Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Máy tính dừng đáp ứng khi bạn khởi động lại để hoàn thành cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 hoặc Windows XP Tablet PC Edition 2005

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách giải quyết vấn đề khi máy tính của bạn dừng đáp ứng (treo) khi bạn khởi động lại để hoàn thành cài đặt Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 hoặc Windows XP Tablet PC Edition 2005. Sự cố này chỉ xảy ra với một số hệ thống có sử dụng phiên bản hệ thống vào/ra cơ bản (BIOS) mà không có hỗ trợ sản xuất đối với các bộ xử lý Intel Pentium 4 và Intel Celeron D dựa trên các bước của bộ xử lý Prescott C-0.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng khởi động lại máy tính để hoàn thành cài đặt Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2) hoặc Windows XP Tablet PC Edition 2005, máy tính của bạn sẽ dừng đáp ứng (treo).

Bạn sẽ gặp phải sự cố này khi lựa chọn bất kỳ tuỳ chọn nào sau đây khi khởi động lại máy tính:
 • Bình thường
 • Cấu hình Tốt được Biết đến Lần cuối:
 • Chế độ An toàn
 • Chế độ An toàn với Dấu nhắc Lệnh
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong những điều kiện sau là đúng:
 • Máy tính của bạn sử dụng bộ xử lý Intel Pentium 4 hoặc Intel Celeron D dựa trên các bước của bộ xử lý Prescott C-0.
 • Máy tính của bạn có phiên bản BIOS ngoài thống số kỹ thuật.

  Chú ýMột phiên bản BIOS ngoài thông số kỹ thuật sẽ không hỗ trợ bộ xử lý đang được cài đặt trên máy tính của bạn.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1

Liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn để có phiên bản BIOS cập nhật mà có hỗ trợ sản xuất cho bộ xử lý đang được cài đặt trên máy tính của bạn.

Phương pháp 2

Nếu bạn chưa cài đặt Windows XP SP2, bạn có thể cài đặt Bản Cập nhật Tối thiết cho Windows XP (KB885626), và sau đó cài đặt Windows XP SP2.

Thông tin Cập nhật

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :
Tải xuốngTải xuống gói Cập nhật Tối thiết cho Windows XP (KB885626) ngay bây giờ.Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để giải quyết vấn đề này, nếu bạn đã cài đặt Windows XP SP2 và máy tính của bạn không khởi động, bạn có thể sử dụng một trong những biện pháp sau đây cho đến khi bạn cài đặt tệp Update.sys đã được cập nhật hoặc cho đến khi bạn có được một phiên bản cập nhật của BIOS.

Chú ý Bạn phải hoàn thành tất cả các bước sau trước khi áp dụng bất kỳ cập nhật phần mềm bổ sung nào vào hệ thống của bạn.

Phương pháp 1: Sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi Windows XP

Để sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi Windows XP để khởi động máy tính của bạn, hãy làm theo những bước sau:
 1. Cho đĩa khởi động Windows XP vào ổ đĩa mềm hoặc cho đĩa CD Windows XP vào ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD, và sau đó khởi động lại máy tính của bạn.

  Để biết thêm thông tin về cách lấy đĩa khởi động Thiết lập Windows XP, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  310994 Cách lấy đĩa khởi động thiết lập Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 2. Bấm để chọn một nhiều tuỳ chọn cần thiết để khởi động máy tính từ ổ CD hoặc DVD nếu bạn được nhắc.
 3. Trên màn hình Thiết lập, nhấn R để khởi động Bàn điều khiển Phục hồi .
 4. Gõ số của cài đặt Windows XP SP2 khiến máy tính của bạn dừng đáp ứng. Bạn phải gõ số này ngay cả khi chỉ một cài đặt xuất hiện.
 5. Gõ mật khẩu quản trị viên, sau đó nhấn ENTER.
 6. Tại dấu nhắc lệnh, gõ như sau, sau đó nhấn ENTER:

  cd system32\drivers

 7. Tại dấu nhắc lệnh, gõ ren update.sys update.sp2, rồi nhấn ENTER.
 8. Khi có lời nhắc lệnh, gõ exit, sau đó nhấn ENTER.
 9. Lấy bản cập nhật BIOS. Hãy làm theo những chỉ dẫn sau đây để cập nhật máy tính của bạn.
 10. Khởi động Windows XP SP2.
 11. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd, rồi bấm OK.
 12. Tại dấu nhắc lệnh, gõ như sau, sau đó nhấn ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. Tại dấu nhắc lệnh, gõ move update.sp2 update.sys, rồi nhấn ENTER.
 14. Áp dụng Bản cập nhật Tối thiết cho Windows XP (KB885626) được liệt kê ở phần trước của bài viết.

  Cảnh báo Không được vận hành máy tính khi chưa cài tệp Update.sys đã cập nhật.
 15. Khởi động lại máy tính của bạn.

Phương pháp 2: Khởi động một cài đặt Windows khác

Nếu máy tính của bạn được cấu hình để khởi động từ nhiều cài đặt Microsoft Windows, hãy làm theo các bước sau đây để khởi động:
 1. Khởi động máy tính của bạn và chọn phân hoạch Windows chức năng.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd, rồi bấm OK.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ như sau, sau đó nhấn ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  Trong bước này, WinXPSP2 là đường dẫn cặp cho cặp Windows có cài Windows XP SP2.
 4. Tại dấu nhắc lệnh, gõ move update.sys update.sp2, rồi nhấn ENTER.
 5. Khi có lời nhắc lệnh, gõ exit, sau đó nhấn ENTER.
 6. Khởi động lại máy tính của bạn rồi bắt đầu cài đặt Windows XP SP2
 7. Lấy bản cập nhật BIOS. Hãy làm theo những chỉ dẫn sau đây để cập nhật máy tính của bạn.
 8. Khởi động Windows XP SP2.
 9. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd, rồi bấm OK.
 10. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. Tại dấu nhắc lệnh, gõ move update.sp2 update.sys, rồi nhấn ENTER.
 12. Khởi động lại máy tính của bạn.
 13. Áp dụng Bản cập nhật Tối thiết cho Windows XP (KB885626) được liệt kê ở phần trước của bài viết.

  Cảnh báo Không được vận hành máy tính khi chưa cài tệp Update.sys đã cập nhật.
THÔNG TIN THÊM
Windows XP có thể cung cấp bản cập nhật các bước - cụ thể của bộ xử lý , bản này chạy độc lập với BIOS để hỗ trợ bộ xử lý đã cài đặt. Nếu hệ điều hành không thể nạp bản cập nhật hỗ trợ sản xuất do Intel cung cấp cho bộ xử lý, bạn sẽ gặp lỗi dừng hoặc lỗi khởi động. Trong trường hợp này, BIOS không cung cấp hỗ trợ sản xuất được yêu cầu, và bản cập nhật hỗ trợ sản xuất do Intel cung cấp được cấp theo Windows XP làm cho hệ thống dừng đáp ứng.

Để xác định xem máy tính của bạn đang sử dụng bộ xử lý Intel Pentium 4 hay Intel Celeron D dựa trên các bước Prescott C-0 và BIOS không cung cấp hỗ trợ sản xuất được yêu cầu, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tạo một đĩa khởi động bằng cách tải xuống một phiên bản đĩa khởi động của Tiện ích Kiểm tra ID Tần số Bộ xử lý Intel. Để tải xuống chương trình này, ghé thăm Web site sau của Intel:
 2. Khởi động máy tính của bạn bằng đĩa khởi động bạn đã tạo ở bước 1.
 3. Trên tabDữ liệu CPUID, xem lại thông số của máy tính. Máy tính bị ảnh hưởng bởi vấn đề này có những thông số như sau:
  • Giá trị của họ CPU là F.
  • Giá trị của kiểu CPU là 3.
  • Giá trị Tạo bước CPU là 3.
  • Giá trị Bản xem lại CPU là 3. 2, 1, hay 0.
Để biết thêm thông tin về vấn đề này, ghé thăm Web site sau của Intel:Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khácvề hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
WinXPSP2 XPSP2
Thuộc tính

ID Bài viết: 885626 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2007 19:59:00 - Bản sửa đổi: 3.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbtshoot kbqfe kbprb atdownload kbhotfixserver KB885626
Phản hồi