Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk - Tạo thông báo âm thanh khi nhận thư mới trong Outlook, Outlook Express 6 và Windows Mail

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

blurb
Tình huống trao đổi sau giải thích cách tạo thông báo bằng âm thanh khi nhận được email mới. Để thiết lập bạn sẽ làm việc với hộp thoại Advanced Email Options.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Khi có thư mới trong Outlook 2007, tôi có thể cấu hình thông báo bằng âm thanh như tiếng nhạc chuông điện thoại không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Tất nhiên là được rồi!

Trong Outlook 2007 và Outlook 2003, chọn Options trên trình đơn Tools.


Trong hộp thoại Options, chọn mục Preferences và chọn Mail Options.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-standard1.gif
Lúc này hộp thoại Mail Options đã mở.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Trên hộp thoại này chọn Advanced E-mail Options.


rong hộp thoại Advanced Email Options, đánh dấu tùy chọn Play a sound.


Bấm OK trên hộp thoại.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Vậy còn trên Outlook Express 6 hay Windows Mail thì sao?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Các bước thao tác cũng gần giống với Outlook.

Xem lại các bước thao tác với Outlook Express 6 qua các màn hình!
Xem lại các bước thao tác với Windows Mail qua các màn hình!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Tôi có thể chọn âm thanh ưa thích như chọn chuông điện thoại không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Chắc chắn là được.
Để biết các bước cấu hình chi tiết, hãy theo dõi mục: “PC Talk - Thay đổi âm thanh thông báo có thư điện tử mới trong Windows Vista và Windows XP”"

Xem lại các bước thao tác

Tạo thong báo âm thanh khi nhận email mới trong Outlook Express 6
  1. Trong Outlook 6, chọn Options từ trình đơn Tools.
  2. Chọn mục General, sau đó đánh dấu tùy chọn Play sound when new messages arrive, rồi bấm OK.
Quay lại hộp thoại ban đầu

Tạo thong báo bằng âm thanh khi nhận email mới trong Windows Mail
  1. Trong Windows Mail, chọn Options từ trình đơn Tools.
  2. Chọn mục General , sau đó đánh dấu tùy chọn Play sound when new messages arrive , rồi bấm OK.
Quay trở lại hộp thoại ban đầu
Thuộc tính

ID Bài viết: 879163 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 05:33:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Windows Mail

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk kbhowto KB879163
Phản hồi