Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Những thay đổi trong hoạt động của công cụ SysPrep và RIPREP sau khi cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2

TRIỆU CHỨNG
Sau khi triển khai một ảnh Công cụ Chuẩn bị Hệ thống (SysPrep) hoặc một ảnh Chuẩn bị Cài đặt Từ xa (RIPREP) trên máy tính đang chạy Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2), một hoặc nhiều thay đổi hoạt động sau đây có thể xảy ra:
 • Tuỳ chỉnh đối với trương mục %systemdrive%:\Documents and Settings\Default User bị thiếu.
 • Tuỳ chỉnh đối với trương mục %systemdrive%:\Documents and Settings\Administrator có trong một trương mục người dùng mới khi người dùng đăng nhập vào Windows XP.
 • Các tuỳ chỉnh được thực hiện trực tiếp đối với tệp %systemdrive%:\Documents and Settings\Default User\Ntuser.dat bị thiếu.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra do Windows XP SP2 Minisetup đã được sửa đổi sao cho, theo mặc định, Mini-Setup sẽ sao chép bất kỳ tuỳ chỉnh nào từ trương mục của người quản trị cục bộ sang trương mục người dùng mặc định. Trương mục người dùng mặc định được sử dụng để tạo một hồ sơ khi người dùng mới đăng nhập.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin về Cập nhật nóng

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng đối với hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm trang Web sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Windows XP SP2 để áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin Khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không được thay thế bởi bất kỳ cập nhật nóng nào sau đó.

Thông tin sổ đăng ký

Bạn không phải tạo hoặc sửa đổi bất kỳ khoá đăng ký nào để kích hoạt bất kỳ cập nhật nóng nào mà gói này chứa.

Chú ý bổ sung

 • Nếu bạn không muốn thiết đặt được di trú tới trương mục của người dùng mặc định, hãy cài đặt cập nhật nóng này. Cập nhật nóng này khôi phục hoạt động của phiên bản gốc của Windows XP.
 • Nếu bạn muốn thiết đặt từ trương mục của người quản trị cục bộ được di trú tới trương mục của người dùng mặc định sau khi cài đặt cập nhật nóng này, hãy chắc chắn rằng các tuỳ chỉnh được thực hiện trong trương mục của người quản trị cục bộ trước khi chạy ảnh SysPrep. Sau đó, thêm dòng sau vào tệp Sysprep.inf:
  [UNATTENDED]UpdateServerProfileDirectory=1
  Để biết thêm thông tin về cách thực hiện thay đổi đối với tệp Sysprep.inf, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  314460 Các sử dụng tệp trả lời và công cụ chuẩn bị hệ thống (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Nếu hồ sơ người dùng mặc định đã được ghi đè bởi hồ sơ của Người quản trị cục bộ thì thay đổi này sẽ không tạo lại hồ sơ người dùng mặc định. Cập nhật nóng này chỉ ảnh hưởng tới quá trình chạy tiếp theo của Mini-Setup.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc Tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, giờ đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
  Ngày     Thời gian  Phiên bản   Kích thước    Tên tệp  -----------------------------------------------------------  03 Tháng Hai năm 2005 10:52:51 5.1.2600.2573 984,576 Syssetup.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
windowsxpsp2 winxpsp2 sys prep
Özellikler

Makale No: 887816 - Son İnceleme: 11/24/2008 13:52:50 - Düzeltme: 5.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug KB887816
Geri bildirim