Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Cách bảo vệ bằng mật khẩu tài liệu trong Word 2003

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

giới thiệu
Bài viết này giải thích cách đặt mật khẩu cho tài liệu Word trong Word 2003 để không thể mở tài liệu mà không nhập mật khẩu. 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Tôi đã giữ một sổ nhật ký bằng cách sử dụng Word 2003. Tôi muốn sổ nhật ký của tôi được bí mật bằng cách không cho phép ai xem sổ nhật ký đó. 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
Tại sao bạn không sử dụng bảo vệ bằng mật khẩu tệp Word của mình?  
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Bảo vệ bằng mật khẩu ư? Điều đó có nghĩa là bắt buộc phải có mật khẩu để mở tệp.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Đúng rồi. Trước tiên, hãy mở tệp bạn muốn bảo vệ bằng mật khẩu. Rồi bấm menu Công cụ và bấm Tuỳ chọn.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Cửa sổ Tuỳ chọn được hiển thị.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Bấm tab Bảo mật, nhập mật khẩu trong hộp Mật khẩu để mở.

Bạn cũng có thể thấy hộp Mật khẩu để sửa đổi. Mật khẩu này không cho ai sửa đổi tệp mà không nhập mật khẩu. Bạn có thể đặt Mật khẩu để sửa đổi nếu cần.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif
OK. Tôi đặt Mật khẩu để sửa đổi,chỉ vì an toàn.Kìa, hộp thoại Xác nhận mật khẩu được hiển thị.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Vâng, đó là để xác nhận. Nhập Mật khẩu để mở của bạn rồi bấm OK.


Sau đó bạn sẽ được yêu cầu xác nhận Mật khẩu để sửa đổi của mình. Nhập mật khẩu và bấm OK.  


Đang lưu tệp…


Và cuối cùng hãy đóng tệp. Sau đó các mật khẩu được đặt.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Điều gì xảy ra khi tôi cố mở tệp được bảo vệ bằng mật khẩu?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Khi bạn được yêu cầu nhập mật khẩu, bạn cần nhập mật khẩu chính xác để mở tệp. 

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Tôi đã nhập mật khẩu và tệp đã mở! Tôi thấy yên tâm.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
Nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể mở tệp nếu bạn quên mật khẩu. 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Chắc chắn rồi.

Nhưng tôi băn khoăn liệu có thể xoá mật khẩu tôi đã đặt không.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Có, bạn có thể xoá. Mở tệp Word và bấm menu Công cụ rồi bấm Tuỳ chọn. Bấm vào tab Bảo mật, xoá Mật khẩu để mở và Mật khẩu để sửa đổi và bấm OK.
Özellikler

Makale No: 879159 - Son İnceleme: 10/29/2014 05:27:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Office Word 2003

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbhowto KB879159
Geri bildirim