Bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi bạn tìm kiếm các bản cập nhật sẵn có trên Web site Windows Update hoặc Web site Microsoft Update

Triệu chứng
Khi bạn cố gắng kết nối với Web site Microsoft Windows Update hoặc kết nối với Microsoft Update, bạn có thể nhận được một trong những mã lỗi sau:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
Nguyên nhân
 • Mã lỗi 0x800A0046 có thể xuất hiện nếu một trong những điều kiện sau đúng:
  • Tài khoản đăng nhập của người dùng thuộc nhóm tài khoản Khách hoặc Giới hạn.
  • Trình mô tả bảo mật không cho phép người dùng xác thực chạy Windows Update hoặc Microsoft Update.
  • Chính sách Đóng vai khách hàng sau khi xác thực thiếu tài khoản Quản trị viên và Dịch vụ trong danh sách Người dùng và Nhóm.
 • Mã lỗi 0x80248011 có thể xuất hiện khi có sự cố với cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin Windows Update hoặc Microsoft Update trên máy tính của bạn.
 • Mã lỗi 0x80072EE7 có thể xuất hiện nếu máy khách không thể tìm thấy địa chỉ IP đúng khi cố gắng giải quyết URL cho Web site Windows Update hoặc Web site Microsoft Update. Lỗi này có thể xuất hiện nếu tệp Lưu trữ chứa địa chỉ IP tĩnh.
 • Mã lỗi 0x8024402C hoặc 0x8024502D thường xuất hiện vì tồn tại ký tự không chính xác trong thiết đặt ghi đè proxy.
 • Mã lỗi 0x800A01AD có thể xuất hiện nếu tệp Wuaueng.dll bị thiếu hoặc được đăng ký không chính xác.
Giải pháp

Mã lỗi 0x800A0046

Để giải quyết lỗi này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Xóa tài khoản người dùng đang gặp sự cố khỏi nhóm tài khoản Khách hoặc Giới hạn

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ control admintools, rồi bấm OK.
 2. Bấm vào Quản lý Máy tính.
 3. Bung rộng Nhóm và Người dùng Cục bộ.
 4. Chọn Người dùng.
 5. Mở tài khoản được sử dụng để truy nhập Windows Update hoặc Microsoft Update.
 6. Bấm vào tab Thành viên của.
 7. Chọn tài khoản người dùng mà bạn muốn xoá rồi bấm Xoá.

Phương pháp 2: Đặt Trình mô tả Bảo mật

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd, rồi bấm OK.
 2. Gõ sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) rồi nhấn ENTER.

  Bạn sẽ nhận được thông báo "Thành công".

  Chú ý Công cụ Sc.exe không sẵn có trong cài đặt Windows 2000 mặc định. Có thể tìm thấy công cụ Sc.exe trong Bộ Tài nguyên Microsoft Windows 2000 Server.
 3. Gõ Thoát để đóng dấu nhắc lệnh.
 4. Thử lại Windows Update hoặc Microsoft Update.

Phương pháp 3: Thêm tài khoản Quản trị viên Cục bộ và Dịch vụ vào chính sách Đóng vai khách hàng sau khi xác thực

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ secpol.msc rồi nhấn ENTER.
 2. Bung rộng Chính sách Cục bộ.
 3. Bấm Gán Quyền của Người dùng.
 4. Bấm đúp để mở chính sách Đóng vai khách hàng sau khi xác thực
 5. Trên tab Thiết đặt Bảo mật Cục bộ, bấm Thêm Người dùng hoặc Nhóm, rồi thêm Quản trị viên và Dịch vụ vào danh sách Người dùng và Nhóm.
 6. Bấm OK rồi khởi động lại máy tính.

Phương pháp 4: Cấu hình dịch vụ Gọi Thủ tục Từ xa (RPC) để đăng nhập với tư cách là tài khoản Hệ thống Cục bộ

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập services.msc, sau đó bấm OK.
 2. Xác định và bấm chuột phải vào dịch vụ Gọi Thủ tục Từ xa (RPC) rồi bấm Thuộc tính.
 3. Trên tab Đăng nhập, bấm Tài khoản Hệ thống cục bộ, bấm Áp dụng rồi bấm OK.

Mã lỗi 0x80248011

Để giúp chúng tôi giải quyết lỗi này cho bạn, hãy chuyển tới phần "Dưới đây là Bản sửa lỗi đơn giản". Nếu bạn muốn khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Dưới đây là Bản sửa lỗi đơn giản

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở rồi làm theo các bước trong thuật sỹ Bản sửa lỗi đơn giản.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính gặp sự cố, hãy lưu giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản vào sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.
Khắc phục lỗi 0x80248011

Hãy để tôi tự khắc phục sự cố

Bản sửa lỗi đơn giản 50574

Trước khi bạn giải quyết sự cố này, hãy xóa bộ nhớ cache Microsoft Internet Explorer. Để thực hiện việc này, thực hiện theo các bước sau:
 1. Trên menu Công cụ của Internet Explorer, bấm Tuỳ chọn Internet.
 2. Trên tab Chung, bấm Xoá Tệp trong phần Tệp Internet Tạm thời.
 3. Bấm OK, rồi bấm lại OK.
Để giải quyết lỗi này, tạo lại cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin Windows Update hoặc Microsoft Update trên máy tính của bạn. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy gõ cmd trong hộp Mở rồi bấm OK.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER: net stop wuauserv
 3. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  Trong đó c:\Windows là thư mục nơi Windows được cài đặt.
 4. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau bao gồm dấu nháy rồi nhấn ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER: net start wuauserv.
 6. Thoát cửa sổ nhắc lệnh.

Mã lỗi 0x80072EE7

Để giúp chúng tôi khắc phục lỗi này cho bạn, hãy chuyển tới phần "Dưới đây là Bản sửa lỗi đơn giản". Nếu bạn muốn khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố́".

Dưới đây là Bản sửa lỗi đơn giản

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở rồi làm theo các bước trong thuật sỹ Bản sửa lỗi đơn giản.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính gặp sự cố, hãy lưu giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản vào sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.
Sửa chữa lỗi 0x80072EE7

Để tôi tự khắc phục sự cố

Để giải quyết lỗi này, kiểm tra tệp Lưu trữ. (Tệp này cũng có thể được đặt tên là Hosts.sam.) Đảm bảo rằng tệp không liệt kê bất kỳ mục IP tĩnh nào cho Web site Windows Update hoặc Web site Microsoft Update.

Tệp Lưu trữ được đặt ở thư mục C:\Windows\system32\drivers\etc. Để xem tệp Lưu trữ, bạn có thể liên kết tệp với Notepad. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào tệp Lưu trữ.
 2. Bấm Mở Bằng rồi chọn Notepad từ danh sách chương trình.
Nếu tệp Lưu trữ chứa địa chỉ IP tĩnh được liên kết với Windows Update hoặc Microsoft Update, nhận xét mục nhập bằng cách thêm ký hiệu # vào đầu mục nhập. Bạn cũng có thể xoá toàn bộ dòng và lưu thay đổi vào tệp Lưu trữ.

Chú ý Các chương trình, như trình tăng tốc Web, trình tăng tốc DNS, tiện ích bộ đệm ẩn DNS và Spyblockers, có thể thêm mục nhập IP tĩnh cho Web site Windows Update hoặc Web site Microsoft Update vào tệp Lưu trữ của bạn. Tình huống này có thể gây ra lỗi cho Windows Update hoặc Microsoft Update.

Mã lỗi 0x8024402C hoặc 0x8024502d

Để giúp chúng tôi giải quyết lỗi này cho bạn, hãy chuyển tới phần "Dưới đây là Bản sửa lỗi đơn giản". Nếu bạn muốn khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Dưới đây là Bản sửa lỗi đơn giản

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở rồi làm theo các bước trong Thuật sỹ Bản sửa lỗi đơn giản.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính gặp sự cố, hãy lưu giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản vào sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.
Khắc phục lỗi 0x8024402C hoặc 0x8024502d 

Để tôi tự khắc phục sự cố

Để giải quyết những lỗi này, xoá các ký tự khỏi danh sách ngoại lệ proxy rồi xoá bộ đệm ẩn proxy. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 3. Bấm tab Kết nối, bấm Thiết đặt LAN, rồi bấm Nâng cao.
 4. Xoá mọi mục nhập trong phần Ngoại lệ .
 5. Thoát Internet Explorer.
 6. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd, rồi bấm OK.
 7. Gõ các lệnh sau đây. Nhấn ENTER sau mỗi lệnh.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Mã lỗi 0x800A01AD

Để giúp chúng tôi giải quyết mã lỗi 0x800A01AD cho bạn, hãy chuyển tới phần "Dưới đây là Bản sửa lỗi đơn giản". Nếu bạn muốn khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Dưới đây là Bản sửa lỗi đơn giản

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở rồi làm theo các bước trong thuật sỹ Bản sửa lỗi đơn giản.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính gặp sự cố, hãy lưu giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản vào sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.
Khắc phục lỗi 0x800A01AD 

Để tôi tự khắc phục sự cố

Để khắc phục sự cố này, sử dụng một trong các phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Đăng ký tệp chương trình MSXML

Để đăng ký tệp MSXML, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Có thể bạn chưa cài đặt các tệp được liệt kê trong bước 3 và 5 trên máy tính của mình. Nếu bạn không có một trong những tệp này, khi bạn cố đăng ký tệp, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi tương tự như thông báo lỗi sau:
LoadLibrary("<filename>.dll") không thành công –Không thể tìm thấy tên tệp đã chỉ định.
Bạn có thể bỏ qua thông báo lỗi này và đi tới bước tiếp theo.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regsvr32 Msxml.dll trong hộp Mở rồi bấm OK.
 2. Khi bạn nhận được thông báo sau, bấm OK:
  DllRegisterServer trong Msxml.dll thành công.
 3. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regsvr32 Msxml2.dll trong hộp Mở rồi bấm OK.
 4. Khi bạn nhận được thông báo sau, bấm OK:
  DllRegisterServer trong Msxml2.dll thành công.
 5. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regsvr32 Msxml3.dll trong hộp Mở rồi bấm OK.
 6. Khi bạn nhận được thông báo sau, bấm OK:
  DllRegisterServer trong Msxml3.dll thành công.

Phương pháp 2: Đăng ký tệp Wuaueng.dll

Để đăng ký tệp Wuaueng.dll, thực hiện theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regsvr32 Wuaueng.dllrồi bấm OK.
 2. Khi bạn nhận được thông báo sau, bấm OK:
  DllRegisterServer trong Wuaueng.dll thành công.
WU winxp fixit fix it fixme
Thuộc tính

ID Bài viết: 883821 - Xem lại Lần cuối: 02/01/2016 11:49:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Phản hồi