Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách bản ghi dịch vụ thời gian Windows xử lý một giây nhuận

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 909614
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách bản ghi dịch vụ thời gian Windows xử lý một giây nhuận.
THÔNG TIN THÊM

Khi bản ghi dịch vụ thời gian Windows đang làm việc như là một khách hàng Network Time Protocol (NTP)

bản ghi dịch vụ thời gian Windows không chỉ ra giá trị của các chỉ số nhảy vọt khi bản ghi dịch vụ thời gian Windows nhận được một gói bao gồm một giây nhuận. (Chỉ số Leap chỉ ra cho dù một giây nhuận xảy đến trước mắt là để được chèn hoặc xóa bỏ ở phút cuối ngày hiện tại.) Vì vậy, sau khi lần thứ hai nhuận xảy ra, NTP client đang chạy bản ghi dịch vụ thời gian Windows là một giây nhanh hơn so với thời gian thực tế. Sự khác biệt thời gian này được giải quyết lúc đồng bộ hóa thời gian tiếp theo.

Để biết thêm chi tiết về Windows đồng bộ hóa thời gian, đi đến web site Microsoft TechNet sau đây.

Khi bản ghi dịch vụ thời gian Windows đang làm việc như một máy chủ NTP

Không có phương pháp tồn tại để bao gồm một giây nhuận một cách rõ ràng cho các bản ghi dịch vụ thời gian Windows khi bản ghi dịch vụ đang làm việc như một NTP server.

Tuy nhiên, nếu một máy chủ NTP bên ngoài gửi một bước nhảy vọt chỉ có giá trị để các bản ghi dịch vụ thời gian Windows máy chủ NTP, hệ phục vụ Windows NTP gửi cùng một giá trị sau đây NTP khách hàng.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 909614 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2012 06:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Web Server 2008, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbinfo kbmt KB909614 KbMtvi
Phản hồi
/html>