Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách tải Microsoft Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 (SP2) và Microsoft Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 (SP1).

Bản cập nhật Windows Server 2003 được cung cấp trong các gói dịch vụ. Các gói dịch vụ giúp Windows Server 2003 luôn cập nhật. Ngoài ra, các gói dịch vụ mở rộng và cập nhật chức năng của máy tính của bạn.

Các gói dịch vụ bao gồm các bản cập nhật, công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và các cấu phần bổ sung. Các cấu phần này được đóng gói một cách thuận tiện để tải xuống dễ dàng. Các gói dịch vụ có tính tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá được bao gồm trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất.
Thông tin thêm

Windows Server 2003 SP2

Ngày phát hành: 13.03.2007

Bạn có thể tải xuống Windows Server 2003 SP2 từ Web. Sẵn có ba phiên bản sau của Windows Server 2003 SP2:
  • Phiên bản 32 bit
  • Phiên bản A 64 bit (dựa vào x64)
  • Phiên bản dựa vào Itanium

Để tải Windows Server 2003 SP2 từ Windows Update

Bạn có thể tải xuống phiên bản 32 bit của Windows Server 32 SP2 từ trang web sau của Windows Update:

Để tải Windows Server 2003 SP2 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft

Để tải xuống Windows Server 2003 SP2 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Chú ý Nếu bạn đã cài đặt phiên bản tiền phát hành của Windows Server 2003 SP2, hãy dỡ cài đặt phiên bản tiền phát hành của gói dịch vụ, sau đó cài đặt sản phẩm cuối cùng từ Trung tâm Tải xuống.

Thông tin quan trọng

Danh sách bản cập nhật
Để biết thêm thông tin về các bản vá trong Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
914962 Danh sách bản cập nhật trong Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Chú thích phát hành
Để biết thêm thông tin về sự cố với Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
914961 Thông tin chung về Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Tài nguyên bổ sung
Để có tài liệu, công cụ và tài nguyên để giúp bạn đánh giá, triển khai và quản lý Windows Server 2003 SP2 trên máy chủ trong tổ chức của bạn, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Windows Server 2003 SP1

Ngày phát hành: 30.03.2005

Bạn có thể tải xuống Windows Server 2003 SP1 từ Web. Hoặc bạn có thể tải CD. Sẵn có hai phiên bản sau của Windows Server 2003 SP1:
  • Phiên bản 32 bit
  • Phiên bản dựa vào Itanium

Để tải Windows Server 2003 SP1 từ Windows Update

Bạn có thể tải xuống phiên bản 32 bit của Windows Server 32 SP1 từ trang web sau của Windows Update:

Để tải Windows Server 2003 SP1 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft

Để tải xuống phiên bản 32 bit của Windows Server 2003 SP1, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để tải xuống phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003 SP1, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Chú ý Nếu bạn đã cài đặt phiên bản tiền phát hành của Windows Server 2003 SP1, hãy dỡ cài đặt phiên bản tiền phát hành của gói dịch vụ, sau đó cài đặt sản phẩm cuối cùng từ Trung tâm Tải xuống.

Thông tin quan trọng

Danh sách bản cập nhật
Để biết thêm thông tin về các bản vá trong Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824721 Danh sách bản cập nhật của Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Chú thích phát hành
Để biết thêm thông tin về sự cố với Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
889101Chú thích phát hành cho Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Tài nguyên bổ sung
Để có tài liệu, công cụ và tài nguyên để giúp bạn đánh giá, triển khai và quản lý Windows Server 2003 SP1 trên máy chủ trong tổ chức của bạn, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 889100 - Xem lại Lần cuối: 01/31/2013 19:15:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • atdownload kbdownload kbgetsp KB889100
Phản hồi