Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được thông báo lỗi "Stop: c0000135" và "không tìm thấy winsrv" sau khi bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn sửa đổi sổ đăng ký, bảo đảm sao lưu sổ đăng ký và bảo đảm rằng bạn hiểu được cách khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, khôi phục, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả về Sổ đăng ký của Microsoft Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).


Đã cập nhật 06/10/2004
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2), máy tính của bạn liên tục khởi động lại với lỗi Dừng sau :
Một sự cố đã được phát hiện và Windows được tắt đi để máy tính không bị hỏng...
Thông tin Kỹ thuật:
STOP: c0000135 {Không thể Định vị Cấu phần}
Ứng dụng này không khởi động được vì không tìm thấy winsrv . Cài đặt lại ứng dụng này có thể khắc phục sự cố.
Chú ý Máy tính của bạn có thể khởi động lại ngay lập tức nếu nó được cấu hình để tự động khởi động lại khi hệ thống gặp sự cố. Để tắt tuỳ chọn này theo đó máy tính của bạn sẽ không khởi động lại, nhấn F8 khi khởi động, sử dụng các phím mũi tên để chọn tuỳ chọnVô hiệu hoá khởi động lại tự động khi hệ thống gặp sự cố, và sau đó nhấn ENTER.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu tất cả các điều kiện sau đều đúng:
 • Media (TvMedia.tvmbho) từ Total Velocity Corporation được cài đặt trên máy tính của bạn.
 • Bạn chưa cài đặt Bản Cập nhật Tối thiết 885523.
 • Bạn đã cài đặt Windows XP SP2.
Vấn đề tương thích giữa bộ cài đặt Windows XP SP2 và chương trình quảng cáo của bên thứ ba có tên gọi là T.V. Vấn đề xảy ra khi bạn có T.V. Media cài đặt trên máy tính của mình và bạn cố cài đặt Windows XP SP2. Bạn nhận được lỗi Dừng khi bạn khởi động lại máy tính, và tiến trình cài đặt thất bại. Bạn có thể ngăn vấn đề này bằng cách loại bỏ T.V. Media hoặc cài đặt Bản cập nhật Tối thiết 885523 trước khi cài đặt Windows XP SP2.
GIẢI PHÁP

Thông tin Cập nhật

Cập nhật Tối thiết 885523 hiện đang có sẵn trên Web site Windows Update và qua tính năng Cập nhật Tự động. Cập nhật Tối thiết 885523 ngăn vấn đề này bằng cách giải quyết vấn đề tương thích. Cập nhật này chỉ được cung cấp qua Windows Update và Cập nhật Tự động tới những người dùng có T.V. Media đã cài đặt. Bạn không phải cài đặt bản cập nhật này nếu T.V. Media không được cài đặt trên máy tính của bạn.

Trước hết, cập nhật này dành cho người dùng Windows Update và Cập nhật Tự động, những người không biết rằng họ có T.V. Media đã cài đặt trên máy tính của mình. Nếu Media đã được cài đặt trên máy tính của bạn, thì Windows Update và Cập Nnhật Tự động sẽ không cung cấp Windows XP SP2 cho đến khi bạn cài đặt Cập nhật Tối thiết 885523.

Nếu bạn gặp thông báo lỗi Stop c0000135 sau khi cài đặt Windows XP SP2, hãy xem phần “Thông tin bổ sung” để biết chỉ dẫn về cách phục hồi hệ thống của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong phần này để tránh lặp lại sự cố đó.

Cập nhật Tự động

Cập nhật Tối thiết 885523 sẽ được cung cấp như là bản cập nhật tối thiết cho Windows XP trước khi cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 nếu T.V. Media được cài đặt trên máy tính của bạn. Không yêu cầu các bước đặc biệt. Chỉ cần chấp nhận cập nhật, và sau đó để nó cài đặt. Bản cập nhật này chỉ được cung cấp nếu T.V. Media hiện được cài đặt trên máy tính của bạn.

Web site Windows Update

Khi bạn ghé thăm Web site Windows Update, Cập nhật 885523 sẽ được cung cấp như một Cập nhật Tối thiết và sẽ được tự động lựa chọn nếu T.V. Media được cài đặt trên máy tính của bạn. Bấm Cài đặt, chấp nhận thỏa thuận cấp phép với người dùng cuối (EULA), và sau đó để cập nhật cài đặt. Bản cập nhật này chỉ được cung cấp nếu T.V. Media hiện được cài đặt trên máy tính của bạn.

Ngay khi cài đặt kết thúc, và máy tính đã khởi động lại, hãy quay trở lại Web site Windows Update và quét lại máy tính của bạn. Bạn sẽ được cung cấp Windows XP Gói Dịch vụ 2 và có thể tiếp tục với cài đặt tối thiết này.

Thông tin Tải xuống

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :

Tải xuốngTải xuống gói 885523 bây giờ.

Ngày Phát hành: 05/10/2004

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không bắt buộc điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, cập nhật này chỉ bắt buộc nếu bạn không muốn loại bỏ T.V. Media từ hệ thống của bạn.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật này và trước khi cài đặt Windows XP SP2.

Thông tin thay thế cập nhật

Cập nhật này không thay thế các cập nhật khác .

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm kiếm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ ở công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.

NgàyGiờPhiên bảnKích thướcTên tệpYêu cầu SPChi nhánh Dịch vụ
24/09/200403:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllKhông cóRTMQFE
24/09/200403:011,055,490Sysmain.sdbKhông cóRTMQFE
24/09/200403:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24/09/200403:055.1.2600.1594 220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24/09/200403:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24/09/200402:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23/09/200423:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24/09/200402:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24/09/200402:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Sau khi bạn cài đặt Bản cập nhật Tối thiết 885523, bạn có thể cài đặt Windows XP SP2 và không gặp phải các vấn đề về tương thích với T.V. Media. Hoặc là, để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng một trong các phuơng pháp sau để loại bỏ tất cả các chương trình T.V. Media trước khi bạn cài đặt Windows XP SP2.

Sử dụng Công cụ Loại bỏ Adware T.V. Media (KB 886590)

Loại bỏ tất cả các chương trình T.V. Media. Để làm việc này, hãy tải xuống công cụ sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :

Loại bỏ T.V. Media bằng tay

Cảnh báo Nếu bạn sử dụng Registry Editor không đúng cách, bạn có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng khiến bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm bạn có thể giải quyết vấn đề do sử dụng Registry Editor không đúng cách gây ra. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Registry Editor .

Để loạ bỏ T.V. Media (TvMedia.tvmbho) bằng tay, hãy làm theo những bước sau.

Quan trọng Đảm bảo rằng bạn làm theo chỉ dẫn một cách cẩn thận và xoá mọi thứ được đề cập. Thông thường, việc loại bỏ sẽ thất bại nếu một mục đơn lẻ không bị xoá. Nếu T.V. Media (TvMedia.tvmbho) vẫn còn trên máy tính sau khi bạn hoàn thành chỉ dẫn loại bỏ, hãy làm lại các chỉ dẫn.
 1. Khởi động máy tính của bạn ở Chế độ An toàn .
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK.
 3. Định vị các khoá con đăng ký sau. Xoá mục nhập TV Media cho mỗi khoá con nếu mục đó tồn tại.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Định vị rồi xoá các khoá con đăng ký nếu có:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Thoát Registry Edtior, và sau đó khởi động lại máy tính của bạn ở Chế độ An toàn .
 6. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd, rồi bấm OK.
 7. Loại bỏ T.V. Media.
 8. Trên màn hình nền, bấm đúp Máy tính của tôi.
 9. Định vị rồi xoá cặp TV Media . Theo mặc định, cặp này được đặt trong cặp C:\Program Files.
 10. Khởi động lại máy tính của bạn.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đang nghiên cứu vấn đề này và sẽ đăng thêm thông tin trong bài viết này khi có thông tin.
THÔNG TIN THÊM
Để khắc phục lỗi Stop c0000135 sau khi nó xảy ra và để loại bỏ T.V. Media, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi để loại bỏ Windows XP SP2

Loại bỏ Windows XP SP2 từ máy tính của bạn bằng cách sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi . Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft, và sau đó xem phần “Sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi ”:
875350 Cách loại bỏ Windows XP Gói Dịch vụ 2 khỏi máy tính của bạn

Bước 2: Loại bỏ T.V. Media hoặc cài đặt Bản cập nhật Tối thiết 885523

Sử dụng một trong các phương pháp sau trong phần "Cách giải quyết" để loại bỏ T.V. Media hoặc để cài đặt miếng vá tương thích Bản cập nhật Tối thiết 885523. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Bản Cập nhật Tối thiết 885523, hãy xem phần "Giải pháp" .

Bước 3: Cài đặt lại Windows XP SP2

Sau khi bạn đã loại bỏ T.V. Media hoặc đã cài đặt miếng vá tương thích Bản cập nhật Tối thiết 885523, hãy cài đặt lại Windows XP SP2. Để thực hiện việc này, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khácvề hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Windxpsp2 xpsp2 Windowsxpsp2 winsrv.dll totalvelocity
Thuộc tính

ID Bài viết: 885523 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2007 19:50:00 - Bản sửa đổi: 9.5

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbqfe kbsetup kbprb atdownload kbhotfixserver KB885523
Phản hồi