Bạn có thể nhận được một thong báo lỗi "1607: Không thể cài đặt chuyên biệt thời gian chạy InstallShield Scripting" khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt phần mềm trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 888019
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt phần mềm trên máy tính chạy Microsoft Windows XP, cài đặt chuyên biệt không thành công và bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
1607: cài đặt chuyên biệt InstallShield Scripting Runtime
Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
 • Bạn chạy chương trình cài đặt chuyên biệt từ một ổ đĩa ảo createdthrough máy subst lệnh.
 • Trình điều khiển IDriver.exe không registeredcorrectly.
 • cài đặt chuyên biệt Msiexec.exe không registeredcorrectly.
 • Tài khoản người dùng không có quyền truy cập vào mục tin thư thoại theC:\Windows\Installer.
 • Phiên bản cũ hơn của Windows Installer wasinstalled chương trình từ ổ đĩa mạng không còn có sẵn.
 • Tài khoản người dùng không có quyền installsoftware trên máy tính.
 • Các phiên bản khác của Msiexec.exe đang chạy.
 • Cài đặt Windows Installer chạy một chương trình isrunning.
 • Windows XP bị hỏng.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

cài đặt chuyên biệt công cụ InstallScript

cài đặt chuyên biệt công cụ InstallScript từ InstallShield Developer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tải xuống tệp IsScript7.zip. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Website InstallShield sau:
 2. Giải nén tệp IsScript7.zip.
 3. Bấm đúp vào tệp isscript.msi.

Chạy thiết lập từ ổ đĩa ảo

Nếu bạn đang chạy chương trình thiết lập từ ổ ảo vừa tạo bằng lệnh SUBST, bạn có thể xóa ổ ảo và thay vì chạy chương trình cài đặt chuyên biệt từ đĩa cứng vật lý. Để xóa ổ ảo, bấm Bắt đầu, bấm chạy, loại subst drive_letter: / d, sau đó bấm OK.

kiểm nhập Idriver và Msiexec

Để kiểm nhập Idriver và Msiexec, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm chạy, loại "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\<versionnumber></versionnumber>\Intel 32\IDriver.exe"/REGSERVER, sau đó bấm OK.

  Lưu ý <version number="">Thay đổi differentcomputers. Nó phụ thuộc vào phiên bản công cụ InstallScript.</version>
 2. Bấm Bắt đầu, bấm chạy, loại C:\Windows\System32\msiexec.exe/RegServer, andthen bấm OK.

Thay đổi quyền

kí nhập vào máy tính Windows XP bằng tài khoản người dùng quản trị viên và xác minh rằng bạn có quyền phù hợp cho cặp C:\Windows\Installer. Hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm AllPrograms, điểm đến phụ kiện, và sau đó bấmWindow Explorer.
 2. Bấm vào Tuỳ chọn mục tin thư thoại trên menucông cụ .
 3. Nhấp vào tab xem .
 4. Bấm Hiển thị tệp và cặp ẩn, andthen bấm OK.
 5. Định vị cặp C:\Windows\Installer.
 6. Bấm chuột phải vào mục tin thư thoại cài đặt chuyên biệt và bấm thuộc tính.
 7. Bấm vào tab Bảo mật .
 8. Hệ thống, và sau đó xác minh rằng hộpkiểm soát hoàn toàn được chọn.
 9. Nhấp vào quản trị viên, và rồi xác minh rằng hộp kiểm soát hoàn toàn được chọn.
 10. Bấm vào tên người dùng và rồi xác minh rằng hộp kiểm Fullcontrol được chọn.

Dừng các phiên bản Windows Installer

Để ngăn chặn các phiên bản Windows Installer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào thanh tác vụ, và sau đó nhấp vàoTrình quản lý tác vụ.
 2. Nhấp vào tab quá trình .
 3. Bấm Msiexec.exe trong danh sách cácquy trình và sau đó nhấp vào EndProcess.
 4. Bấm .
 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho mỗi phiên bản ofMsiexec.exe.
 6. Đóng trình quản lý tác vụ.

Cài xác lập lại Windows XP

Để biết thêm thông tin về cài đặt chuyên biệt Windows XP, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
978788Cách thực hiện nâng cấp tại chỗ (cài đặt lại) cho Windows XP
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
WinXP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 888019 - Xem lại Lần cuối: 02/09/2016 05:01:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbsetup kbtshoot kbprb kbmt KB888019 KbMtvi
Phản hồi