Tuỳ chọn cài đặt cho Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Bạn sử dụng phiên bản Microsoft Windows Server 2003 phát hành lần đầu để quét những bản cập nhật hiện có trên Web site Windows Update hay trên Web site Cập nhật của Microsoft. Bạn không được cung cấp bất cứ bản cập nhật nào. Chỉ có Windows Server 2003 Gói dịch vụ 1 (SP1) được cung cấp.
Nguyên nhân
Web site Windows Update và Cập nhật của Microsoft cung cấp những bản cập nhật độc quyền, ví dụ như gói dịch vụ chứa các bản cập nhật khác.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, sử dụng một trong các phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Cài đặt Windows Server 2003 SP1 bằng cách sử dụng Web site Windows Update, Cập nhật của Microsoft, hoặc Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Cài đặt Windows Server 2003 SP1 bằng cách sử dụng Web site Windows Update, Cập nhật của Microsoft, hoặc Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS).

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên cài đặt gói dịch vụ mới nhất lên máy tính. Để có thêm thông tin về phương thức thực hiện, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Phương pháp 2: Ẩn Windows Server 2003 SP1 và xem danh sách các bản cập nhật bảo mật khác

Bạn có thể chọn không cài đặt gói dịch vụ vì những lý do rất rõ ràng. Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp và bạn muốn chọn không cài đặt Windows Server 2003 SP1, hãy thực hiện theo các bước sau để ẩn bản cập nhật và xem danh sách các bản cập nhật bảo mật khác áp dụng cho máy tính.

Quan trọng Bạn phải thực hiện theo các bước này nếu không có ý định cài đặt gói dịch vụ.
 1. Ngăn chặn cài đặt Windows Server 2003 SP1 bằng cách sử dụng Bộ công cụ Ngăn chặn của Windows Server 2003 SP1. Để tải xuống Bộ công cụ Ngăn chặn Windows Server 2003 SP1, ghé thăm Web site sau đây:
 2. Ẩn gói Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 và quét các bản cập nhật một lần nữa. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Khởi động Microsoft Internet Explorer, và bấm Windows Update trên menu Công cụ.
  2. Bấm Tuỳ chỉnh, và bấm Chọn và Cài đặt các bản cập nhật khác.
  3. Trong phần đầu tiên, bung rộng Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1.
  4. Bấm chọn hộp kiểm Không hiển thị bản cập nhật này nữa.

   Chú ý Nếu hộp kiểm Không hiển thị bản cập nhật này nữa không có sẵn hoặc bị mờ, bấm để bỏ chọn hộp kiểm Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1. Sau đó bấm chọn hộp kiểm Không hiển thị bản cập nhật này nữa.
  5. Bấm Xem lại và Cài đặt bản bản cập nhật để lưu thiết đặt.
  6. Khởi động Internet Explorer, rồi bấm Windows Update trên menu Công cụ.

   Xuất hiện danh sách bản cập nhật được thay thế bằng Windows Server 2003 SP1.
  7. Bấm để chọn bản cập nhật bạn muốn cài đặt rồi bấm Xem lại và Cài đặt bản cập nhật.
  8. Bấm Cài đặt bản cập nhật, và thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình.
Thông tin thêm
Để có thêm thông tin về chủ đề liên quan, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
908480 Bạn không thể cài một số bản cập nhật trước đây nếu bản cập nhật độc quyền được cung cấp trên Web site Windows Update hay Web site Cập nhật của Microsoft (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 906304 - Xem lại Lần cuối: 01/16/2015 01:41:16 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB906304
Phản hồi