Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách loại bỏ thủ công rồi cài đặt lại .NET Framework 2.0

This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:


2438651
How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Chú ý
Bài viết này có thể chứa một liên kết đến tiện ích Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Nếu bạn được dẫn đến bài viết này để giải quyết sự cố bằng cách sử dụng tiện ích Windows Installer Cleanup, hãy liên hệ với nhà sản xuất phần mềm của bạn để được hỗ trợ cài đặt sản phẩm hoặc xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết các bước khắc phục sự cố dỡ cài đặt cho các sản phẩm sử dụng Windows Installer:

Tóm tắt
Bạn có thể sử dụng các phương pháp trong bài viết này để khắc phục sự cố cài đặt trong Microsoft .NET Framework phiên bản 2.0. Bài viết này thảo luận về các bản cài đặt trên Microsoft Windows Server 2003, trên Windows 2000 Gói Dịch vụ 3 (SP3), hoặc trên Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2). Các phương pháp mà bài viết này thảo luận bao gồm đăng ký lại Microsoft Windows Installer, và sửa chữa, loại bỏ và cài đặt lại .NET Framework. Để sử dụng những phương pháp này, bạn nên làm quen với .NET Framework 2.0, Registry Editor và Windows Installer. Ngoài ra, một trong những phương pháp này yêu cầu bạn thay đổi sổ đăng ký trên máy tính.
GIỚI THIỆU
Bài viết hướng dẫn từng bước này mô tả cách khắc phục sự cố mà bạn có thể gặp phải khi bạn cài đặt .NET Framework 2.0.

Khi Microsoft Windows Installer được đăng ký không chính xác trong sổ đăng ký Windows, chương trình Thiết lập .NET Framework 2.0 không thể truy nhập một số cấu phần Windows Installer. Bài viết này thảo luận cách giải quyết sự cố này bằng cách huỷ đăng ký rồi đăng ký lại Windows Installer.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể loại bỏ hoàn toàn .NET Framework 2.0 bằng cách sử dụng công cụ Thêm/Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển. Bài viết này cũng thảo luận cách giải quyết sự cố này bằng cách sửa chữa .NET Framework 2.0 hoặc bằng cách loại bỏ thủ công .NET Framework 2.0 khỏi máy tính rồi cài đặt lại .NET Framework 2.0.

Yêu cầu

Danh sách bên dưới đưa ra phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng và gói dịch vụ được khuyến nghị mà bạn cần:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Gói Dịch vụ 3 (SP3), hoặc Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
  Để tải Gói Microsoft .NET Framework Phiên bản 2.0 Có thể phân phối lại, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: 
Lưu ý Để khắc phục sự cố cài đặt .NET Framework 2.0, bạn phải sử dụng tài khoản trong nhóm Quản trị viên Cục bộ trên máy tính đang chạy .NET Framework 2.0.

Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với các chủ đề sau:
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
 • Registry Editor
 • Windows Installer

Huỷ đăng ký rồi đăng ký lại Windows Installer

Thao tác này khắc phục được hầu hết các trường hợp. Ngoài ra, thao tác này không ảnh hưởng tới bất kỳ chương trình nào hiện được cài đặt sử dụng Windows Installer.
 1. Huỷ đăng ký Windows Installer. Để thực hiện việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msiexec /unregister trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Đăng ký lại Windows Installer. Để thực hiện việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msiexec /regserver trong hộp Mở, rồi bấm OK.

Sửa chữa .NET Framework 2.0

Sau đây là ba cách để sửa chữa .NET Framework.

Sử dụng lệnh Sửa chữa trên tệp bộ đệm ẩn Windows Installer

Để sửa chữa .NET Framework 2.0 bằng cách sử dụng tệp bộ đệm ẩn Windows Installer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ installer trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Trên menu Xem Windows Installer, bấm Chi tiết, bấm chuột phải vào tiêu đề cột Tên, rồi bấm Nhận xét.
 3. Bấm chuột phải vào tệp Windows Installer được lưu trong bộ đệm ẩn có nhận xét Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, rồi bấm Sửa chữa.
 4. Sau khi quá trình sửa chữa hoàn tất, hãy thoát Windows Installer.

Chạy gói .NET Framework 2.0 Có thể phân phối lại tại dấu nhắc lệnh

Để sửa chữa .NET Framework 2.0 bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định vị trí tệp Dotnetfx.exe mà bạn đã sử dụng để cài đặt .NET Framework 2.0. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Nếu bạn đã cài đặt .NET Framework 2.0 từ CD hoặc DVD, hãy cho đĩa cài đặt vào ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD.
  • Nếu bạn đã cài đặt .NET Framework 2.0 từ đĩa cứng, hãy tải xuống chương trình Thiết lập .NET Framework 2.0 vào đĩa cứng.
  • Nếu bạn đã cài đặt .NET Framework 2.0 từ ổ đĩa mạng, hãy kết nối lại với ổ đĩa mạng.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd trong ô Mở, rồi bấm OK.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, hãy chạy lệnh sau:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Lưu ý %InstallationPath% là trình giữ chỗ cho đường dẫn của tệp Dotnetfx.exe mà bạn đã xác định vị trí trong bước 1.

Loại bỏ thủ công rồi cài đặt lại .NET Framework 2.0

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các bước sau một cách cẩn trọng. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Quan trọng Các bước này có thể tăng rủi ro về bảo mật của bạn. Các bước này cũng có thể khiến máy tính hoặc mạng của bạn dễ bị tấn công hơn bởi người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm nguy hiểm như vi-rút. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng quy trình mà bài viết này mô tả để kích hoạt các chương trình hoạt động theo thiết kế hoặc để thực hiện các khả năng cụ thể của chương trình. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá rủi ro có liên quan đến việc thực hiện quy trình này trong môi trường cụ thể của bạn. Nếu bạn chọn thực hiện quy trình này, hãy thực hiện bất kỳ bước bổ sung phù hợp nào để giúp bảo vệ hệ thống. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng quy trình này khi thực sự cần thiết.
 1. Loại bỏ .NET Framework 2.0 khỏi bộ đệm ẩn Windows Installer:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ installer trong hộp Mở, rồi bấm OK.
  2. Trên menu Xem trong Windows Installer, bấm Chi tiết.
  3. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột Tên, rồi bấm Nhận xét.
  4. Bấm chuột phải vào tệp Windows Installer được lưu trong bộ đệm ẩn có nhận xét Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, rồi bấm Dỡ cài đặt.
  5. Sau khi quá trình dỡ cài đặt hoàn tất, hãy thoát Windows Installer.
 2. Xoá thủ công các mục sau khỏi máy tính. Lưu ý Tuỳ theo tình trạng hiện tại của bản cài đặt .NET Framework, các mục sau có thể không tồn tại trên máy tính.
  • Thư mục URTTemp
  • Tệp Mscoree.dll
  • Thư mục v2.0.50727
  Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập system32 trong hộp Mở, rồi bấm OK. Nội dung của thư mục System32 xuất hiện trong Windows Explorer.
  2. Xác định vị trí rồi xoá thư mục URTTemp.
  3. Xác định vị trí rồi xoá tệp mscoree.dll.

   Lưu ý Nếu .NET Framework 1.1 hoặc .NET Framework 1.0 cũng được cài đặt trên máy tính và bạn không định cài đặt lại .NET Framework 2.0, bạn phải sửa chữa .NET Framework 1.1 hoặc .NET Framework 1.0. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Sửa chữa .NET Framework" của bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   824643 Cách khắc phục sự cố cài đặt Microsoft .NET Framework 1.1 trong Windows XP hoặc trong Windows 2000
  4. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ microsoft.net trong hộp Mở, rồi bấm OK. Nội dung của thư mục Microsoft.NET xuất hiện trong Windows Explorer.
  5. Trong thư mục Microsoft.NET, bấm đúp vào thư mục Framework.
  6. Trong thư mục Framework, xoá thư mục v2.0.50727.
  7. Đóng thư mục Framework.
 3. Xoá thủ công các khoá sổ đăng ký liên quan:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong hộp Mở, rồi bấm OK để khởi động Registry Editor.
  2. Trong Registry Editor, xác định vị trí rồi xoá các khoá sổ đăng ký sau.

   Lưu ý Tuỳ theo tình trạng hiện tại của bản cài đặt .NET Framework, các khoá sổ đăng ký sau có thể không tồn tại trên máy tính.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Thoát khỏi Registry Editor.
 4. Sử dụng Tiện ích Windows Installer CleanUp (Msizap.exe) để xoá thông tin Windows Installer khỏi sổ đăng ký. Các cấu phần (Msizap.exe) của Bộ Phát triển Phần mềm Windows Installer được bao gồm trong Bộ Phát triển Phần mềm (SDK) của Microsoft Windows.

  Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
  Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  119591 Cách tải các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  290301 Mô tả về Tiện ích Windows Installer CleanUp
  Để xoá thông tin Windows Installer khỏi sổ đăng ký, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ cmd trong ô Mở, rồi bấm OK.
  2. Tại dấu nhắc lệnh, xác định vị trí thư mục chứa Tiện ích Windows Installer CleanUp, rồi chạy lệnh sau:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Khởi động lại máy tính.
 5. Tắt tất cả các chương trình chống vi-rút và tất cả các chương trình tường lửa mà bạn đã cài đặt trên máy tính. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng Tiện ích Cấu hình Hệ thống (Msconfig.exe) để thực hiện khởi động sạch cho máy tính. Sau đó, tắt bất kỳ dịch vụ nào mà bạn không cần.

  Khi bạn sử dụng Tiện ích Cấu hình Hệ thống trong chế độ chẩn đoán, bật lại Dịch vụ Windows Installer trên tab Dịch vụ.

  Để khởi động Tiện ích Cấu hình Hệ thống, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 6. Xoá nội dung của thư mục Temp:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %Temp% trong hộp Mở, rồi bấm OK. Nội dung của thư mục Temp xuất hiện trong Windows Explorer.
  2. Trong thư mục Temp, bấm Chọn Tất cả trên menu Sửa.
  3. Trên menu Tệp, bấm Xoá.

   Lưu ý Xoá các tệp và thư mục khỏi thư mục Temp nhiều nhất có thể.
 7. Cài đặt lại .NET Framework 2.0. Để tải Gói Microsoft .NET Framework Phiên bản 2.0 Có thể phân phối lại, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: Lưu ý Nếu bạn không muốn cài đặt lại .NET Framework 2.0, và .NET Framework 1.1 hoặc .NET Framework 1.0 đã được cài đặt trên máy tính, bạn phải sửa chữa .NET Framework 1.1 hoặc .NET Framework 1.0. Bạn phải sửa chữa những bản cài đặt này để thay thế tệp Mscoree.dll và thư mục URTTemp.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin, hãy truy nhập Web site Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN) sau:
Registry Editor
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

Windows Installer
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/Aa372866.aspx

Câu hỏi thường gặp
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/vstudio/aa496123

Phiên bản, tính tương thích và thực thi song song trong .NET Framework
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/vstudio/aa497340.aspx
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 908077 - Xem lại Lần cuối: 11/01/2012 16:51:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077
Phản hồi