Bạn nhận được thông báo lỗi "Lỗi 1606" khi bạn cố cài đặt hoặc xoá một chương trình Microsoft

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Triệu chứng
Khi bạn cố gắng cài đặt hoặc xoá bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trong phần "Áp dụng cho", bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:
Lỗi 1606: Không thể Truy cập Vị trí Mạng
Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra nếu có thiết đặt không chính xác trong một trong những khoá con đăng ký sau:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Để tự khắc phục sự cố này, hãy truy cập phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".


Chú ý Gói Khắc phục sự cố này có thể tự động khôi phục tất cả các mục đăng ký được liệt kê trong các bảng sau.
Giải pháp

Phương pháp 1

Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống rồi thực hiện theo các bước trong thuật sĩ Khắc phục sự cố.

Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản Windows bằng ngôn ngữ khác.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để tự giải quyết sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập Regedit.exe rồi bấm OK.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 3. Ở ngăn bên phải, kiểm tra xem các giá trị có giống với các giá trị trong bảng sau không. Nếu mỗi giá trị khớp với bảng, hãy chuyển sang bước 7.
  Đối với Windows XP và Windows Server 2003
  Tên giá trị Loại Dữ liệu giá trị
  AppData REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Application Data
  Bộ đệm ẩn REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files
  Cookie REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Cookies
  Máy để bàn REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Desktop
  Mục ưa thích REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Favorites
  Lịch sử REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\History
  AppData Cục bộ REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data
  Thiết đặt Cục bộ REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings
  Ảnh của tôi REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My Documents\My Pictures
  NetHood REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\NetHood
  Cá nhân REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My Documents
  PrintHood REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\PrintHood
  Chương trình REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu\Programs
  Gần đây REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Recent
  Gửi Tới REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\SendTo
  Menu Bắt đầu REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu
  Khởi động REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu\programs\Startup
  Mẫu REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Templates
  Đối với Windows Vista, Windows 7 và Windows Server 2008
  Tên giá trị Loại Dữ liệu giá trị
  {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Downloads
  AppData REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming
  Bộ đệm ẩn REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
  CookieREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
  Máy để bànREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Desktop
  Mục ưa thíchREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Favorites
  Lịch sử REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
  LocalAppDataREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local
  Ảnh của tôi REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Pictures
  Âm nhạc của tôiREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Music
  Video của tôi REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Videos
  NetHoodREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
  Cá nhânREG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Documents
  PrintHoodREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
  Chương trìnhREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  Gần đâyREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
  Gửi TớiREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
  Menu Bắt đầuREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
  Khởi độngREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  Mẫu REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
 4. Nếu bất kỳ Tên, Kiểu hoặc Giá trị nào không khớp với bảng trong bước 3, hãy bấm chuột phải vào tên Giá trị rồi bấm Xoá.
 5. Ở ngăn bên trái, bấm chuột phải vào Cặp Lõi Người dùng, trỏ tới Mới, bấm Giá trị Chuỗi có thể Mở rộng, nhập giá trị Tên mà bạn muốn từ bảng trong bước 3 rồi nhấn ENTER.
 6. Bấm chuột phải vào giá trị mà bạn đã tạo trong bước 5, bấm Sửa đổi, nhập giá trị trong ô Dữ liệu giá trị cho tên Giá trị rồi bấm OK.
 7. Định vị rồi bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 8. Ở ngăn bên phải, kiểm tra xem các giá trị có giống với các giá trị trong bảng sau không. Nếu mỗi giá trị khớp với bảng, hãy chuyển sang bước 12.
  Đối với Windows XP và Windows Server 2003
  Tên giá trịLoạiDữ liệu giá trị
  AppData Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Application Data
  Máy để bàn Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Desktop
  Tài liệu Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Documents
  Mục ưa thích Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Favorites
  Chương trình Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs
  Menu Bắt đầu Chung REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start menu
  Khởi động Chung REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup
  Mẫu chungREG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Templates
  Đối với Windows Vista, Windows 7 và Windows Server 2008
  Tên giá trịLoạiDữ liệu giá trị
  {3D644C9B-1FB8-4f30-9B45-F670235F79C0} REG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Downloads
  AppData ChungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%
  Máy để bàn ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Desktop
  Tài liệu ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Documents
  Chương trình ChungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  Menu Bắt đầu ChungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu
  Khởi động ChungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  Mẫu chungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates
  Âm nhạc ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Music
  Ảnh ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Pictures
  Video ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Videos
 9. Nếu bất kỳ Tên, Kiểu hoặc Giá trị nào không khớp với bảng trong bước 8, hãy bấm chuột phải vào tên Giá trị rồi bấm Xoá.
 10. Ở ngăn bên trái, bấm chuột phải vào Cặp Lõi Người dùng, trỏ tới Mới, bấm Giá trị Chuỗi có thể Mở rộng, nhập giá trị Tên mà bạn muốn từ bảng trong bước 8 rồi nhấn ENTER.
 11. Bấm chuột phải vào giá trị mà bạn đã tạo trong bước 10, bấm Sửa đổi, nhập giá trị trong ô Dữ liệu giá trị cho tên Giá trị rồi bấm OK.
 12. Thoát Registry Editor rồi khởi động lại máy tính.

Phương pháp 2

Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy tìm các khoá đăng ký.
Dưới đây là tham khảo khoá đăng ký về cách khoá được hiển thị cho Microsoft Office trong sổ đăng ký:
Phiên bản Microsoft OfficeHiển thị trong Sổ đăng ký
Office 201014.0
Office 200712.0
Office 200311.0
Office XP10.0
Office 20009.0
Office 978.0
Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập Regedit.exe rồi bấm OK.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office
 3. Trong ngăn bên trái, có các khoá đăng ký Microsoft Office cũ không có bất kỳ sản phẩm nào liên kết với chúng.
  Chú ý Ảnh bên dưới là ví dụ về cách xóa một khóa đăng ký Office 2007.Ảnh chụp màn hình cho bước này
 4. Trong ngăn bên trái, bấm chuột phải vào thư mục bạn đã định vị sau đó bấm Xoá.
 5. Thoát Registry Editor rồi khởi động lại máy tính.
Chú ý Đối với những ai không thể xoá khoá đăng ký, hãy thử bấm chuột phải vào khoá rồi bấm Quyền. Đảm bảo rằng nhóm người dùng của bạn (hoặc bạn) có Toàn quyền Kiểm soát. Có thể quản trị viên hoặc tài khoản khác có các đặc quyền quản trị.

fixit fix it
Thuộc tính

ID Bài viết: 886549 - Xem lại Lần cuối: 03/09/2014 02:16:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Microsoft Digital Image Pro 9, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Streets & Trips 2003 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • dftsdahomeportal kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb kbcip KB886549
Phản hồi