Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập nhật phần mềm cho mục tin thư thoại Web: 18 tháng 5 năm 2007

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 907306
Tóm tắt
Bài viết này mô tả các vấn đề mục tin thư thoại Web được cố định trong bản cập nhật phần mềm cho mục tin thư thoại Web là ngày 18 tháng 5 năm 2007.

Bài viết này mô tả các mục sau đây về bản Cập Nhật:
  • Các vấn đề cập nhật sửa chữa.
  • Điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
  • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
  • Cho dù các bản Cập Nhật được thay thế bởi bất kỳ cập nhật nào khác.
  • Cho dù bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.
  • Các tập tin có bản Cập Nhật.
Giới thiệu
Bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các thành phần Microsoft dữ liệu truy cập Internet cung cấp xuất bản. Các thành phần Microsoft dữ liệu truy cập Internet xuất bản cung cấp làm cho nó có thể kết nối đến một Máy chủ Web như là một mục tin thư thoại Web khi bản ghi Dịch vụ Web khách hàng bản địa không thể. Windows 2003 và Windows XP x 64 dựa trên nguồn gốc web site khách hàng bản ghi dịch vụ redirector cho WebDAV chỉ cung cấp hỗ trợ Giao thức Kiểm soát Truyền cổng 80. Giới hạn này không áp dụng cho các Web native Client trong Windows Vista hoặc sau đó. Windows bản địa Web khách hàng bản ghi dịch vụ redirector chỉ liên lạc qua WebDAV. Vì vậy, bạn sẽ không thể thiết lập ghép nối web mục tin thư thoại bất kỳ Máy chủ Web thực hiện chức năng mục tin thư thoại Web thông qua một thành phần Web Extender khách hàng (như phần mở rộng FrontPage máy chủ).

Lưu ý Trên một máy tính Windows dựa vào x 64 Window Explorer (vỏ, hộp thoại phổ biến, địa điểm mạng của tôi, và như vậy) và các ứng dụng 64-bit không thể sử dụng Microsoft dữ liệu truy cập Internet xuất bản Provider. Điều này chỉ có sẵn như là một ứng dụng 32-bit. ứng dụng 64-bit được giới hạn để sử dụng Làm tác giả và phiên bản phân bố Web (WebDAV) qua bản ghi dịch vụ redirector bản xứ của Web Client. Hiện đang có kế hoạch cho porting này thành phần Windows bị phản đối để trong tương lai các phiên bản 64-bit của hệ điều hành.

Quan trọng Không cài đặt chuyên biệt bản cập nhật phần mềm này cho Web mục tin thư thoại trên Windows 7-dựa trên máy tính. Bản Cập Nhật không thể được un-installed và có thể dẫn đến một hệ thống Windows 7 không được hỗ trợ.
Thông tin thêm

Cập nhật thông tin

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:Ngày phát hành: 18 tháng 5 năm 2007

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Khởi động lại thông tin

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này thay thế phần mềm Cập Nhật cho mục tin thư thoại Web là ngày 25 tháng 1, 2005.

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật phần mềm cho mục tin thư thoại Web là ngày 25-1-2005, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
892211 Mô tả về Cập nhật phần mềm cho mục tin thư thoại Web: 25 tháng 1, 2005

Chi tieát taäp tin

Sau khi Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt, các phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có thuộc tính tệp, hoặc một phiên bản sau này của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau:
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gian
Fp4autl.dll4.0.2.3216589,88017 Tháng mười một, 200422: 33
Fp4awec.dll4.0.2.2611450,66917 Tháng mười một, 200422: 33
Fpext_fp4.msgKhông Áp dụng78,70617 Tháng mười một, 200422: 33
Msdaipp.dll12.0.4518.10141,011,48827 Tháng 10 năm 200600: 49
Msdapml.dll12.0.4518.1014163,10427 Tháng 10 năm 200600: 49
Msonsext.dll12.0.4518.1014970,52827 Tháng 10 năm 200600: 49
Nsextint.dll12.0.4518.101475,55227 Tháng 10 năm 200600: 49

Ghi chú bổ sung

Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt cập nhật phần mềm Web mục tin thư thoại gói (KB907306), được cung cấp trong bài viết này, Window Explorer (Explorer.exe) có thể sụp đổ. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt các 2007 văn phòng hệ thống gói hotfix là ngày 26 tháng tám 2008 (KB956790) sau khi bạn cài đặt chuyên biệt cập nhật phần mềm Web mục tin thư thoại gói.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói hotfix, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
956790 Mô tả năm 2007 văn phòng hệ thống hotfix gói (Msdaipp.msp): 26 tháng tám 2008
ông 2007 văn phòng hệ thống gói bản vá nóng có thể được cài đặt chuyên biệt trên bất kỳ máy tính nào, bất kể các phiên bản của các sản phẩm văn phòng được cài đặt chuyên biệt. Ngoài ra, gói hotfix hệ thống Office 2007 không xung đột với bất kỳ phiên bản trước của sản phẩm văn phòng được cài đặt chuyên biệt.
Rosebud, Web khách hàng, WebClient, Microsoft Office 2007 Web Extender Client, Webfolders, SPS, chia sẻ điểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 907306 - Xem lại Lần cuối: 01/08/2013 22:37:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbopenfile kbdownload kbupdate atdownload kbpubtypekc kbfix kbbug kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB907306 KbMtvi
Phản hồi