Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

PC Talk – Cách để giới hạn những trang Web có thể truy cập trong Internet Explorer

Blurb
Đoạn hội thoại này sẽ giải thích cách để giới hạn các trang Web có thể truy cập trong Windows Explorer. Để làm điều này, bạn sẽ phải làm việc với hộp thoại Content Advisor. Bạn cũng sẽ học cách để vô hiệu thiết đặt này.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Liệu tôi có thể thiết đặt để Internet Explorer chỉ có thể truy cập vào những trang Web được giới hạn?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Hộp thoại “Content Advisor” có thể giúp bạn dễ dàng giới hạn những trang Web có thể truy cập.

Click lên nút Tools, rồi click lên mục Internet Options….


Hộp thoại Internet Options xuất hiện. Click lên thẻ Content rồi click nút Enable trong phần Content Advisor.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Hộp thoại Content Advisor đã xuất hiện rồi đây. Có phải tôi sẽ phải click mở thẻ Approved Sites và dưới mục Allow this website (cho phép website này), tôi nhập địa chỉ URL của website mà tôi muốn cho phép rồi click Always (luôn luôn) để cho phép truy cập website này?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Vâng, đúng rồi đó. Khi địa chỉ URL đó được hiển thị trong List of Allowed và Blocked Sites (danh sách các website được phép và bị cấm), hãy xác nhận nó và click OK.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
Hộp thoại Supervisor Password Required xuất hiện rồi đây. Nhưng “supervisor” là gì thế?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Supervisor có nghĩa là người phê chuẩn website đó. Bạn sẽ được yêu cầu tạo một password để ngăn ngừa những người khác, không phải là supervisor, thay đổi thiết đặt này. Bạn sẽ phải nhập password 2 lần giống hệt nhau ở hộp Password và hộp Confirm password.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Tôi có thể nhập bất cứ từ nào mình thích không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Khi bạn truy xuất một website không được phê chuẩn, bạn sẽ gặp phải thông báo như sau:
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Tôi không thể truy cập website đó trừ khi tôi nhập password mà mình đã đặt rồi nhấn OK. Nếu tôi muốn gỡ bỏ hạn chế truy cập đã được thiết đặt bởi Content Advisor, tôi phải làm sao?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Hãy click lên nút Tools và chọn mục Internet Options


Trên hộp thoại Internet Options, click mở thẻ Content và click lên nút Disable… trong phần Content Advisor.


Sau khi gõ password (mà bạn đã thiết đặt) vào hộp thoại xuất hiện, bạn sẽ nhận được thông báo “Content Advisor has been turned off” (Content Advisor đã được tắt”. Click OK. Vậy là bạn đã có thể vô hiệu sự giới hạn truy cập.
Özellikler

Makale No: 879191 - Son İnceleme: 10/29/2014 05:44:00 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk kbhowto KB879191
Geri bildirim