Cửa sổ mới được mở trong Internet Explorer hiển thị một trang trắng

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hiện tượng
Nếu bạn mở một cửa sổ mới trong Microsoft Internet Explorer 6 hoặc trong Internet Explorer 7, cửa sổ mới sẽ hiển thị một trang trắng. Hiện tượng này cũng xảy ra nếu trang HTML mở một cửa sổ mới trong Internet Explorer. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau nếu bạn cố thực hiện tìm kiếm trên trang bằng lệnh Tìm kiếm (trên Trang này):
Đã xảy ra lỗi trong hộp thoại này.
Lỗi 49: Giao diện không được đăng ký

Bài viết này giúp bạn khắc phục sự cố.

Để được chúng tôi khắc phục các sự cố này, bạn hãy vào phần “Khắc phục sự cố cho tôi”. Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy vào phần “Để tôi tự khắc phục sự cố”.
Khắc phục sự cố cho tôi
Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.


Lưu ý Thuật sĩ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ư Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Bây giờ hãy vào phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".
Để tôi tự khắc phục sự cố
Để khắc phục sự cố này, hãy đăng ký lại tệp DLL liên quan đến Internet Explorer. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Gõ regsvr32 urlmon.dll vào ô Mở, sau đó bấm OK.
 3. Bấm OK khi bạn nhận được tin nhắn sau:
  DllRegisterServer trong urlmon.dll đã thành công
 4. Lặp lại các bước từ 1 đến 3 cho các tệp DLL còn lại bằng cách thay lệnh regsvr32 urlmon.dll trong ô Mở bằng cách lệnh sau:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
Bây giờ hãy vào phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".
Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?
Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra nếu tệp thư viện nối kết động (DLL) liên quan đến Internet Explorer không được đăng ký đúng.
Thuộc tính

ID Bài viết: 902932 - Xem lại Lần cuối: 09/26/2011 05:55:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

 • kbmsifixme kbfixme kbtshoot kberrmsg kbprb KB902932
Phản hồi