thông tin sửa đổi đăng ký. Trước khi bạn sửa đổi sổ đăng ký, bảo đảm sao lưu sổ đăng ký và bảo đảm rằng bạn hiểu được cách khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra.Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả về Sổ đăng ký của Microsoft Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Nếu bạn sử dụng Registry Editor không đúng, bạn có thể gây ra sự cố nghiêm trọng yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm bạn có thể giải quyết vấn đề do sử dụng Registry Editor không đúng cách gây ra. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Registry Editor .

Nếu bạn không thể loại bỏ thành công Windows XP SP2 bằng cách sử dụng một trong các phương pháp trước, hãy làm theo những bước sau:
 1. Cho đĩa khởi động Windows XP vào ổ đĩa mềm hoặc cho đĩa CD Windows XP vào ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD, rồi khởi động lại máy tính của bạn.

  Chú ý Khi bạn nhận được thông báo sau, nhấn một phím để khởi động máy tính của bạn từ đĩa CD Windows XP :
  Nhấn bất kỳ phím nào để khởi động từ CD

  Chú ý Máy tính của bạn phải được cấu hình để khởi động từ ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình máy tính của bạn để khởi động từ ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính của bạn hoặc liên hệ với nhà sản xuất máy tính.
 2. Khi bạn nhận được thông báoChào mừng bạn đến với Thiết lập , nhấn R để khởi động Bàn điều khiển Phục hồi .

  Chú ý Nhiều tuỳ chọn sẽ xuất hiện trên màn hình.
 3. Lựa chọn cài đặt Windows XP đang được yêu cầu.

  Chú ý Bạn phải lựa chọn một số trước khi nhấn ENTER, hoặc máy tính của bạn sẽ khởi động lại. Thông thường, chỉ số 1: Lựa chọn C:\Windows là sẵn có.
 4. Nếu bạn được nhắc phải gõ mật khẩu quản trị viên, hãy làm như vậy. Nếu bạn không biết mật khẩu quản trị viên, nhấn ENTER. (Thông thường, mật khẩu trống.)

  Chú ý Bạn sẽ không thể tiếp tục nếu bạn không có mật khẩu quản trị viên.
 5. Tại dấu nhắc lệnh, gõ cd $ntservicepackuninstall$\spuninst, rồi nhấn ENTER.

  Chú ý Sau khi hoàn thành bước này, bạn không thể dừng tiến trình loại bỏ.
 6. Khi có dấu nhắc lệnh, gõ batch spuninst.txt, sau đó nhấn ENTER.

  Chú ý Tệp Spuninstal.txt xuất hiện. Khi tệp cuộn xuống, bạn sẽ thấy các lỗi và các tệp đang được sao chép. Hành vi này là bình thường .
 7. Sau khi Windows XP SP2 bị loại bỏ, gõ exit, rồi nhấn ENTER.
 8. Khởi động lại máy tính của bạn ở Chế độ An toàn . Để làm việc này, hãy nhấn F8 khi máy tính khởi động lại.
  Chú ý Sau khi bạn khởi động lại, hệ thống có thể bị khoá với màn hình màu đen . (Chuột của bạn sẽ hoạt động.) Trong trường hợp này, khởi động lại bằng cách tắt máy tính và sau đó bật lại. Lần khởi động lại thứ hai sẽ cho phép bạn đăng nhập.
 9. Khi máy tính của bạn khởi động lại, Windows Explorer (Explorer.exe) không chạy, đồng thời các biểu tượng Windows và nút Khởi động không sẵn sàng. Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nhấn CTRL+ALT+DEL để khởi động Trình quản lý Tác vụ
  2. Bấm Tệp, rồi bấm Tác vụ Mới (Chạy…).
  3. Trong ô Mở, gõ regedit, sau đó bấm OK.
  4. Định vị và sau đó bấm khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCALP_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Ở bên phải ngăn xem, bấm chuột phải vào Tên Đối tượng, bấm Sửa đổi, gõ LocalSystem trong ô Dữ liệu Giá trị, rồi bấm OK.
  6. Khởi động lại máy tính của bạn.
 10. Sử dụng một trong các phương pháp trước để loại bỏ Windows XP SP2 khỏi máy tính của bạn.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307654 Cách cài đặt và sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
windowsxpsp2 winxpsp2
Thuộc tính

ID Bài viết: 875350 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:31:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbhowto kbconsumer kbuninstall KB875350
Phản hồi