Đã có Windows Installer 3.0

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Windows Installer 3.0 của Microsoft được chuyển đi là một phần của Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2) và giờ là một cấu phần hệ thống có thể phân phối lại dành cho Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 và Microsoft Windows Server 2003. Những tính năng bổ sung giúp dịch vụ dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. (Dịch vụ bao gồm việc tác chủ, tạo, phân phối và quản lý cập nhật cho ứng dụng.) Những tính năng này cũng giải quyết các sự cố còn tồn tại ở các phiên bản trước đó của Windows Installer.
THÔNG TIN THÊM

Đối với người dùng Windows XP

Để cài đặt Windows Installer 3.0, hãy cập nhật thành Windows XP SP2.

Đối với người dùng Windows Server 2003 và Windows 2000 Server

Lịch sử phát hành:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 phiên bản 1.0 (8/11/2004)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 phiên bản 2.0 (15.11.04)
Gói duyệt lại này thêm khả năng cài đặt Windows Installer 3.0 trên máy tính đang chạy Gói Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ của Windows 2000 (MUI).

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :

Tải xuốngTải xuống gói 884016 bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Những tính năng mới của Windows Installer 3.0

 • Trình tự Bản vá

  ́Bằng trình tự bản vá, một tập hợp các bản vá mới hoặc hiện có được triển khai theo đúng trình tự logic, không tính đến kể trình tự thời gian nhận các bản vá vào máy tính.
 • Các bản vá có thể loại bỏ

  ̉Giờ bạn có thể loại bỏ các bản vá đã được cài đặt cùng với Windows Installer 3.0 nếu đã đánh dấu các bản vá đó là các bản vá có thể bỏ trong gói bản vá. Loại bỏ bản vá cho phép chương trình đã vá trở lại trạng thái trước đó của chương trình trước khi áp dụng bản vá.
 • Bản vá hiệu quả hơn

  Bản vá có nhiều cải tiến trong lần phát hành này. Những cải tiến này bao gồm:
  • Bạn có thể bấm đúp vào tệp bản vá để áp dụng bản vá.
  • Các bản vá có dung lượng nhỏ hơn và đáng tin cậy hơn.
  • Các bản vá dùng công nghệ nén ghi lại độ lệch không yêu cầu đa phương tiện nguồn.
  • Bạn có thể cài đặt nhiều bản vá trong một giao tác.
  • Bạn có thể cài đặt các bản vá được dùng cho các sản phẩm khác nhau trong một giao tác.
 • Các bản vá không quản trị viên và nâng cấp bản vá

  Người dùng có trương mục bị Giới hạn giờ có thể áp dụng các bản vá được quản trị viên hệ thống đánh dấu là đáng tin cậy.
 • API danh sách nguồn và API quản lý kiểm kê

  Với API danh sách nguồn mới, quản trị viên hệ thống có thể dễ dàng kiểm tra và thay đổi danh sách vị trí nguồn đã được đăng ký với Windows Installer. Windows Installer 3.0 cũng hỗ trợ nhiều sản phẩm, tính năng, thành phần và các truy vấn kiểm kê bản vá thông qua API quản lý kiểm kê. Người dùng có trương mục đặc quyền có thể sử dụng API này để liệt kê tất cả người dùng và bối cảnh cài đặt.
 • Tuỳ chọn dòng lệnh chuẩn

  Để thuận tiện cho việc triển khai chương trình, Windows Installer hỗ trợ các tuỳ chọn dòng lệnh chuẩn, dễ hiểu giúp điều khiển hành vi hiển thị và khởi động lại và việc cài đặt, loại bỏ, ghi nhật ký và ứng dụng cập nhật. Tuỳ chọn dòng lệnh của Windows Installer 2.0 sẽ tiếp tục được hỗ trợ và có thể được sử dụng với tuỳ chọn dòng lệnh mới. Các tuỳ chọn dòng lệnh mới sau được hỗ trợ:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Windows Installer 3.0 cũng hỗ trợ tuỳ chọn msiexec /?. Bạn có thể sử dụng tuỳ chọn này để hiển thị tất cả tham số dòng lệnh có trong Windows Installer 3.0.
 • Dịch vụ hợp nhất tốt hơn

  Hỗ trợ dành cho hướng dẫn bản vá có ghi lại độ lệch nhị phân và tác chủ hợp nhất mới và dịch vụ nâng cao dịch vụ hợp nhất.
 • Giao diện đã cải tiến đối với Thêm và Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển của Windows XP

  Giờ đây, tính năng Thêm và Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển cho phép người dùng xem và tương tác với các bản cập nhật đã cài đặt vào chương trình. Với Windows XP SP2, người dùng có thể chọn hộp kiểm đơn để xem các bản cập nhật chương trình và mối quan hệ của chúng với chương trình. Các bản cập nhật giờ được hợp thành nhóm với một chương trình phù hợp và có ngày cài đặt.

Các sự cố được giải quyết trong Windows Installer 3.0

 • Windows Installer đã không sử dụng đúng mã thông báo sau khi chức năng LogonUser được gọi.
 • Lỗi xảy ra khi thao tác tuỳ chỉnh đã gọi API yêu cầu một chuỗi lớn hơn 256 ký tự.
 • Hiển thị lỗi "Không thể truy cập dịch vụ Windows Installer" khi đăng ký lớp MSIServer bị thiếu trên máy chủ.
 • Chức năng MsiOpenProduct lỗi khi đăng ký sản phẩm bị hỏng.
 • Thiết lập bị hỏng nếu bạn đóng một cửa sổ trình duyệt bằng cách bấm đúp vào biểu tượng chương trình sau khi bạn mở menu biểu tượng chương trình.
 • Bảng ServiceInstall không cài đặt đúng dịch vụ nếu đường dẫn chứa dấu cách.
 • Chức năng MsiGetComponentPath đôi khi bị lỗi đột ngột.
 • Khi bạn huỷ cài đặt chương trình trong khi khởi tạo chương trình trình cài đặt, thao tác bị bỏ qua và trả lại lỗi không mong muốn.
 • Khi bạn cố loại bỏ một chương trình, tên chương trình không đúng sẽ được hiển thị là chương trình đang chạy.
 • Viết bảng MsiAssemblyName không đúng có thể ngăn cản loại bỏ hợp nhất toàn cầu trên máy tính của bạn.
 • Windows Installer quay lại quá trình cài đặt khi thao tác cam kết tuỳ chỉnh bị lỗi, nhưng cuối cùng vẫn báo cáo thành công thay vì thất bại.
 • Windows Installer không cho phép giao diện người dùng bên ngoài lọc các thông báo tệp đang dùng. Windows Installer 3.0 giờ thêm tham số INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) vào các đầu trang công khai.
 • Giá trị đăng ký DependantService bị bỏ bớt.
 • Windows Installer cung cấp thông tin đăng nhập không đầy đủ khi BindImage API bị lỗi.
 • Windows Installer không công bố tham số INSTALLMODE_NODETECTION_ANY ở đầu trang công khai đối với chức năng MsiProvideAssembly.
 • Kích hoạt COM thất bại nếu một thành phần chạy từ nguồn và xác nhận nguồn thất bại.
 • Hiển thị một con trỏ động như môṭ đồng hồ cát và không thay đổi.
 • Dịch vụ không đóng lại sau khi thất bại.
 • Nếu quản trị viên hoặc hệ thống cục bộ không truy cập được vào một tệp, Windows Installer không thể xoá tệp đó.
 • Bản ServiceInstall không chú ý bit msidbServiceInstallErrorControlVital nếu thoại chuẩn bị vô hiệu hoá bởi khoá chuyển đổi giữa /qb- hoặc /qn.
 • Phương thức OpenPackage bỏ qua cờ Phiên An toàn.
 • Định nghĩa bảng cài đặt msiUILevelSourceResOnly bị thiếu trong định nghĩa typelib đối với giao diện Tự động của Windows Installer.
 • Không thể cài đặt các tệp đã được xác định phiên bản nếu các tệp đi kèm được chỉ định với các thành phần chạy từ nguồn.
 • Hộp thoại báo lỗi được Thông tin Khách hàng sử dụng đã dùng sai con trỏ.
 • Khi bạn nhấn phím spacebar hoặc ENTER, bạn kích hoạt nút Cancel bị ẩn.
 • Windows Installer không cho người không phải là quản trị viên tạo các tập lệnh quảng cáo khi DisableMSI=1.
 • Lỗi bảo mật chỉ hiển thị nút OK khi bạn được nhắc bấm vào Retry hoặc Cancel.
 • Các biến môi trường bị mất khi bạn loại bỏ chương trình.
 • API của Windows Installer cung cấp đường dẫn thành phần trả lại đường dẫn không đúng nếu thành phần được cài đặt với thành phần chạy từ nguồn và nếu ID đĩa đa phương tiện của thành phần dài hơn 99 ký tự.
 • Windows Installer không thể loại bỏ các tệp chỉ cho phép đọc đối với quản trị viên và các trương mục hệ thống.
 • Hộp thoại FilesInUse có thể đã hiển thị tiêu đề cửa sổ không đúng nếu tiêu đề cửa sổ chứa tham chiếu [tên thuộc tính].
Thuộc tính

ID Bài viết: 884016 - Xem lại Lần cuối: 02/27/2007 20:35:03 - Bản sửa đổi: 4.6

Microsoft Windows Installer 3.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP4

 • kbinfo atdownload KB884016
Phản hồi