Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk - Không thể tìm thấy phần mềm Word và Excel đã cài đặt sẵn trong một máy tính Windows mới mua!?

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

blurb
Hội thoại này giải thích vấn đề xảy ra khi bạn tìm phần mềm Word và Excel được cài đặt sẵn trong một máy tính mới mua. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ phải quan sát khắp menu Start. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng một shortcut (lối tắt) cho Office.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-panic.gif
Trên máy tính mới mua của mình, tôi không nhìn thấy Word và Excel trên menu Start khi tôi click lên nút Start. Tôi sẽ phải làm sao đây?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-question.gif
Giống như hầu hết Netbook, một số máy tính để bàn không có các ứng dụng Office được cài đặt sẵn khi bán ra. Thế còn máy tính của bạn thì sao?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-sad.gif
Tôi đã hỏi kỹ và biết rằng Office 2007 đã được cài đặt sẵn trên máy tính này khi tôi mua nó.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Được rồi, chúng ta sẽ kiểm tra nó sau đây. Đầu tiên, hãy click lên nút Start và click mục All Programs.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif
Được rồi, để tôi click lên nút Start và mục All Programs
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Kế tiếp, click lên dòng Microsoft Office. Và rồi bạn sẽ có thể tìm thấy các ứng dụng Office như Word và Excel trong nhóm này.


Tham khảo các bước để mở các chương trình Office trong Windows Vista với các hình ảnh minh họa.
Tham khảo các bước để mở các chương trình Office trong Windows XP với các hình ảnh minh họa!

Nếu bạn không tìm thấy các chương trình Office, có nghĩa là bạn đã mua một máy tính chưa được cài đặt Office 2007.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Xong rồi nè, tôi đã có thể tìm được các chương trình Office trên danh sách All Programs. Tôi có Word và Excel trong máy tính của mình.

Liệu có cách nào đó để tôi có thể nhanh chóng mở các chương trình mà mình thường xuyên sử dụng không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Việc tạo một shortcut icon trên màn hình desktop là thế nào?

Chẳng hạn, đây là một shortcut icon cho Word 2007. Khi tôi click kép lên nó, tôi sẽ có thể kích hoạt Word.


Bạn có thể tham khảo “PC Talk – Làm thế nào để khởi động Microsoft Word hoặc Microsoft Excel nhanh và dễ dàng hơn trong Windows 7” và “PC Talk - Làm thế nào để khởi động Word hoặc Excel nhanh chóng và dễ dàng”, mà mô tả chi tiết cách tạo một shortcut và các cách khác để mở nhanh chóng các chương trình.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Có nhiều cách để làm điều này.

Tham khảo các bước.

Cách để mở các chương trình Microsoft Office từ menu Start trong Windows Vista.
  1. Click lên nút Start.
  2. Click lên All Programs.
  3. Click lên Microsoft Office. Bạn sẽ có thể tìm thấy Word và Excel.
Trở lại cuộc hội thảo này.

Cách để mở các chương trình Microsoft Office từ menu Start trong Windows XP.
  1. Click lên nút Start.
  2. Trỏ vào All Programs.
  3. Trỏ vào Microsoft Office. Bạn sẽ có thể tìm thấy Word và Excel.
Trở lại cuộc hội thảo này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 902991 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 05:46:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2007, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbpctalk kbtypenonkb KB902991
Phản hồi