Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các chương trình kết nối với địa chỉ IP trong dải địa chỉ quay vòng có thể không hoạt động như mong muốn trong Windows XP Gói Dịch vụ 2

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Trên máy tính đang chạy Microsoft Windows XP với Gói Dịch vụ 2 (SP2), các chương trình kết nối với địa chỉ IP nằm trong dải địa chỉ quay vòng có thể không hoạt động như bạn mong đợi. Ví dụ, bạn có thể nhận được thông báo lỗi nói rằng bạn không thể thiết lập kết nối.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra nếu chương trình kết nối tới một địa chỉ quay vòng khác với 127.0.0.1. Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2) ngăn các kết nối tới tất cả địa chỉ IP nằm trong dải điạ chỉ quay vòng, ngoại trừ 127.0.0.1.
GIẢI PHÁP

Thông tin cập nhật

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :
Tải xuốngTải xuống Cập nhật cho Windows XP Gói Dịch vụ 2 (KB884020) ngay bây giờ. Ngày Phát hành: 09/2004

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này cần Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2).

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng cập nhật này.

Thông tin thay thế Cập nhật

Cập nhật này không thay thế bất kỳ cập nhật nào khác.

Thông tin Tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc Tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm kiếm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ ở công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
  Ngày     Thời gian  Phiên bản   Kích thước    Tên tệp  -----------------------------------------------------  13/08/2004 22:50 5.1.2600.2505 359,040 Tcpip.sys
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Miếng vá này cũng nằm trong miếng vá cho bài viết 893066 trong Cơ sở Kiến thức Microsoft . Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
893066 MS05-019: Các lỗi dễ bị tấn công trong TCP/IP có thể cho phép thực thi mã từ xa và từ chối dịch vụ (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).


Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố trong đó Kết nối Máy để bàn Từ xa không cho phép kết nối quay vòng tới các cổng mà nó không đang kết nối, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
817293 Kết nối Máy để bàn Từ xa không cho phép kết nối quay vòng tới các cổng mà nó không đang kết nối (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố kết nối TCP/IP với Windows XP, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314067 Cách khắc phục sự cố kết nối TCP/IP với Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các cập nhật phần mềm của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 884020 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:31:00 - Bản sửa đổi: 4.3

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbbug kbfix kbprint kbqfe kbnetwork kb3rdparty atdownload kbhotfixserver KB884020
Phản hồi