Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Xác thực không thành công khi bạn sử dụng Outlook hoặc Outlook Express để cố gắng đăng nhập vào máy phục vụ thư dựa vào HTTP nếu bạn sử dụng Internet Explorer phiên bản 7.

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng Microsoft Outlook hoặc Microsoft Outlook Express để cố gắng đăng nhập vào máy phục vụ thư dựa trên HTTP, xác thực sẽ thất bại. Sự cố này xảy ra khi các điều kiện dưới đây là đúng:
  • Máy tính của khách mà bạn sử dụng để đăng nhập đang chạy Microsoft Internet Explorer phiên bản 7.
  • Máy phục vụ HTTP đang sử dụng xác thực phân loại.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, tải xuống và cài đặt bản cập nhật sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Microsoft Windows Server 2003, phiên bản dựa trên x64

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói WindowsServer2003.WindowsXP-KB904942-x64-ENU.exe bây giờ.

Để có thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition cho Hệ thống dựa vào Itanium.

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói WindowsServer2003-KB904942-ia64-ENU.exe bây giờ.

Để có thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Microsoft Windows Server 2003, phiên bản 32 bit

Tệp sau đây được cung cấp để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói WindowsServer2003-KB904942-x86-ENU.exe bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Microsoft Windows XP, phiên bản dựa trên x64

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói WindowsServer2003.WindowsXP-KB904942-x64-ENU.exe bây giờ.

Để có thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Microsoft Windows XP

Tệp sau đây được cung cấp để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói WindowsXP-KB904942-v2-x86-ENU.exe bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thuộc tính

ID Bài viết: 904942 - Xem lại Lần cuối: 11/21/2007 01:44:00 - Bản sửa đổi: 2.8

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbbug kbqfe kbpubtypekc atdownload kbhotfixserver kbwinserv2003presp2fix KB904942
Phản hồi