Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trình quản lý Thiết bị hỏng sau khi bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Chú ý
Hotfix mà bài viết này mô tả đã được thay thế bằng hotfix 914450. Để biết thêm thông tin về hotfix 914450, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft.
914450 Không có thiết bị nào được hiển thị trong Trình quản lý Thiết bị sau khi bạn cài đặt cập nhật bảo mật 905749 trên máy tính chạy trên Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Nếu sự cố là Apple iPod của bạn không xuất hiện trong Trình quản lý Thiết bị mà các thiết bị khác lại xuất hiện, bài viết này không giải quyết sự cố của bạn. Thay vì đó, hãy ghé thăm Web site của Apple sau:
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2) lên máy tính đang chạy trên Windows XP, cửa sổ Trình quản lý Thiết sẽ bị trắng hoặc một số thiết bị không xuất hiện nữa. Nếu có một số thiết bị vẫn hiện lên thì khi bạn loại bỏ một thiết bị, tất cả các thiết bị còn lại cũng bị loại bỏ khỏi Trình quản lý Thiết bị.
GIẢI PHÁP
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đối với hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm trang Web sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không yêu cầu điều kiện tiên quyết.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này đã được thay thế bằng hotfix 914450. Để biết thêm thông tin về hotfix 914450, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft.
914450 Không có thiết bị nào được hiển thị trong Trình quản lý Thiết bị sau khi bạn cài đặt cập nhật bảo mật 905749 vào máy tính chạy trên Windows XP Gói Dịch vụ 2 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp cao hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc Tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
DateTimeVersionSizeFile name
29-Apr-200500:015.1.2600.26665,120Fixccs.exe

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả về thuật ngữ chuẩn được dùng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 893249 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 02:06:48 - Bản sửa đổi: 3.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbresolve kbwinxppresp3fix kbwinxpsp2fix kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB893249
Phản hồi