Mã lỗi dừng 0x0000007E xảy ra sau khi bạn ngắt kết nối thiết bị lưu trữ flash USB 2.0

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:884868
TRIỆU CHỨNG
Một lỗi dừng 0x7E xảy ra trên Microsoft Windows XP của bạn dựa trên máy tính xách tay. Lỗi này có thể xảy ra sau khi bạn đóng một chương trình có một mở điều khiển tới tệp trên thiết bị lưu trữ flash 2.0 universal serial bus (USB).

Ví dụ, một lỗi dừng 0x7E có thể xảy ra nếu bạn làm như sau:
 1. Bạn kết nối thiết bị USB 2.0 lưu trữ flash xách tay của bạn máy tính bằng cách sử dụng một cổng USB trên của bạn trạng thái.
 2. Bạn sử dụng một chương trình, chẳng hạn như Microsoft WordPad, để tiết kiệm một tập tin vào thiết bị lưu trữ flash USB 2.0.
 3. Bạn thay đổi tập tin nhưng không lưu nó.
 4. Bạn ngắt kết nối thiết bị lưu trữ flash USB 2.0.
 5. Bạn ngắt kết nối máy tính xách tay từ việc lắp ghép trạm.
 6. Bạn đóng chương trình.
Bạn không được nhắc để lưu các tập tin, và một lỗi dừng 0x7E xảy ra.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) được cài đặt trên máy tính của bạn để áp dụng hotfix này.

Thông tin về tệp

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  16-Sep-2004 20:06 5.1.2600.2515   57,856 Usbhub.sys
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, lưu tập tin trước khi bạn ngắt kết nối thiết bị lưu trữ USB 2.0.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
thanh bộ nhớ USB chìa khóa

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 884868 - Xem lại Lần cuối: 01/13/2012 21:04:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kberrmsg kbpending kbbug kbqfe kbhotfixserver kbmt KB884868 KbMtvi
Phản hồi