Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được một thông báo lỗi khi sử dụng Outlook Express hoặc Outlook để truy nhập vào tài khoản Hotmail của bạn.

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

TÓM TẮT
Chỉ những tài khoản Hotmail mất phí mới hoạt động đúng cách với Microsoft Outlook Express hay Microsoft Outlook.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ bắt đầu đến trung bình.
Các hiện tượng của sự cố
Sau khi cấu hình Microsoft Outlook Express hoặc Microsoft Outlook để truy nhập tài khoản Hotmail, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn tải xuống cặp Hotmail và khi bạn gửi và nhận tin nhắn e-mail:
Lỗi không xác định
Nếu bạn bấm Chi tiết, các chi tiết lỗi sau đây sẽ xuất hiện:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Truy nhập vào Hotmail qua Outlook & Outlook Express cần một thuê bao. Hãy đăng nhập vào http://join.msn.com/hotmailplus/overview
Nếu đang chạy Outlook Express trên máy tính chạy trên Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2), bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau :
Không thể kết nối với Hotmail bằng tên người dùng@hotmail.com.

Hotmail không còn cho phép truy nhập email qua Outlook Express đối với các tài khoản Hotmail/MSN miễn phí .
Các bước để giải quyết vấn đề

Nâng cấp tài khoản Hotmail của bạn

Nếu muốn sử dụng Outlook Express để truy nhập vào tài khoản Hotmail của bạn, bạn phải có thuê bao Hotmail Plus. Để có thuê bao Hotmail Plus, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 878462 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:31:00 - Bản sửa đổi: 4.2

Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Office Outlook 2003

  • kberrmsg kbtshoot kbbroadband kbconsumer kbdialup kbnetwork kbie kbprb kbbrowse kbinternet kbbrowsing kbnomt kbceip KB878462
Phản hồi