Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chức năng âm thanh Độ nét cao của Intel thoát đột ngột khi đang làm việc trên Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 hay Windows XP Professional x64 Edition

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Nếu các điều kiện sau đây là đúng, chức năng âm thanh Độ nét cao của Intel trong máy tính thoát đột ngột khi đang làm việc:
 • Máy tính đang chạy Microsoft Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 hoặc Microsoft Windows XP Professional x64 Edition.
 • Máy tính có thiết bị âm thanh Độ nét cao của Intel.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này là do có sự cố đối với trình điều khiển âm thanh Độ nét cao của Intel trong Windows Server 2003 hay Windows XP Professional x64 Edition.
GIẢI PHÁP

Thông tin cập nhật

Microsoft Windows Server 2003

Thông tin tải xuống
Các tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:


Windows Server 2003, 32-Bit Editions

Tải xuốngTải gói WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-ENU.exe bây giờ.

Windows Server 2003, x64 Edition

Tải xuốngTải gói WindowsServer2003-KB901105-v3-x64-ENU.exe bây giờ.Ngày Phát hành: 27/07/2005

Để có thêm thông tin về cách tải xuống tệp Hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải cài đặt tệp trình điều khiển Hdaudbus.sys phiên bản 5.10.1.5012 để áp dụng bản cập nhật này. Chỉ cài đặt được tệp trình điều khiển này khi máy tính có thiết bị âm thanh Độ nét cao của Intel.
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Thông tin thay thế bản cập nhật
Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra mức chênh lệch giữa giờ UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ ở công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.

Windows Server 2003, 32-Bit Editions
  Ngày     Thời gian  Phiên bản   Kích thước    Tên tệp  --------------------------------------------------------------  13/06/2005 23:58 5.10.1.5013    144,384 Hdaudbus.sys
Windows Server 2003, x64 Edition
  Ngày     Thời gian  Phiên bản   Kích thước    Tên tệp  --------------------------------------------------------------  15/06/2005 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Thông tin tải xuống
Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :
Tải xuốngTải xuống gói WindowsXP-KB901105-v3-x64-ENU.exe bây giờ.Ngày Phát hành: 27/07/2005

Để có thêm thông tin về cách tải xuống tệp Hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải cài đặt tệp trình điều khiển Hdaudbus.sys phiên bản 5.10.1.5012 để áp dụng bản cập nhật này. Chỉ cài được tệp trình điều khiển này khi máy tính có thiết bị âm thanh Độ nét cao của Intel.
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Thông tin thay thế bản cập nhật
Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm kiếm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ ở công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
  Ngày     Thời gian  Phiên bản   Kích thước    Tên tệp  --------------------------------------------------------------  15/06/2005 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về thuật ngữ chuẩn mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft, bấm vào số bài viết say đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay bảo hành khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
hd
Thuộc tính

ID Bài viết: 901105 - Xem lại Lần cuối: 12/03/2007 08:08:00 - Bản sửa đổi: 1.9

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix atdownload kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB901105
Phản hồi