Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows Update hoặc Microsoft Update liên tục cung cấp cùng một bản cập nhật

Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm thêm các tài nguyên kiến thức và khắc phục sự cố tại trang web Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ.
Nguyên nhân
Điều này có thể xảy ra nếu bản cập nhật chưa được cài đặt chính xác trong lần đầu tiên hoặc nếu cài đặt Windows Update của bạn không thể phát hiện ra bản cập nhật.
Giải pháp
Nếu bạn tiếp tục thấy cùng một bản cập nhật được cung cấp để cài đặt, hãy thử cài đặt bản cập nhật đó sau. 

Bạn cũng có thể kiểm tra lịch sử cập nhật để xem liệu có bất kỳ thông báo lỗi nào hay không. Khi đó, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ lỗi nào bạn thấy bằng cách truy cập vào trang web sau của Microsoft: Để kiểm tra lịch sử cập nhật của bạn, hãy làm theo các bước sau.

Đối với Windows 8
  1. Vuốt vào từ cạnh phải để xem các nút, chạm hoặc bấm Tìm kiếm, sau đó nhập Xem Lịch sử Cập nhật.
  2. Chạm hoặc bấm Thiết đặt, sau đó chọn Xem lịch sử cập nhật.
  3. Chạm hoặc bấm Trạng thái để sắp xếp theo trạng thái, sau đó tìm kiếm bất kỳ bản cập nhật nào có trạng thái "Không thành công".
  4. Chạm và giữ hoặc bấm chuột phải vào bản cập nhật có trạng thái "Không thành công", sau đó chọn Xem Chi tiết. Cửa sổ mở ra hiển thị mã lỗi của bản cập nhật đó.
Đối với Windows 7, Windows Vista và Windows XP
  1. Khởi động Windows Update. Để thực hiện điều này, bấm Bắt đầu, nhập Update vào hộp tìm kiếm, sau đó trong danh sách kết quả, bấm Windows Update.
  2. Trong ngăn điều hướng, bấm Xem lịch sử cập nhật.
  3. Bấm Trạng thái để sắp xếp theo trạng thái, sau đó tìm kiếm bất kỳ bản cập nhật nào có trạng thái "Không thành công".
  4. Bấm chuột phải vào bản cập nhật có trạng thái "Không thành công", sau đó chọn Xem Chi tiết. Cửa sổ mở ra hiển thị mã lỗi của bản cập nhật đó.
Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, hãy đăng sự cố lên Cộng đồng Microsoft.

Bạn cũng có thể kiểm tra số điện thoại để liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft nhằm được trợ giúp. Có thể mất phí.
Thông tin thêm
Bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976982 Mã lỗi "0x80070643” hoặc "0x643" xảy ra khi bạn cài đặt các bản cập nhật của .NET Framework
Thuộc tính

ID Bài viết: 910339 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2014 17:58:00 - Bản sửa đổi: 8.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update, Windows Defender

  • kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbtshoot kbprb kbcip KB910339
Phản hồi