Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Thay đổi âm thanh thông báo có thư điện tử mới trong Windows Vista và Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

blurb
Tình huống trao đổi sau giải thích cách thay đổi âm thanh thông báo có email mới. Để thực hiện ta sẽ làm việc với hộp thoại Sounds.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Ta có thể thay đổi âm thanh thông báo có email mới không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Tất nhiên là có thể rồi!

Trong Windows Vista, chọn nút Start rồi chọn Control Panel trong thanh menu Start.


Chọn Hardware and Sound trong Control Panel.


Ở cửa sổ kế tiếp bấm Change system sounds.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Lúc này ta đã mở hộp thoại Sounds.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Bấm vào mục Sounds rồi chọn New Mail Notification trong ô Program Event, chọn âm thanh bạn thích từ danh sách các âm thanh có sẵn.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Tiếp theo, bấm OK để đóng hộp thoại sau khi đã chọn âm thanh cần dung, phải vậy chứ?

Ở nhà tôi đang dùng Windows XP. Bạn có thể cho tôi vài chỉ dẫn không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Cách thao tác trên Windows XP gần giống với Windows Vista.

Trước hết bấm nút Start, chọn Control Panel trong trình đơn Start, tiếp đó chọn Sounds, Speech, and Audio Devices trong muc Control Panel.


Ở cửa sổ tiếp theo, chọn Sounds and Audio Devices.


Hộp thoại Sounds and Audio Devices xuất hiện. Bấm chọn mục Sounds, chọnNew Mail Notification trong hộp Program Event, chọn âm thanh bạn thích từ danh sách các âm thanh có sẵn rồi bấm OK.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Cảm ơn! Tôi sẽ thử.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Để có thông báo bằng âm thanh cho email mới, ta cũng cần thiết lập một số cấu hình cho ứng dụng email của bạn. Nếu bạn muốn biết hãy theo dõi mục: "PC Talk – How to play a notification sound when I receive an e-mail in Outlook, Outlook Express 6, and Windows Mail"
Thuộc tính

ID Bài viết: 879104 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 04:07:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk kbhowto KB879104
Phản hồi