Cách cấu hình một trương mục e-mail AOL trong Outlook Express

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách cấu hình Microsoft Outlook Express để kết nối với một trương mục e-mail Trực tuyến Hoa Kỳ (AOL).

Từ trước đến nay, công nghệ e-mail AOL không tương thích với Outlook Express. AOL hiện đang cho phép cấu hình các phiên bản cũ của Microsoft Outlook, Outlook Express, và Microsoft Entourage để sử dụng các trương mục e-mail AOL.

Chú ý Một số tính năng của e-mail AOL không có sẵn khi bạn kết nối với trương mục AOL của bạn bằng Microsoft Outlook, Outlook Express, hoặc Microsoft Entourage. Để biết thêm thông tin về điều này, xem phần "các tính năng e-mail của AOL không có trong IMAP".
THÔNG TIN THÊM
AOL sử dụng Giao thức Truy nhập Thư tín Internet (IMAP) cho thư đến và Giao thức Truyền tải Thư tín Đơn giản (SMTP) cho thư đi.Để cấu hình Outlook Express để kết nối với trương mục e-mail AOL, làm theo các bước sau.

Bước 1: Thêm trương mục e-mail AOL

Để thêm một trương mục e-mail AOL trong Outlook Express, làm theo những bước sau:
 1. Đăng nhập vào AOL.
 2. Khởi động Outlook Express. Nếu Outlook Express không phải là máy khách e-mail mặc định của bạn, bạn có thể được nhắc chỉ định rõ nếu bạn muốn sử dụng Outlook Express là máy khách e-mail mặc định của bạn. Để chọn Outlook Express làm máy khách e-mail của bạn, bấm OK.
 3. Nếu bạn được nhắc gõ tên bạn vào hộp Tên hiển thị, bấm Huỷ, và sau đó bấm Có khi bạn nhận được thông báo sau:
  Trương mục Internet mới vẫn chưa được tạo. Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi thuật sỹ?
 4. Trong Outlook Express, bấm Trương mục trên menu Công cụ .
 5. Bấm Thêm, sau đó bấm Thư.
 6. Trong hộp Tên hiển thị, gõ tên của bạn nếu bạn muốn nó xuất hiện trong thông báo e-mail gửi đi của bạn, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Trong hộp Địa chỉ e-mail, gõ biệt hiệu e-mail AOL của bạn. Ví du: gõ user@aol.com.
 8. Bấm Tiếp theo.
 9. Trong Máy chủ thư đến của tôi là một danh sách, bấm IMAP.
 10. Trong hộp Máy chủ thư đến (POP3, IMAP, hoặc HTTP), gõ imap.aol.com.
 11. Trong hộp Máy chủ thư đi (SMTP), gõ smtp.aol.com, sau đó bấm Tiếp theo.
 12. Trong hộp Tên trương mục gõ tên trương mục AOL của bạn.
 13. Trong hộp Mật khẩu, gõ mật khẩu trương mục AOL của bạn.
 14. Nếu bạn muốn Outlook Express lưu mật khẩu của bạn, chọn hộp kiểm Nhớ mật khẩu.
 15. Bấm Tiếp theo, rồi bấm Kết thúc.

Bước 2: Cấu hình trương mục e-mail AOL

Sau khi bạn thêm trương mục e-mail AOL, bạn phải cấu hình trương mục này trong Outlook Express. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Khi bạn quay lại hộp thoại Trương mục Internet sau khi bạn hoàn thành các bước từ "Bước 1: Phần thêm trương mục e-mail AOL", bấm vào tab Thư.

  Chú ý Nếu hộp thoại Trương mục Internet không mở, bấm Trương mục trên menu Công cụ.
 2. Trên tab Thư, bấm trương mục AOL mà bạn thêm vào, sau đó bấm Thuộc tính.
 3. Bấm tab Máy chủ, sau đó bấm để chọn hộp kiểm Máy chủ của tôi yêu cầu xác thực.
 4. Bấm Áp dụng, và sau đó bấm tab Nâng cao.
 5. Trong hộp Thư đi (SMTP), gõ 587.

  Chú ý Theo mặc định, số cổng SMTP là 25.
 6. Bấm Áp dụng, và sau đó bấm tab IMAP.
 7. Bấm để xoá hộp kiểm Lưu trữ các cặp đặc biệt trên máy chủ IMAP, bấm Áp dụng, và sau đó bấm OK.
 8. Bấm Áp dụng, rồi bấm OK.
 9. Bấm Đóng. Nếu bạn nhận được thông báo sau, bấm Có:
  Bạn có muốn tải về các cặp từ máy chủ thư mà bạn thêm vào không?

Các tính năng e-mail AOL không có sẵn trong IMAP

Tính năng sau của AOL không có sẵn khi bạn cấu hình Outlook Express để kết nối với máy chủ AOL IMAP:
 • Trong cặp e-mail xoá gần đây, thông báo e-mail được đánh dấu sẵn sàng được xoá trong cặp Hộp thư đến hoặc trong cặp Thư đã gửi và sau đó được máy chủ AOL IMAP loại bỏ mỗi tối. Một số chương trình, như Outlook, hiển thị thông báo e-mail đã xoá trong cặp gốc có cắm cờ cho các thông báo xoá thư. Các chương trình khác có thể không hiển thị các thông báo e-mail này.
 • Bạn không thể xem được trạng thái của thông báo về e-mail đã gửi hoặc thông báo về e-mail chưa mở được thành viên của AOL truy lục.
 • Nút Báo cáo Thư rác không có trong IMAP. Để báo cáo thông báo e-mail là thư rác, chuyển những thông báo e-mail này vào cặp Thư rác.
 • Máy chủ AOL IMAP không cho phép tạo các cặp trong cặp gốc hoặc loại bỏ khỏi cặp gốc. Bạn thấy một cặp Hộp thư đến, một cặp Hộp thư đã gửi, một cặp Thư được lưu, một cặp Thư rác, và một cặp Thư thoại. Bạn không thể truy nhập vào cặp Thư thoại trừ khi bạn đăng ký sản phẩm Thư thoại của AOL. Để biết thêm thông tin về Thư thoại AOL, hãy ghé thăm Từ khoá của AOL: Thư thoại.
 • Bạn không thể thêm thông báo e-mail bằng tay vào cặp Hộp thư đến hoặc vào cặp Thư đã gửi. Thông báo e-mail chỉ xuất hiện trong những cặp này khi máy chủ AOL IMAP nhận hoặc gửi một thông báo e-mail.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về cách tạo e-mail với AOL, hãy ghé thăm Web site Hỗ trợ Trực tuyến sau của AOL: Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay bảo hành khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
aol hỗ trợ trợ giúp email OE OL2000 OL2002 OL2003 OLXP OE6 OEXP
Thuộc tính

ID Bài viết: 883081 - Xem lại Lần cuối: 04/22/2008 12:04:13 - Bản sửa đổi: 2.5

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbmsccecs kbdeployment kbhowto KB883081
Phản hồi