Xem cài đặt chi tiết cho Windows XP Gói Dịch vụ 2

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
GIỚI THIỆU
Bạn có thể đảm bảo rằng bạn có được Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2) bằng cách bật tính năng Cập nhật Tự động trong Windows XP. Để bật Cập nhật Tự động, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:Bạn cũng có thể cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 bằng cách sử dụng Web site Windows Update sau đây: Bạn cũng có thể lấy được Gói Cài đặt Mạng cho Windows XP SP2 tại web site sau của Microsoft: Chương trình Cài đặt Mạng sẽ cài đặt Windows XP SP2 qua mạng tới nhiều máy tính. Gói cài đặt này là độc lập và có thể cập nhật bất cứ cài đặt nào của Windows XP Home hoặc Windows XP Professional lên Windows XP SP2.

Cả Web site Automatic Updates và Windows Update đều sử dụng phương pháp Cài đặt Nhanh của cài đặt từ Internet. Cài đặt này nhỏ hơn so với cài đặt mạng vì chương trình Cài đặt Nhanh sẽ giảm thiểu lượng thông tin bạn tải xuống. Chương trình Cài đặt Nhanh sẽ kiểm tra hệ thống đích và soạn một danh sách các tệp mà chương trình phải cập nhật. Chương trình Cài đặt Nhanh sẽ không tải xuống những tệp không cần thiết, ví dụ như tệp công cụ di trú Microsoft Windows 95 hoặc các tệp cấu phần máy chủ cho máy tính Windows XP Professional .

Dù bạn sử dụng Cập nhật Tự động hay Windows Update, cuối cùng bạn vẫn được nhắc để cài đặt Windows XP SP2. Sau đó các bản cập nhật sẽ được tải xuống máy tính của bạn khi tiến trình cập nhật xác định rằng chúng là cần thiết. Tổng dung lượng tải xuống chỉ vào khoảng 70 megabytes (MB) hoặc lên tới 260 MB. Ngay sau khi hoàn thành tải xuống, cài đặt sẽ bắt đầu.
THÔNG TIN THÊM

Cài đặt từ Internet bằng cách sử dụng các cập nhật tự động

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ wuaucpl.cpl, rồi bấm OK.
 2. Trong hộp thoại Cập nhật Tự động , bấm Tự động (được khuyến nghị), rồi bấm OK.

  Máy tính của bạn sẽ tự động tải xuống và cài đặt các cập nhật Windows khi máy tính được kết nối Internet. Theo mặc định, các cập nhật tự động được lên lịch vào 3:00 giờ sáng. Nếu bạn không định bật máy tính vào thời gian đó, hãy lựa chọn lịch biểu cập nhật phù hợp với bạn. Để biết thêm thông tin về thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  327838 Cách lên lịch cập nhật tự động trong Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000
  Sau khi các cập nhật được tải xuống, một bóng chú thích sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo cho biết các cập nhật đã được tải xuống và sẵn sàng cài đặt.
 3. Bấm vào bóng chú thích, bấm Cài đặt Nhanh , rồi bấm Tiếp.

  Bóng chú thích trong khu vực thông báo cho biết các cập nhật của bạn đang được cài đặt trong nền và bạn có thể tiếp tục công việc trong khi cập nhật đang cài đặt. Sau khi cài đặt đã kết thúc, cửa sổCác cập nhật Tự động sẽ hiển thị thông báo sau:
  Bạn đã cập nhật máy tính thành công. Bạn phải khởi động lại máy tính để các cập nhật có tác dụng.
  Chú ý Sau khi bạn bấm Cài đặt Nhanh, Thuật sĩ Cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 bắt đầu, và có thể bạn nhận được thông báo sau:
  Chào mừng bạn đến với Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 . Trước bạn cài đặt cập nhật này, chúng tôi khuyến nghị bạn nên làm như sau:

  1. Sao lưu hệ thống của bạn
  2. Đóng tất cả các chương trình đang mở

  Để hoàn thành cài đặt, có thể Windows yêu cầu khởi động lại sau khi bạn đã kết thúc thuật sĩ này. Để tiếp tục, bấm tiếp.
  Ngoài ra, Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 có thể sẽ hiển thị một hộp thoại Thoả thuận Cấp phép có chứa thoả thuận cấp phép. Để tiếp tục cài đặt, bạn phải chấp nhận thỏa thuận này.
 4. Bấm Khởi động lại Bây giờ.

  Chú ý Bây giờ máy tính sẽ khởi động lại. Lần khởi động lại thứ nhất sau khi cài đặt thường mất nhiều thời gian hơn bình thường Windows XP Gói Dịch vụ 2 sao chép các tệp không thể sao chép được trong giai đoạn cài đặt chính. Đây là quy trình chuẩn và khi việc sao chép tệp đã kết thúc, máy tính sẽ khởi động theo kiểu bình thường.

Cài đặt từ Internet bằng cách sử dụng Windows Update

 1. Hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: .
 2. Bấm Tuỳ chỉnh.

  Windows Update sẽ quét máy tính của bạn và hiển thị danh sách các cập nhật quan trọng đã lựa chọn trước, trong đó có cập nhật bảo mật và các gói dịch vụ.
 3. TrongLựa chọn theo Kiểu, bấm Ưu tiên Cao.

  Windows Update sẽ tạo ra một danh sách các cập nhật thích hợp cho máy tính của bạn. Các cập nhật tối thiết được lựa chọn để tải xuống tự động.
 4. Bấm Xem lại và cài đặt các bản cập nhật.
 5. Kiểm tra rằng Windows XP SP2 được lựa chọn.
 6. Bấm Cài đặt Cập nhật.

  Hộp thoại Cài đặt Cập nhật xuất hiện. TrongTrạng thái Cài đặt, Windows Update thông báo trạng thái hiện hành của các hành động được yêu cầu cho cài đặt Windows XP SP2 . Thanh Đang tải xuống cho bạn biết tiến trình tải xuống. Sau khi hoàn thành tải xuống , thanh Cài đặt sẽ thay thế thanh Đang tải xuống . Thanh Cài đặt thông báo cho bạn tiến trình cài đặt, và Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 được khởi chạy. Hộp thoại Chào mừng bạn đến với Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 hiển thị thông báo sau:
  Chào mừng bạn đến với Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2. Trước khi bạn cài đặt cập nhật này, chúng tôi khuyến nghị bạn nên:

  1. Sao lưu hệ thống của bạn

  2. Đóng tất cả các chương trình đang mở

  Để hoàn thành cài đặt, có thể Windows yêu cầu khởi động lại sau khi bạn đã kết thúc thuật sĩ này.

  Để tiếp tục, bấm tiếp.
 7. Bấm Tiếp.

  Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 hiển thị hộp thoại Thoả thuận Cấp phép có chứa thoả thuận cấp phép. Đọc thoả thuận cấp phép. Nếu bạn đồng ý với thoả thuận cấp phép, bấm Tôi Đồng ý.

  Chú ý Để tiếp tục cài đặt, bạn phải chấp nhận thỏa thuận.
 8. Bấm Tiếp. Hộp thoại Lựa chọn Tuỳ chọn xuất hiện và hiển thị thông báo sau:
  Thiết lập tạo bản sao lưu của các tệp hệ thống nên bạn có thể loại bỏ Windows XP SP2 nếu cần thiết. Bấm Duyệt để chọn vị trí cho các tệp sao lưu, hoặc bấm Tiếp để chấp nhận vị trí sau đây :
  Dỡ cài đặt cặp
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Chú ý Lựa chọn Tuỳ chọn cho phép bạn thiết lập vị trí tuỳ chỉnh để lưu thông tin dỡ cài đặt (lưu trữ) . Chúng tôi khuyến nghị rằng các thiết đặt mặc định sẽ được chấp nhận trừ khi việc cài đặt được thực hiện bởi người dùng chuyên sâu. Thông thường, cài đặt Windows XP SP2 luôn tạo một lưu trữ, và bạn không thể tránh tuỳ chọn này.
 9. Bấm Tiếp. Hộp thoại Cập nhật Hệ thống của bạn hiển thị thông báo sau:
  Hãy đợi trong khi thiết lập kiểm tra cấu hình hiện thời, lưu trữ các tệp hiện thời và cập nhật tệp của bạn.
  Sau khi kết thúc cài đặt, hộp thoại Chào mừng bạn đến với Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 hiển thị thông báo sau:
  Bạn đã hoàn thành Thuật sĩ Thiết lập Gói Dịch vụ 2.
  Để áp dụng thay đổi, thuật sĩ phải khởi động lại Windows. Để tự động khởi động lại Windows, bấm Kết thúc.
  Nếu bạn muốn khởi động lại Windows sau, lựa chọn hộp kiểm Không khởi động lại bây giờ, rồi bấm Kết thúc.
  Không khởi động lại bây giờ.
  Chú ý Theo mặc định, hộp kiểm Không khởi động lại bây giờ được lựa chọn.
 10. Bấm Kết thúc. Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 đóng, và hộp thoạiCài đặt Cập nhật hiển thị thông báo sau:
  Cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2,...Đã xong!
  Bạn đã cập nhật máy tính thành công.
  Bạn phải khởi động lại máy tính để các cập nhật có tác dụng.
  Nếu bạn bấm Khởi động lại bây giờ, máy tính sẽ khởi động lại và kết thúc cài đặt. Để không khởi động lại, bấm Đóng.

  Chú ý Windows XP sẽ không vận hành chính xác cho đến khi máy tính được khởi động lại.
 11. Bấm Khởi động lại Bây giờ.

  Chú ý Bây giờ máy tính sẽ khởi động lại. Lần khởi động lại thứ nhất sau khi cài đặt thường mất nhiều thời gian hơn bình thường Windows XP Gói Dịch vụ 2 sao chép các tệp không thể sao chép được trong giai đoạn cài đặt chính. Đây là quy trình chuẩn và khi việc sao chép tệp đã kết thúc, máy tính sẽ khởi động theo kiểu bình thường.

Cài đặt từ chia sẻ mạng

Quản trị mạng của bạn sẽ quyết định đặt gói cài đặt nằm ở đâu và sử dụng phương pháp nào để chạy nó. Liên hệ với quản trị mạng của bạn để biết thông tin về vị trí gói cài đặt và làm thế nào để chạy nó. Nếu bạn không có quản trị mạng, hãy xem phần "Cài đặt từ Internet bằng cách sử dụng các bản cập nhật tự động" hoặc phần "Cài đặt từ Internet bằng cách sử dụng Windows Update" .

Sau khi bạn tải xuống Windows XP SP2 từ chia sẻ mạng, hãy làm theo những bước sau để cài đặt Windows XP SP2 bằng cách sử dụng Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 :
 1. Sau khi bạn tải xuống gói cài đặt, hãy chạy nó để bắt đầu cài đặt. Gói cài đặt sẽ bung nén các tệp cần để cài đặt Windows XP SP2. Gói cài đặt hiển thị cửa sổ thể hiện tiến trình Bung nén Tệp trong quá trình bung nén. Sau khi bung nén hoàn thành, Thuật sĩ Cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 sẽ được khởi chạy, và bạn nhận được thông báo sau:
  Chào mừng bạn đến với Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 . Trước khi bạn cài đặt cập nhật này, chúng tôi khuyến nghị rằng:

  1. Sao lưu hệ thống của bạn

  2. Đóng tất cả các chương trình đang mở

  Để hoàn thành cài đặt, có thể Windows yêu cầu khởi động lại sau khi bạn đã kết thúc thuật sĩ này.

  Để tiếp tục, bấm tiếp.
  Chú ý Khi bạn đạt tới giao diện này, có thể bạn sẽ thấy rằng vẫn còn một lượng lớn hoạt động đĩa. Hiện tượng này xảy ra vì Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 sử dụng một luồng riêng biệt đối với các tệp kiểm kê trên đĩa. Luồng này có thể đang trong quá trình xử lý khi bạn đạt tới màn hình Chào mừng của thuật sĩ.
 2. Bấm Tiếp. Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 hiển thị hộp thoạiThoả thuận Cấp phép có chứa thoả thuận cấp phép. Đọc thoả thuận cấp phép. Nếu bạn đồng ý với thoả thuận cấp phép, bấm Tôi Đồng ý.

  Chú ý Để tiếp tục cài đặt, bạn phải chấp nhận thỏa thuận.
 3. Bấm Tiếp. Hộp thoại Lựa chọn Tuỳ chọn hiển thị thông báo sau:
  Thiết lập sẽ tạo ra bản sao lưu các tệp hệ thống nên bạn có thể dỡ cài đặt gói dịch vụ nếu cần thiết. Bấm Duyệt để chọn vị trí cho các tệp sao lưu, hoặc bấm Tiếp để chấp nhận vị trí được hiển thị dưới đây :
  Dỡ cài đặt cặp
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Chú ý Lựa chọn Tuỳ chọn cho phép bạn thiết lập vị trí tuỳ chỉnh để lưu thông tin dỡ cài đặt (lưu trữ) . Chúng tôi khuyến nghị rằng các thiết đặt mặc định sẽ được chấp nhận trừ khi việc cài đặt được thực hiện bởi người dùng chuyên sâu. Thông thường, cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 luôn tạo ra một lưu trữ, và bạn không thể tránh tuỳ chọn này.
 4. Bấm Tiếp. Hộp thoại Cập nhật Hệ thống của bạn hiển thị thông báo sau:
  Hãy đợi trong khi thiết lập kiểm tra cấu hình hiện thời, lưu trữ các tệp hiện thời và cập nhật tệp của bạn.
  Sau khi cài đặt hoàn thành, hộp thoại Hoàn thành Thuật sĩ Thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 2 hiển thị thông báo sau:
  Bạn đã hoàn thành Thuật sĩ Thiết lập Gói Dịch vụ 2.
  Để áp dụng thay đổi, thuật sĩ phải khởi động lại Windows. Để tự động khởi động lại Windows, bấm Kết thúc.
  Nếu bạn muốn khởi động lại Windows sau, lựa chọn hộp kiểm Không khởi động lại bây giờ, rồi bấm Kết thúc.

  Không khởi động lại bây giờ.
  Nếu bạn bấm Kết thúc, máy tính sẽ khởi động lại và kết thúc cài đặt. Để không khởi động lại, bấm để lựa chọn hộp kiểm tra Không khởi động lại Bây giờ .

  Chú ý Windows XP sẽ không vận hành chính xác cho đến khi máy tính được khởi động lại.
 5. Bấm Kết thúc. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại bây giờ. Lần khởi động lại thứ nhất sau khi cài đặt thường mất nhiều thời gian hơn bình thường vì Windows XP Gói Dịch vụ 2 sao chép các tệp không thể được sao chép trong giai đoạn cài đặt chính. Hành vi này là quy trình chuẩn, và khi sao chép tệp kết thúc, máy tính sẽ khởi động lại theo cách thông thường.
WinXPSP2 xpsp2
Thuộc tính

ID Bài viết: 875364 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 08:01:49 - Bản sửa đổi: 6.3

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup kbinfo KB875364
Phản hồi