Thay đổi hành vi cấp phép "Gửi với tư cách" trong Exchange 2003

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bản sửa lỗi đã phát hành thay đổi hành vi của tính năng "Truy nhập Toàn bộ Hộp thư" trong Microsoft Exchange Server 2003. Trước khi có sự thay đổi này, bất cứ người dùng nào có quyền "Truy nhập Toàn bộ Hộp thư" đối với một hộp thư cũng có khả năng "Gửi đi với tư cách" chủ nhân hộp thư.
NGUYÊN NHÂN
Quyền "Gửi đi với tư cách" đã được bao gồm trong toàn quyền "Truy nhập Toàn bộ Hộp thư". Theo yêu cầu của khách hàng, hành vi này nay đã được thay đổi để cho phép "Truy nhập Toàn bộ Hộp thư" nhưng không phải cho phép "Gửi đi với tư cách".

Sự thay đổi này được thực hiện trong những phiên bản sau của Exchange Server 2003:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Gói Dịch vụ 1 với tệp Store.exe có phiên bản là 7233.51 hoặc cao hơn.
  • Microsoft Exchange Server 2003 Gói Dịch vụ 2 với tệp Store.exe có phiên bản là 7650,23 hoặc cao hơn.
Sự thay đổi này không bao gồm trong Exchange Server 2003 Gói Dịch vụ 2. Nếu bạn đang chạy phiên bản Exchange Server 2003 Gói Dịch vụ 1 với tệp Store.exe có bao gồm thay đổi này và muốn nâng cấp lên Exchange Server 2003 Gói Dịch vụ 2, bạn phải cài đặt phiên bản Gói dịch vụ 2 của hotfix này để giữ lại hành vi mới này. Thay đổi này sẽ được bao gồm trong Microsoft Exchange Server 2003 Gói Dịch vụ 3.

Bản cập nhật cho Microsoft Exchange 2000 Server hiện có sẵn ở bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

915358 Có sẵn một hotfix để thay đổi hành vi cho phép Truy nhập Toàn bộ Hộp thư trong Exchange 2000 Server. (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
GIẢI PHÁP

Thông tin về Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đối với hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm trang Web sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không yêu cầu điều kiện tiên quyết.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này. Tuy nhiên, Dịch vụ Lưu trữ Thông tin Microsoft Exchange và các dịch vụ phụ thuộc khác sẽ phải khởi động lại.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất cứ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc Tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm kiếm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ ở công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
Exchange Server 2003 Gói Dịch vụ 1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mdbmsg.dll6.5.7233.513,270,14403-Oct-200522:27x86
Redir.aspNot applicable3,30404-Jun-200501:56Not applicable
Store.exe6.5.7233.515,182,97606-Oct-200517:37x86
Exchange Server 2003 Gói Dịch vụ 2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mdbmsg.dll6.5.7650.233,351,04012-Jan-200603:15x86
Store.exe6.5.7650.235,249,53612-Jan-200604:23x86
THÔNG TIN THÊM
Có ba ngoại lệ đối với hành vi "Gửi đi với tư cách" mới:
  • Chủ nhân hộp thư
  • Tài khoản ngoài được kết hợp với hộp thư
  • Người đại diện của chủ nhân hộp thư
Nếu bất cứ tài khoản nào trong ba tài khoản trên có quyền "Truy nhập Toàn bộ Hộp thư", họ có thể gửi với tư cách chủ nhân hộp thư mà không cần được phép "Gửi đi với tư cách". Theo mặc, định chủ nhân hộp thư và tài khoản ngoài được kết hợp có quyền "Truy nhập Toàn bộ Hộp thư" trong khi những tài khoản của người đại diện không có.

Để biết thêm thông tin, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
329622 Quyền "Gửi thay mặt cho" không được gán cho người dùng sau khi bạn đã ủy quyền truy nhập trong Outlook. (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
817903 Giản đồ đặt tên mới cho các gói cập nhật phần mềm Exchange Server (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
912918 Người dùng không thể gửi tin nhắn e-mail từ một thiết bị di động hay từ một hộp thư chung trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
XADM XCCC
Thuộc tính

ID Bài viết: 895949 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 02:16:44 - Bản sửa đổi: 5.5

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbpubtypekc KB895949
Phản hồi