Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Định nghĩa và giải thích về một.Tập tin DLL

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:87934
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
3.10 3,11
WINDOWS
kbusage
TÓM TẮT
Một tập tin thư viện liên kết động (DLL) là một tập tin thực thi cho phépcác chương trình để chia sẻ mã và các nguồn lực cần thiết để thực hiệnnhiệm vụ cụ thể. Microsoft Windows cung cấp các tập tin DLL có chứachức năng và nguồn lực cho phép Windows trên các chương trình đểhoạt động trong môi trường Windows.
THÔNG TIN THÊM
DLL thông thường xuất hiện dưới dạng tập tin với một.Phần mở rộng DLL; Tuy nhiên, họcũng có thể có một.EXE hoặc phần mở rộng khác. Ví dụ, Shell.dllcung cấp cho các đối tượng liên kết và nhúng (OLE) kéo và thả thói quen mà Windows và các chương trình khác sử dụng.

Kernel.exe, User.exe và Gdi.exe là những ví dụ của dll với.EXEphần mở rộng. Họ cung cấp mã, dữ liệu hoặc thói quen tới chương trình đang chạy trong hệ điều hành Windows. Ví dụ, một trong nhữngtập tin cung cấp chức năng "createwindow" mà các chương trình sử dụngkhi một cửa sổ mới được tạo ra trên màn hình.

Trong Windows, trình điều khiển cài đặt cũng là một DLL. Một chương trình có thểmở, cho phép, truy vấn, vô hiệu hoá và đóng trình điều khiển dựa trên hướng dẫn bằng văn bản trong DLL file.

Dll có thể được tìm thấy trong thư mục Windows, thư mục Windows\Systemhoặc trong một chương trình thư mục.

Nếu một chương trình được bắt đầu và một trong những tập tin DLL của nó là thiếu hoặc bị hư hỏng, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi như: "Không thể tìm thấy xyz.dll". Nếu một chương trình được bắt đầu với một tập tin DLL lỗi thời hoặc tập tin DLL không hạnh phúc, thông báo lỗi "Cuộc gọi để undefined dynalink" có thể được hiển thị. Trong các tình huống này, các tập tin DLL phải được thu được và được đặt trong thư mục thích hợp để cho chương trình chạy đúng.

Làm thế nào để xác định nguồn gốc của một tập tin DLL


Để xác định số phiên bản, tên công ty hoặc các thông tin về tệp:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Tìm, và sau đó nhấp vào Tệp hoặc cặp.
  2. Trong các Đặt tên hộp, loại tên tập tin bạn muốn tìm, ví dụ "shell32.dll" (không có dấu ngoặc kép), nhấp vào Địa phương các ổ đĩa cứng hoặc ký tự ổ đĩa bạn muốn tìm kiếm trong các Tìm trong hộp, và sau đó bấm Tìm thấy bây giờ.
  3. Nhấp chuột phải vào tệp trong danh sách các tập tin được tìm thấy, bấm vào Thuộc tính, và sau đó bấm vào các Phiên bản tab.


Nếu tệp là một tập tin Microsoft, trích xuất một bản sao mới của tập tin. Thông tin về giải nén tập tin Windows, xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
ID CỦA BÀI: 129605
Tiêu đề: Làm thế nào để giải nén tập tin nén Windows gốc

Nếu tên công ty được tham chiếu trên tab Phiên bản khác với Microsoft, liên hệ với hãng chế tạo để được trợ giúp.
3.10 3.00 3.00a

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 87934 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:16:41 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 3.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprod2web kbmt KB87934 KbMtvi
Phản hồi